Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Erhvervslivet frygter også højere P-afgifter

Hvor meget stiger erhvervslicensen? ”I må da kunne gøre jeres indflydelse gældende”. Sådan har en af reaktionerne været til Nørrebro Handelsforening. Det går ud over de lavestlønnede. Vil kommunen hente det hjem som regeringen tog? Borgmesteren: Beløbet på 10.000 kr. er ikke for højt. Bilen skal være en nødvendighed – ikke en luksus! Det er en hån, at have bil stående på offentlig areal. Man betaler dog for det. Københavnerne har ikke langt til en station, siges der. Men kan man gøre det op på sådan en måde. En beboerlicens er ikke garanti for en p – plads. Håndværkere og kunder kører rundt i halve timer efter p – plads. Hvad med Nordhavn og Ørestaden? Men hvad med virksomhedernes fremtid? Hør også borgmesterens argumenter.

Forslag nedstemt og dog ikke
Kun Alternativet og SF bakkede op om borgmesterens forslag under mandagens møde i Københavns Teknik – og Miljøudvalg. Socialdemokraterne vil gerne senere kigge på størrelsen af beboerlicenserne m.m. Dermed blev forslaget om højere beboerlicens og højere p – afgifter i første omgang nedstemt. Ja sådan omtrent stod der i medierne.

Men teknik – og miljøborgmester Nina Hedeager Olsen oplyser, at man ikke skulle vedtage eller afvise forvaltningens forslag om at hæve prisen på beboerlicenser (blandt andre initiativer). Man skulle tage til efterretning, at forvaltningen udarbejder 8 forslag om parkering til efterårets budgetforhandlinger.

Et spinkel flertal ønskede ikke at tage en stigning på beboerlicenser til efterretning. Der arbejdes på et budgetnotat på beboerlicenser, der kan bruges frem mod budgetforhandlingerne.

En stigning på beboerlicenser er langt fra taget af bordet, siger teknik – og miljøborgmesteren. Om der kommer en stigning og hvor stor den skal være, skal der forhandles om til efteråret.

Og herfra kan vi måske supplere, at det hele afhænger af Socialdemokraternes indstilling.

Hvor meget stiger erhvervslicensen? 

  • I må da kunne gøre noget, kan I ikke gøre jeres indflydelse gældende.

Ja sådan var en af reaktionerne fra en virksomhedsejer.

Erhvervslivet i København frygter også, at erhvervslicensen bliver dyrere i København. Frygten kommer efter, at teknik – og miljøborgmesteren har varslet store stigninger for almindelige beboer-licenser. Ligeledes har man barslet med stigninger på timeprisen med 15 pct.

Med en sådan forhøjelse mener man, at 10 pct. af bilerne forsvinder.

I forvejen kniber det gevaldig for nogle firmaer at få udført deres arbejde grundet manglende p – pladser særlig i Indre By. Ja nogle firmaer har endda indkalkuleret bøder, for at kunne udføre deres erhverv.

For store dele af erhvervslivet er bilen et værktøj, der ikke kan undværes. I forvejen siger mange håndværkere nej til arbejde i Indre By.

I sidste ende, er det kunderne, der kommer til at betale en eventuel forhøjet licens og afgift. Højere erhvervslicens er også at betragte som en skjult erhvervsskat.

Det går ud over de lavtlønnede
Ifølge Teknik – og Miljøforvaltningen vil en prisstigning til 10.000 kr. for 6.100 til at droppe beboerlicensen. I øjeblikket giver almindelige københavnere mellem 100 og 1.175 kr. alt efter hvilken slags bil man er ejer af.

En erhvervslicens koster lidt over 3.000 kr.

Men forslaget virker asocialt. For det bliver lavtlønsgrupperne, der bliver ramt. Og problemer kan opstå ved skiftende arbejdstider med dårlig kollektiv trafik til omegnskommunerne.

For bilejere med børn, der både i dagligdagen, på deres arbejde eller i fritiden føles den høje afgift som en ekstra skat.

Teknik – og Miljøborgmester Nina Hedeager Olsen foreslår, at den nye afgift allerede indføres i 2019.

