Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Fik du din Julepost?

Tilliden til PostNord er stærk faldende. 4.000 får snart fyresedlen. Hvornår svarer EU, spørger medarbejderne, som er usikre på fremtiden. Transportbranchen er i den grad ramt af dårlige arbejdsvilkår. Men åbenbart er kunderne ligeglade med Social Dumping. Det offentlige fravælger posten. Andre er billigere og hurtigere. I bestyrelsen har svenskerne magten med 10 mod 4. ”Betal – ellers sender vi PostNord Danmark til konkurs”. Så måtte Danmark af med 1,4 milliarder kroner.

Tilliden til Posten falder
En måling som YouGov har foretaget for Metroexpress viser, at kun 27 pct. af danskerne har tillid til, at breve eller pakker sendt med PostNord når frem i tide. Kun 49 pct. af danskerne erklærer sig helt eller delvis enige i, at de har tillid til, at breve eller pakker når frem i tide.

Undersøgelsen viser også, at 42 pct. af danskerne inden for de seneste seks måneder har oplevet, at breve ikke er nået frem inden for den lovede leveringstid på en til fem dage. PostNord’ s tillid er forsvundet. Og denne tillid kan ikke genskabes gennem kommunikation men gennem handling.

Fyresedlen kommer snart
Forhøjelsen af portoen og den manglende tillid er en del af PostNords problemer. Og nu skal man af med 4.000 medarbejdere inden for de næste to-tre år, fordi der ikke er arbejde til dem. Men ifølge 3F vil dette måske komme til at ske hurtigere.

Siden 2013 er 3.000 fuldtidsstillinger allerede forsvundet i PostNord’ s danske afdeling. Og for de nuværende ansatte i PostNord’ s danske afdeling har dette betydet, at de har skullet yde meget mere. Og mange er bukket under af stress. Og usikkerhed om fremtiden har heller ikke været spændene at leve med.

Hvornår svarer EU?
Fællestillidsmanden for de HK-ansatte hos Post Danmark vil gerne have at vide af Margrethe Vestager, om de ansatte er købt eller solgt.
8.500 familier bliver holdt som gidsler i forhold til deres arbejde, skriver tillidsmanden. ITD som er organisation for den danske vejtransport har indklaget den danske og svenske stat til EU med den beskyldning, at de skulle have givet PostNord ulovlig statsstøtte.

Transportbranchen præget af dårlig arbejdsvilkår
I forvejen er transportbranchen ramt af udenlandsk cabotagekørsel, postkasseselskaber i tredje lande, illegal arbejdskraft og dårlige arbejdsvilkår for udenlandske chauffører.

Nu er det sådan, at PostNord har meldt ud, at de vil være Nordens største aktør på transport- og logistikmarkedet. Og kan de det med de store statstilskud?

Transportministeriet vil ikke kommentere sagen, så længe man forhandler med EU.

Det offentlige fravælger PostNord
Det absurde var også til kommunalvalget, at 120.000 førstegangsvælgere modtog et brev fra Folketinget med en kommenteret udgave af Grundloven. Men myndighederne havde fravalgt PostNord. Man valgte Bladkompagniet.

Også Region Midtjylland, Udbetaling Danmark og DR Licens er i stigende grad begyndt at bruge PostNords største konkurrent.

Andre er billigere og hurtigere
Fra Myndighedernes side påpeger man, at arbejdet er blevet udbudt. Og det billigste har fået opgaven. 3F har ellers påpeget, at man bruger underleverandører, hvor bude har uregulerede og ringere vilkår end PostNord. Men dette afvises af Bladkompagniet.
Herfra siger man, at man kan levere alle ugens syv dage, og de kan levere 1-2 dage efter, at de har modtaget produktet.

I forhold til 2009 er antallet af breve faldet med 66 pct. indtil 2016. Bladkompagniet siger, at de har levering af et to cifret millionantal breve om året.

Kunder åbenbart ligeglade med social dumping
I 390 år gik det fint med det statslige postvæsen. Åbenbart er flere af de store kunder utilfredse med den gamle institution. Og i en branche, hvor kunder er lige glade med social dumping, hvor der er masser af underleverandører, ja så kan PostNord ikke mere klare sig.

I bestyrelsen har svenskerne magten
Og står det til den svenske regering, så skal noget af magten i PostNord overføres fra Danmark til Sverige. I øjeblikket har begge lande lige stor beslutningskraft, men svenskerne ønsker en fordeling på 60 – 40 i svenskernes favør.

I PostNords ledelse er det dog klart svensk flertal, hele 10 – 4 i svensk favør. To danske medarbejderrepræsentanter er skubbet ud.

”Betal-ellers sender vi den danske afdeling til konkurs”
Efter 8 måneders forhandlinger blev man enige om at tilføre det kriseramte PostNord 1,7 milliarder kroner, hvoraf Danmark fik lov til at betale hovedandelen, nemlig 1,4 milliarder kroner. De to lande har vidt forskellig syn på postens rolle.

Men kløfter er ikke blevet mindre selv om man har fået en aftale i stand. Danmark blev presset til at betale hele 1,4 milliarder kr. selv om man kunne ejer 40 pct. Truslen fra svensk side har været: 

  • Betal ellers sender vi PostNord Danmark til konkurs

Hvis den danske sektion igen bliver en selvstændig enhed forventes det, at den danske stat igen skal punge ud med et antal milliarder kroner, hvis blot det skal holdes kørende. 

  • Vi har adskille artikler om Posten. Brug søgefunktionen og gå ind i vores elektroniske arkiv. Følg også vores Facebook, der bliver opdateret flere gange dagligt.

Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16