Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

På sporet igen

Vi følger sidste nyt på jernbanen, Metro og Letbanen. Først kigger vi på fremtidsvisioner. Kvalitet følger ikke prisen i DSB. Så er det over i togbusser igen for pendlerne. Signalprogrammet skal afprøves på teststrækninger. Skal IC-3 tog have det nye system? Regningen bliver hele tiden større. Ældre skal betale mere – hvis ikke lige de har rejsekort. Det er næsten som ”sild i en tønde”, når du rejser med Metroen. Metroselskabet vil investere i nye tog. Masser af nye passagerer. Igen engang: Social Dumping i Metroen. Der kommer flere sager siger 3F. Vi nærmer os 25,2 milliarder kr. for City-ringen. Cepos mener, at letbaneprojektet skal afbrydes.

Fremtidsvisioner
Alle partier uden Enhedslisten var enige om indkøb af 150 el-tog. De skal erstatte de aldrende IC3 – tog og de udskældte IC4 – tog. Skal vi så ikke hylde politikerne når de investerer 11 milliarder kroner i grøn teknologi?

Ifølge diverse forskere, så er det ingen, der køber almindelige biler om 10 år. Elbiler vil i den grad dominere bilindustrien. Energipriserne falder med billigere sol- og vindenergi samt udviklingen af effektive batterier til opbevare energien i bilerne.

Selvkørende el-biler vil køre os derhen, hvor vi vil. Kan 150 el – tog konkurrere med dette scenarie? Hvem gider bevæge sig hen på stationen? Er det for meget fremtidsversioner eller er det en realitet?

Hvad med små enheder med 10 passagerer, der sendes af sted med 10 minutters mellemrum på skinnerne. De er forsynet med radar, så de ikke kører ind i hinanden. De kører på batterier.

Kvaliteten følger ikke prisen
En anden ting som måske gør, at togdriften måske ikke har den helt store succes i dag er, at prisen på togrejser er steget meget mere end priser på alt andet. Måske er det forklaringen på, at fjernbusser mellem landsdelene har så stor succes.

Kvaliteten følger ikke priserne. Forsinkede og forkerte investeringer i jernbanedriften og lokomotiver, der revner, retfærdiggøre ikke just disse prisstigninger. Man kan flyve til mange steder i Europa for den pris, som det koster fra København til Århus.

Transportstyrelsens beregninger viser, at antallet af togrejsende trods de høje priser vil stige ganske gevaldig frem til 2030. Måske er fremtiden alligevel ikke så fremskreden som vi har skitseret i begyndelsen af denne artikel.

Så er det over i togbusser igen
I de nærmeste år må togrejsende – ikke mindst pendlerne på Sjælland atter en gang vise tålmodighed. Ja Banedanmark skal mere eller mindre bygge en ny jernbane oven over den gamle. Dette medfører sporspærringer i lange perioder.

Der skal bygges nye broer med plads til elektrificering. Så er det ellers over i togbusser. Men disse kender pendlerne efterhånden.

Signalprogrammet med teststrækning
I 2020 runder signalprogrammet nogle kritiske milepæle. Her indvies de to første ERTMS – ombyggede strækninger, Køge – Næstved og Roskilde – Køge, også kendt som Lille Syd. Disse strækninger kommer til at udgøre en teststrækning for hele resten af programmet.

Men det fornødne udstyr skal også nås at blive installeret i dobbeltdækkervognene, der i dag bliver trukket af diesellokomotiver på Sjælland. Når banen først er monteret med ERTMS, kan den kun betjenes af tog, der er udstyret med dette system.

En forsinkelse af åbningen af Lille Syd kan forplante sig til den resterende udrulning frem til 2030.

Skal IC3 – tog have det nye system?
Meningen var, at IC3-tog skulle have installeret dette nye ERTMS-system. Det skulle ikke tage mere end seks til otte måneder. Men nu viser det sig, at komme til at tage to år, fordi leverandøren Alstrom har leveringsproblemer og problemer med at finde plads til kabler i toget. Folketinget skal i efteråret 2018 beslutte om resten af IC3-flådens 96 togsæt skal have installeret det nye system.

Regningen bliver større
Måske bliver det nødvendig at installere såkaldt immunisering på en række hovedstrækninger. Det betyder, at man vil beskytte de gamle analoge signalanlæg. Dette koster yderligere 1,2 milliarder kroner. Ja så lyder den samlede regning på over 24 milliarder kroner.

Såfremt man ikke kan nå at installere det nye system i dobbeltdækkervognene til tiden, ja så kommer det til at koste yderligere penge.

