Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Overvågning, Aflytning og Hacking(61)

Myndighederne kan gøre det langt bedre. Politi og Kommissioner overholder ikke lovgivning. Danmark arbejder imod EU – lovgivning. Oplysninger om dig sendes videre. Misbrug af dine data må ophøre. Det minder i høj grad om George Orwell. Minister ville gennemgøre sammenkørsel af data uden politisk flertal. Justitsministeren måtte trække sit forslag. Siamesiske tvillinger på Facebook. Hvad nu med Twitter? Google er sandelig heller ikke stueren. Danske politikere er vilde med Facebook. En svag lovtekst omkring Nationalt Genom Center. Måske er det regeringens politi at vildlede, når det gælder data-etik? Oplysninger om dit dna er ikke anonyme Selskaber kan få en masse oplysninger om din sundhedstilstand. 13 organisationer protesterer imod lovforslag. Ministeren synes, at det er godt nok. Demokratiet underminires ved manglende omtanke omkring dataetik.

Myndighederne kan gøre det bedre
Erhvervsminister Brian Mikkelsen har taget initiativ til nedsættelse af et ekspertudvalg, der skal udarbejde nationale retningslinjer for dataetik. Men skal man ikke starte med at overholde lovgivningen. Myndighederne blæser på behandlingen af dybt personlige oplysninger om borgerne.

Regeringen og myndighederne forbryder sig mod loven. Ja det kan du bl.a. læse i denne artikel.

Det gælder for eksempel lognings – bekendtgørelsen, som i over otte år har krævet af teleselskaberne, at de skal overvåge danskerne. Og det selv om EU – Domstolen har kendt overvågningen ulovlig.

Politi og kommissioner overholder heller ikke lovgivningen
Det gælder også politiet, som undlader at følge pligten til at journaliserer. Konsekvensen er, at e – mails bliver slettet for evigt, når chefer forlader deres stillinger. Derfor kunne Tibet – kommissionen ikke finde frem til andre end menige som ansvarlige for at nægte borgere retten til at demonstrere.

Samme problem med slettede mails er både Statsløsekommissionen og Skattesagskommissionen stødt på. Eller når Styrelsen for It og Læring ganske enkelt nægter at slette persondata som er indsamlet ulovligt i en trivselsundersøgelse på landets skoler.

Danmark arbejder imod EU
Danmark arbejder direkte imod EU – Parlamentets forslag om, at browsere som standard skal afvise de cookies, som er et af it – giganternes redskaber til at følge vores færden rundt på nettet og ude i geografien. Netop denne praksis har en række eksperter tidligere kritiseret.

Oplysninger sendes videre
En Yougov-undersøgelse, som blev bragt i Metroexpres viser, at hele 77 pct. af de adspurgte danskere er helt eller delvist enige i udsagnet: 

  • Det bekymrer mig, at sociale medier kan indsamle personlige oplysninger om mig og sælge dem videre til andre virksomheder

Det er sådanne undersøgelser, der får kursen til at falde. For hvem vil have med sådan et firma at gøre?

Misbrug af dine data må ophøre
Organisationer vil have retten til privatliv og kræver overholdelse af basale menneskerettigheder. Og med EU’ s databeskyttelsesforordning, der trådte i kraft den 25. maj er der nu sat ”hegnspæle” om alle borgeres personoplysninger. Det slås fast, at hver især har retten til at bestemme over egne data.

Dine data må ikke bruges til andet end det, du gav lov til. Misbruget må dermed ophøre.

Direkte imod lovgivningen
Men i det danske folketing har man åbenbart ikke hørt om denne lov. Her vil man give offentlige myndigheder lov til at underminere netop denne lov. Man vil genanvende vores personoplysninger til helt andre formål end det det vi oprindelig gav lov til. Ja man vil endda overdrage afgørende kompetence til den udøvende magt (regeringen), som burde ligge hos den lovgivende magt (Folketinget).

