Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

København – skal af med en masse penge

Overborgmesteren mener at Venstre vil købe nye medlemmer i Jylland. Serviceniveauet i København er under landsgennemsnittet. Man har flere penge til rådighed i Frederikshavn. Flere borgmestre uanset farve har kørt en kampagne ”Stop pengestrømmen til Jylland”. København betaler i forvejen 1,1 milliard, men nu skal man af med yderligere 550 millioner kr. Fem modeller til ny udligningsordning er forkastet. Kraka mener ikke, at hovedstadens argumenter holder. Og for at dette ikke er nok, skal København også aflevere 225 millioner kr. i p – afgifter. Både Teknik – og Miljøborgmesteren samt overborgmesteren er rasende på regeringen. København er blevet en pengemaskine for regeringen, siger overborgmesteren.

Overborgmester Frank Jensen er ikke i det bedste humør. Regeringen har bestemt, at byen skal af med en masse penge. Og overborgmesteren mener, at det er Venstre, der vil købe deres vælger tilbage i Jylland.

Man er ikke nået til enighed vel sagtens, fordi man er bange for at miste stemmer. Den Kommunale udligningsordning er stadig fuld af systemfejl. På grund af en anden måde Danmarks Statistik regner det up på, skal Københavns Kommune af med yderligere 550 millioner kroner. Men hvorfor skal kommuner med masser af udlændinge have en ekstra økonomisk byrde?

Serviceniveau under gennemsnittet i København
Og husk lige på, at Københavns Kommune i forvejen betaler 1,1 milliard kr. i udligningsordningen. Dette kan ikke undgå at give serviceforringelser. Og man bliver nødt til at øge skattegrundlaget blandt byens borgere. I forvejen er serviceniveauet under landsgennemsnittet i hovedstaden under landsgennemsnittet.

Men regeringen mener, at der er så mange højtlønnede i København, at det er rimmeligt, at hovedstaden skal af med flere penge. Men leveomkostningerne tynges af højere boligpriser og skattebetaling.

Flere penge til rådighed i Frederikshavn
Ifølge Frederikshavn Kommune vil en familie med to lønninger på 35.000 kr. og to børn i vuggestue og skole have et rådighedsbeløb på 31.827 kr., når de faste udgifter er betalt mod 22.432 kr. i Lyngby – Taarbæk. Ja og Lyngby-Taarbæk skal her i 2018 betale 1,1 mia. kr.

Stop pengestrømmen til Jylland
Men politikkerne i Folketinget mener, at det er rimligt, at beboerne i Storkøbenhavn bidrager til ”fattige” kommuner. Beboerne i Storkøbenhavn ender som tabere.

Der er i den grad opstået en ny stærkt og voksende vrede i hovedstadsområdet. 34 borgmestre har således i store dagbladsannoncer forsøgt at markere sig: 

  • Stop pengestrømmen til Jylland.

Kampgejsten er ved at komme i det røde felt, og det er næsten hos alle borgmestre uanset farve. Hovedstaden vil ikke prygles mere. Kappestriden mellem hovedstaden og provinsen er blevet alvorlig. Lige for lige, øje for øje er det blevet til.

Ja borgmestre uanset partifarve har talt om udplyndring, når man taler om udligningsordningen.

Alligevel skal København af med yderligere 550 millioner
Det blev ikke til en reform af den kommunale udligning i denne valgperiode. Den kommunale udligning har skabt gnister. Hovedstadskommunerne har i avisannoncer afvist at sende flere kroner til Jylland. Mens alliancer af kommuner i provinsen har krævet større udligning.

Selv om den kommunale udligning ikke bliver rørt, ændres skævdelingen af udlændinges uddannelse mellem nordjyske kommuner og kommuner i hovedstaden. Det flytter 700 millioner kroner. De 550 millioner skal København betale

Det svarer til 1.000 folkeskolelærere – eller at det skal fyres 14 lærere på hver eneste københavnske folkeskole, oplyser overborgmester Frank Jensen.

Fem modeller blev forkastet
Et udvalg havde kigget på fem modeller til, hvordan en ny udligningsordning kunne se ud. Samtlige modeller gik ud på at penge fra socialdemokratiske og konservative kommuner til kommuner med en venstremand i spidsen.

I regeringen mener man ikke, at løsningen er at sætte faste beløbsgrænser for udligningen. Men i dag belønner man de kommuner, der har færrest antal beboere med sociale ydelser. Det vil sige, at man premiere de kommuner, der eksportere deres problemer.

Man taler om, at alle kommuner skal yde den samme kernevelfærd. Men hvordan kan det så være at København skal give penge til kommuner, der er rigere end dem selv og syder en bedre kernevelfærd?

Ministeren beklager
Indenrigsministeren beklagede, at der ikke kunne findes en løsning. Det kneb også at få den tillid, der skal i en forhandling. Devisen var ”Ingen aftale er bedre end en dårlig aftale”. For DF var det afgørende, at der kom penge til yderområderne. For Socialdemokraterne var det vigtigt, at der kom friske penge fra regeringen.

Ministeren påpegede, at Socialdemokraterne havde meget klare valgtaktiske overvejelser. Han havde en klar fornemmelse, hvad DF ville. Men han mente om Socialdemokraternes håndtering, at det var ligesom ”Prinsessen og Klods Hans” ligesom – ”væk, duer ikke” over for de forskellige kompromisser, der blev stillet.

Overrepræsentation af sociale tilfælde i København
Frank Jensen taler om, at Venstre forsøger at få sine kernevælgere tilbage i Jylland som de tabte til DF. Og det er nogle få kommuner, der kommer til at betale en høj pris for dette.