Siemens skal foreløbig levere 26 lokomotiver
Ja og det blev Siemens Vectron, der foreløbig skal levere 26 ellokomotiver, der vandt udbuddet. Siemens var efterhånden den eneste udbyder. Lokomotivet kører i dag i Tyskland og Finland. Meningen er, at disse lokomotiver i første omgang skal trække DSB’ s 113 dobbeltdækkervogne.

Mange disse vogne står i dag stille, fordi mange af de ME-lokomotiver, der skulle trække dem, står stille. Mange af de 35 år gamle lokomotiver har revnede aksler.

Ældre skal betale mere – hvis de ikke har rejsekort
Det bliver i fremtiden dyrere for pensionister at foretage lange rejser over Storebælt. Det kan betyde, at de dropper toget og tager andre transportmidler. Det sker, fordi at DSB har valgt at ensrette priser og rabatter ved brug af offentlig transport vest for Storebælt.

Men hvis de ældre bruger rejsekort vil de stadig kunne opnå prisfordele. Og mange ældre vil ikke bruge rejsekort.

Som sild i en tønde – i Metroen
Vi bliver på sporet og kigger på Metroen. Her skal du på visse tidspunkter af dagen indstille dig på at stå som sild i en tønde. Den stabile passagervækst fortsætter. I 2017 rejste 63,5 millioner mennesker med Metroen. Sidste år fik selskabet et overskud på 320 millioner kroner. Det er 101 millioner kroner bedre end budgettet.

I 2035 er det sådan, at hver tredje passager må vente til næste tog, hvis der ikke skete nye investeringer. Man vil også investere i flere stewarder, der kan guide passagererne til at handle mere hensigtsmæssig.

Metroselskabet investerer i nye tog
Allerede nu kigger man på nye Metrolinjer, der skal klare presset. Og det skulle så være fra Københavns Hovedbanegård under havnen til Islands Brygge og videre til Amagerbro og Refshaleøen.

Og i 2020 forventes det, at Metroen med Cityringen er oppe på 118 millioner passagerer. Seks ud af de ti mest benyttede stationer i Danmark vil have Metro, når Cityringen starter.

Metroselskabet har valgt at øge kapaciteten på metrolinjerne M1 og M2 ved blandt andet at indkøbe flere tog. Man vil også ændre på sædeopstillingen. Metroselskabets gæld afvikles planmæssigt. Man forventer at være gældsfri i 2065.

Igen engang – social dumping i Metroen
Kedeligt er det, at der atter er kommet en sag frem med Social Dumping. Det drejer sig om to polske arbejdere, der blev sendt til Metroen af vikarfirmaet Adecco. Den ene havde en arbejdsdag på 16 timer og måtte arbejde 15 dage i træk. Han blev hele tiden sendt til skiftende arbejdssteder. 3F har bebudet, at der kommer flere sager.

Det er utroligt, at man ikke har mere styr på Social Dumping i et offentligt byggeri. Utroligt er det også, at et parti som Alternativet siger nej til en Sydhavns-Metro. Nu er det ikke fordi partiet går imod kollektiv transport. Man synes bare, at 9 milliarder kroner er for dyrt. De vil gerne rejse en debat om at sikre, at vi kan finansiere den. De ønsker ikke at etablere så stor en gældsbyrde.

Vi nærmer os 25,2 milliarder kroner
Lige så stille er budskabet kommet, at Cityringen kan blive endnu dyrere. Der venter en ny regning på mellem 545 millioner til 845 millioner kroner. Det sker efter en aftale med italienske Salini. I april 2017 var meldingen, at hele prisen for Cityringen ville blive på 24,6 milliarder kroner. Men mon ikke den reelle pris kommer til at ligge et sted mellem 25 milliarder og 25,2 milliarder kroner.

Cepos mener, at Letbaneprojektet burde stoppes
Og vi holder os stadig på sporet. Vi har tidligere fokuseret på Letbanen. Nu siger Cepos, at projektet i den grad er en fejlinvestering og burde stoppes. Man havde tidligere diskuteret en udvidelse af jernbanen over Roskilde. Men man valgte nybyggerløsningen, som selv om den var væsentlig dyrere medførte så store tidsgevinster for de rejsende og miljøet, at det mere end opvejede de ekstra omkostninger til anlæg og drift.

En højklasset busforbindelse havde været en bedre løsning. Men man har beregnet, at letbaneforbindelsen vil skabe 36.500 nye arbejdspladser. Andre forskere peger på at dette snart bliver et stort nul. 

  • Vi har masser af artikler om Jernbane, Metro, Letbane og den kollektive trafik. Brug vores søgefunktion og gå ind i vores elektroniske database. Husk også, at vores Facebook bliver opdateret flere gange dagligt.

Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16