Det svarer jo netop til det misbrug Facebook har udøvet i årevis. At en minister med et pennestrøg kan gøre dette, virker barokt. Åbenbart handler det kun om, hvad ministeren føler nyttigt. Mere om dette senere i artiklen.

Det minder om George Orwell
Ja man tør jo ikke mere at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. For man ved jo ikke mere om sagerne behandles fortroligt og anonymt. Se bare skolernes trivselsundersøgelse. Her er man gennem årene blevet belært om, at disse undersøgelser var anonyme. Men vi er i den grad blev holdt for nar. Det minder i den grad om George Orwell’ s ”newspeak”.

Vi har i den grad tillid til de offentlige myndigheder herhjemme, ja det har vi vel også til lovgiverne. Men når disse i den grad tilsidesætter EU’ s nye datalovgivninger, ja så er der noget galt.

Hvad med skole – hjem samtaler. Hvad bruges de til? Måske skal man fremover være yderst kritisk, når man svarer på et spørgeskema fra kommunen eller en henvendelse fra Danmarks Statistik.

Minister ville gennemføre lovgivning uden flertal
Opsporing af udsatte børn skal gøres mere effektiv ved at sammenkøre forskelige registre. Og så skal der gives point efter en bestemt skala. Men se dette er også i strid med EU’ s nye dataforordning. Det burde politikerne have vidst. Men det strider jo også imod fundamentale retsprincipper. Vi skrev lidt om det i begyndelsen af artiklen.

Den danske udgave af databeskyttelsesloven skulle give lovgivning til denne sammenkørsel. Særlig skræmmende var det, at socialministeren bare skulle udsende en bekendtgørelse, så kunne samtlige 98 kommuner begynde at overvåge. Det skulle så ske – uden at ministeren havde et flertal bag sig og uden offentlig debat.

Politikerne kunne i første omgang ikke se faren ved at kommunerne nu pludselig fik mulighed for at sammenkøre alle tænkelige registre med data og oplysninger om borgerne. Pludselig ville kommunerne kunne gøre, hvad det passede dem, uden politisk kontrol.

Justitsministeren trak sit forslag
Justitsministeren blev nødt til at trække forslaget efter at være kritiseret sønder og sammen fra flere partier i Folketinget og juridiske eksperter. Men egentlig kunne forslaget været gået igennem. Det var kun grundet den offentlige debat, at det glippede for justitsministeren.

Siametiske tvillinger på Facebook
Der er to ord, der knytter sig til Facebook, som siamesiske tvillinger: likes og freinds. Hvert minut tikker der mere end to millioner likes ind på Facebook. Mange Facebook – brugere praler af, hvor mange ”venner” de har. Tilsyneladende harmløse tilkendegivelser.

De seneste måneder har afsløret, at de harmløse likes, beskeder til friends og forskellige søgninger på internettet kunne opsnappes af en uskyldig app, der f.eks. kunne hedde ”thisisyourlife”, som kunne være en test af underholdende art. Men brugeren bliver snydt.

Appen kan mere end at underholde. Den er i stand til at stjæle brugerens internetprofil. Den kan også høste informationer og profiler fra brugerens venner. Alt sammen er sket uden at Facebook- brugeren har vidst noget om tyveriet.

Hvad nu med Twitter?
Facebook er blevet haglet ned, og der er sat ny fokus på Zuickerberg og hans regime. Det er godt nok verdens største sociale netværk, men langt fra den eneste tech – virskomhed, der tager let på brugernes data og privatsfære.

Hvad med Twitter, der synes at få en betydelig blidere behandling trod åbenlyse brister. I modsætning til Facebook, sælger Twitter nemlig dine data til eksterne datahandlere. Alene i år forventes Twitter at score 400 millioner dollar på salg af data.
På Twitter er det også nemt at være anonym, ikke som hos Facebook. Anonymiteten gør det nemt for mørke kræfter at oprette brugerkonti og sprede misinformation. Ja det har russiske ”trolls” har gjort for at influere demokratiske valg fra USA til Brexit.