Sværere at være københavner
Det er svært at være beboer inde i København. Om dagen vælter bilerne ind til centrum. Ofte er der tale om kunder eller pendlere, der ikke har fundet noget alternativ transportmiddel. Så er der nattelivet, som gør tilværelsen uudholdelig for mange københavnere. Ja for beboerne i middelalderbyen må ikke parkere derinde om dagen.
Løsningen er ikke at jage bilisterne ud af København. Det er at finde smarte transportmåder ind til byen, en slags Park and Ride Service. Nørrebro Handelsforening har allerede for mange år siden præsenteret det. Det handler om, at man til indgangen til København får indrettet store indsamlingshuse, for derefter at etablere shuttlebusser. De skal selvfølgelig være gratis.

Der skal være langt bedre mulighed for parkering ved stationer med indfaldsveje til København. Der skal være Flere parkeringshuse. Den kollektive trafik skal være mere pålidelig. Det hjælper ganske givet med Cityringen.

Og så skal man ikke nok engang gå efter pendlere. Når der er brug for arbejdere, så kan alle bruges også pendlere. Det er vel ikke dem, der er skyld i, at den kollektive trafik ikke er optimal og bliver dyrere og dyrere.

Vil kommunen hente det hjem som regeringen tog?
Man har en mistanke om, at Københavns Kommune har fået en god ide til at få inddrevet de penge, som regeringen har taget fra dem i p – indtægter. Det bliver en vanvittig indtægt for Københavns Kommune. Gad vide om de får lov til at beholde disse for regeringen!

En hurtig hovedregning giver en indtægt på 520 millioner kroner. Hvor meget var det lige, regeringen tog? Vi kan så forstå, at man hellere vil bruge penge til velfærd end til p – pladser og infrastruktur. Da pengene blev taget fra regeringen, lød meldingen, at mange af p – pengene netop blev brugt for at mindske trængslen!

Jo regeringen trækker nu 70 pct. af kommunernes p – indtægter.

Prisforhøjelsen sker på baggrund af, at man nu for alvor vil adfærdsregulere alle bilister i København. Eller er det for at stoppe et hul?

Borgmesteren: Beløbet er ikke højt!
Målet for Teknik – og Miljøafdelingen er at få flere københavnere til at tage cyklen og bruge den offentlige transport. Trængslen bliver for stor i hovedstaden.

Igen engang er budskabet, at antallet af biler skader fremkommeligheden, ødelægger klimaet og forværrer luftkvaliteten. Hvis pladserne i byen skal bruges til noget andet skal prisen sættes op. Og Teknik – og Miljøborgmesteren synes ikke, at beløbet er højt, sammenlignet med øvrige priser på, hvad det koster at have bil.

I dag betaler 40 pct. af københavnerne kun 100 kr. for en licens. Og i dag er der 52.000 beboerlicenser i København. Heraf er der de sidste 8 måneder kommet 2.827.
Bilen skal være en nødvendig – ikke en luksus for københavnerne
En pris på 27 øre pr dag giver ikke overvejelser, om man skal have bil eller ikke. Og så bliver københavnerne beskyldt for, at anvende bilen som luksus. For ifølge COWI viser det sig, at hver fjerde bil i brokvarterne holder stille som minimum fra mandag til fredag. De københavnske politikere mener, at man kun skal anvende bilen som en nødvendighed.

Men københavnerne mener, at nå man har en bil, ja så er det af nødvendighed. Mange føler det som en hetz, at man skal af med 10.000 kr.

Det er en hån at have en bil stående på et offentlig areal!
Borgmesteren mener, at regeringens afgiftsnedsættelser på nye biler har fået flere til at købe og dette også er en af årsagerne til stigende trængsel: 

  • Det er en hån mod alle andre københavnere, at vi som kommune støtter, at du skal have en bil parkeret på et offentligt areal. Derfor bør vi sætte prisen for en beboerlicens op til 10.000 kr.

Københavnerne har ikke langt til en station
COWI har også fundet udad af, at halvdelen af de københavnere, der foretager bilture i dag har under 0,6 km til en station. 90 pct. af københavnerne har under 1,1 km til en station. Med åbningen af de nye Metro - stationer vil dette tal blive mindre.

Men har COWI ikke glemt at beregne den tid man bruger ekstra med den kollektive trafik?

Færre biler vil være til gavn for miljøet, og så kan den nødvendige biltrafik som erhvervstrafik kom frem, siger borgmesteren.

Men er det i grunden sådan, at man skal regne det hele ud på? Hvad med at stille bilerne i ikke – bilfri zoner. Så kan man cykle ud til dem?