En stor del af væksten i København er udlændinge, der kommer og arbejder i internationale hovedsæder. Det er del af en talentmasse, som vi har brug for og det kan vi kun klare, hvis vi har ordentlige skoler, infrastruktur og pasningsgarant, siger overborgmester Frank Jensen til Berlingske Tidende.

I dag har København også en overrepræsentation af misbrug, psykiske sygdomme, hjemløshed og langtidsledighed. København får hele tiden at vide fra det jyske, at de er en rig kommune. Men overborgmesteren frosvarer sig med at kommunen skal spare op for at investere i daginstitutioner, skoler og infrastruktur. Det er en ramme for, hvor meget, som man kan låne.

Kraka mener ikke, at hovedstadens argumentation holder
Kraka mener, at his beskatningen var den samme i hele landet, så holder hovedstads – borgmestrenes argumenter ikke. Når man påpeger, at man betaler til kommuner med en bedre service, så skyldes det prioritering.

Men nu er det sådan, at man ikke bare uden videre kan forhøje skatten. Så får man konfiskeret en del af provenuet. Hvis man hæver serviceudgifterne, er der nogle sanktionsmuligheder. Men det er på grund af budgetloven.

Det er bestemt ikke let at følge med i denne problematik for almindelig borgere.

Nu skal København af med yderligere 225 millioner kr.
Men som det ikke var nok. Nu er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om, at fremover skal kommunerne aflevere en del af de penge, de tjener i p – afgifter til staten. Disse penge skal ikke længere med i kommunernes budgetter. Og det betyder, at Københavns Kommune skal af med yderligere 225 millioner kroner næste år.

Med andre ord vil omkring 70 pct. af indtægten fra p – biletter blive modregnet i kommunernes bloktilskud. Kommunerne må ikke længere bruge parkeringsordninger som pengemaskine. Frem over skal en p – ordning betragtes som trafikregulering.

Måske vil ordningen få den konsekvens, at mindre kommuner vil afskaffe p – kontrol og betalingsparkering.

København, Aarhus, Aalborg og Frederiksberg står for 90 pct. af de samlede indtægter for 98 kommuner.

En vred Teknik – og Miljøborgmester
Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen udtaler til Altinget: 

  • Det er meget påfaldende, at regeringens forslag om at snuppe endnu flere af Københavns indtægter fra parkering kommer dagen efter, at indenrigsministeren måtte droppe at malke Københavns kommunekasse i forbindelse med en udligningsreform.

Hun afviser, at Københavns Kommune bruger pengene som en pengemaskine. Man bruger betalingsparkering for at reducere trængslen.

En pengemaskine for regeringen
Ja det bliver så spændende om regeringen og Dansk Folkeparti bare smider pengene i den store kasser eller bruger dem til infrastruktur.

Og Københavns overborgmester er ikke blevet mindre rasende: 

  • Regeringen Og DF’ s kampagne mod København fortsætte usvækket. Bedst som man troede, at fjendtligheden over for København ikke kunne blive større, henter de yderligere 225 millioner kroner i Københavns kommune kasse.
  • København er ved at udvikle sig til en pengemaskine for regeringen og DF.

Overborgmesteren udelukker heller ikke skatteforhøjelser som følge af regeringens aktiviteter. Til Politiken.dk siger overborgmesteren: 

  • Jeg er vrede, virkelig vred. Det her er så urimeligt, og jeg har aldrig oplevet noget lignende i de snart ni år, jeg har været overborgmester, at vi har haft en regering, der på den måde ”basher” mod København.

Frank Jensen taler om strafaktioner, ”københavnerbashing”, mobning og amerikanske tilstande, hvor politikere scorer point på at lægge hovedstad for had.

De 550 millioner kr., som København nu skal betale yderligere bygger på et meget usikkert grundlag, og det er ikke kendetegnende for den kvalitet som Danmarks Statistik normalt levere. Det har indenrigsministeren også erkendt. Trods det, så vedtog politikerne, at tage de mange millioner kroner fra Københavns kasse.

Som overborgmesteren videre siger: 

  • Man kan da ikke bare sidde tilbage i Folketinget og sige ”nå så tager vi alligevel 540 millioner, og dagen efter lancerer man et parkeringsangreb mod os på 225 millioner kr. Og udligningsreformen står stadig og blinker til efter næste folketingsvalg, hvor vi så skal flås for endnu flere penge. Det er en skrue uden evne. 
  • Det ene er at bede københavnerne at betale mere i skat, og det er vanskeligt, for det er dyrt at bo i hovedstaden, og folk har brug for noget til at betale huslejen, og hvis vi hæver skatterne, er det svært for dem, der har det hårdt.
  • Det er jo ikke Anders And – penge, det her. Det er jo 800 millioner rigtige kroner i kommunens budget, der forsvinder, ikke bare et år, men hvert eneste år.

I et fælles læsserbrev har alle byens borgmestre skrevet under. De fortæller, at en almindelig københavnsk kernefamilie med to børn vil miste i alt 5.000 kroner årligt. Det sker enten som højere skat eller dårligere service. Når et nyt ejendomssystem slår igennem i 2024 – 25 vil københavnerne få endnu et chok.

De 7 borgmestre mener, at alle kneb gælder, når det drejer sig om at knække København. Man taler om, at investeringerne i forbindelse med udvidelse af p – zone m.m. kostede et to – cifret millionbeløb. Og nu stikker staten bare pengene i lommen. De er alle enige om, at København er udsat for stor fjendtlighed fra Christiansborg.

  • Vi har en masse artikler om infrastruktur og mangel på samme. Gå ind i vores elektroniske database. Brug søgefunktionen. Og følg med på vores Facebook, der opdateres flere gange dagligt.

Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16