En beboerlicens er ingen garanti for p – plads
Man skal fremover betale 10.000 kr., hvis det ellers opnås flertal for det, for en beboerlicens, som ikke med garanti giver en parkeringsplads. Tal fra Kommunens parkeringsredegørelse 2018 viser, at der udstedes flere licenser end en parkeringsplads.

Og værst ser det ud på Christianshavn, hvor der er 38,6 pct. færre pladser, end der er licenser til. Seks ud af ni zoner har overbelægning i 2018.

Fra Teknik – og Miljøforvaltningen forklarer man det på den måde, at med en beboerlicens skal det ikke forstås, at det er garanti for en plads, men at man har mulighed for at slippe for den pågældende timetakst.

Kører rundt i halve timer
Ligesom almindelige kunder til butikkerne kører håndværkerne også rundt i halve timer for at finde p – pladser til bilerne. Og det i sig selv forurener vel også!

Tidligere har Nørrebro Handelsforening foreslået, at der indrettes håndværker – eller erhvervsparkering. Men dette forslag er blevet pure afvist.

Masser af reaktioner
At dømme efter alle de reaktioner, som vi også her har modtaget er folk rasende. Vi skal nok ikke referere det sprogbrug, der er anvendt. Men det har i den grad været farverige formuleringer. 

  • Fat det nu bare – det er ikke alle som gider eller kan tage det offentlige, eller cykle. 
  • Skal folk med små penge ikke have lov til også at kunne have råd til bil og parkere. Man jagter jo folk ud af byen, hvis de ikke har penge.

Hvorfor gør borgmesteren det?
Borgmesteren mener ikke, at det gælder om at jage folk ud af byen. Hun mener, at det er en misforståelse, at det ”nærmest” skal være gratis at parkere i byen. Hun mener ikke, at regeringen har modet til at indføre parkeringsring eller roadpricing. Hun mener, at der skal gøres noget radikalt. Ellers ”sander” byen til i biler.

Hun mener, at det er vanetænkning, at der ikke skal koste mere at parkere i byen. Det gælder om at indrette byen, så det ikke er optimalt for bilisterne i byen, siger hun.

Parkeringsdebatten er altid en varm kartoffel, men det hindrer ikke borgmesteren i at løse de problemer, som byen lider under, siger hun. Man skal ikke bare lade stå til, selv om det er mest belejligt at se den anden vej end at tage upopulære beslutninger, mener borgmesteren.

Hun er stadig optimistisk med hensyn til at komme igennem med hendes beslutninger. Hun håber, at de andre partier vil ombestemme sig trods deres udmeldinger.

Ingen opbakning fra Konservative – Lidt opbakning fra Socialdemokraterne
Det bliver ikke med De Konservatives stemme, at forslaget går igennem. Socialdemokraterne vil øge forskellen på hvilken slags miljørigtig bil, man kører rundt i. Hvis det er en el-bil kunne det være at beboer-licensen måske skal ned på 0, mener man fra Socialdemokraterne. Dette ville jo være tosset, hvis en el – bil – bruger også skulle betale 10.000 kr.

Der skal gøres
Vi er fuldstændig enige om, at der skal gøres noget for at mindske trængslen. Men er dette den rigtige måde, at gøre det på.

Hvad med Nordhavn og Ørestaden?
Hvis man i dag bor i brokvarterne kan man slippe mellem 100 og 1.150 kr. om året. Men bor du i Ørestaden eller Nordhavn koster det henholdsvis 11.724 kr. og 13.692 kr. om året. Men det bliver nu afgjort i retten og er en tvist mellem civile borgere og By og Havn.

Fra By og Havn mener man, at de får noget særligt, da de kan parkere i et nyopført P-hus. Men de har ikke mulighed for andet, da gadeparkering er forbudt. Og så har man de to steder lavet en lokalplan, som forbød opførelsen af p – kældere i de nyopførte boliger.

By & Havn ejer parkeringspladserne i Københavns Nordhavn og Ørestaden. De har tidligere forklaret, at det koster månedlig mellem 1.100 og 1.300 kr. med omkostninger ved etablering, drift og vedligeholdelse.

Men nu er man i gang med noget lignende ved Østre Gasværk. 

  • I vores elektroniske arkiv er der masser af artikler om infrastruktur og mangel på samme, parkeringspladser, cykler, kollektiv trafik m.m. Brug vores søgefunktion. Hold også øje med vores Facebook, der bliver opdateret flere gange dagligt.

Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16