Google er heller ikke stueren
Men hvad så med Google? Denne tech – gigant ligger formentlig inde med endnu flere brugerdata og har på mange områder en længere rækkevidde end Facebook – blandt andet i kraft af Googles aktiviteter på den mobile platform med Android.

Danske politikere vilde med Facebook
Danske politikere er vilde med Facebook, fordi det gavner deres sag på kort sigt. Det er uden det irriterende filter, som er journalister.

De traditionelle medier har ligeledes favnet Facebook – som en uundværlig samarbejdspartner i kampen for at få mere trafik online. Konsekvensen er, at den største andel af trafikken til danske mediers hjemmesider kommer fra Facebook. Hvem har mon magten i det forhold?

Man kan ikke fravælge
Etikken er ikke i orden omkring et Nationalt Genom Center. Det egentlige formål med centret er langt flere end blot udvikling af medicin. Det eneste borgeren giver sit samtykke til, er behandling.

Hvis man ønsker at modtage en behandling, kan man ikke fravælge, at ens DNA- oplysninger overdrages til NGC. Samtykke er ikke nødvendigt.

I paragraf 223 i Genomloven kan man læse, at NGC skal udvikle og drive en fælles landsdækkende informations – infrastruktur, der vil gøre det muligt at opbevare genetiske oplysninger i en national genomdatabase.

En svag lovtekst
NGC skal stille oplysninger til rådighed for personer inden for sundhedsvæsnet og patienter, herunder oplysninger fra den fælles nationale genomdatabase til brug for:

  1. Forebyggende sygdomsbekæmpelse 
  2. Medicinsk diagnose 
  3. Sygepleje 
  4. Patientbehandling 
  5. Forvaltning af læge- og sundhedstjenester 
  6. Statistiske undersøgelser 
  7. Videnskabelige undersøgelser

Lovteksten er så vag, at det er uklart, hvor mange, der vil få adgang til oplysninger i databasen hos NGC. Det kan være alt fra sundhedspersonale og alle sundhedsforskere i Danmark.

Måske er det et led i regeringens politik?
Måske er det et led i regeringens strategi, at sige et til befolkningen, mens man lovgiver på en anden måde. Lovteksten svarer ikke til ministerens udlægninger.

Meningen er, at alle oplysninger i dette register skal sammenkøres med de registeroplysninger, som ministeren finder nødvendigt. Og egentlig har borgeren slet ikke givet samtykke til dette.

Man kan i princippet ikke modsætte sig det.

Oplysningerne er ikke anonyme
Lovforslaget er problematisk i forhold til menneskerettighederne. Det er blandt andet, fordi genoplysningerne ikke er anonyme. Ordet ”samtykke” er en elefant i rummet. Skal du sidde ansigt til ansigt med lægen og give dit samtykke, eller kan staten uhæmmet kortlægge, gemme og bruge data om alle danskers gener?

Man kan have bange anelser, om opbevaringen af oplysningerne er sikre. Hvem husker ikke sagen fra 2016, hvor 5,2 millioner danskers CPR – numre blev lækket til Kina på en CD - rom?

Selskaber får en masse sundhedsoplysninger
I dag forhindrer loven, at forsikringsselskaber får adgang til de gen-data, der indsamles i centret. Men allerede nu får selskaberne en lang række sundhedsinformationer om dig fra din læge.

Sundhedsministeriet har bekræftet at politiet kan få adgang.

13 organisationer har slået alarm
13 organisationer har slået alarm og mener, at lovforslaget skal trækkes tilbage. Grunden er, at oplysningerne må bruges til kommercielle forhold. Desuden sikrer forslaget heller ikke patientens ret til at bestemme.

I den nuværende form er det manglende kontrol med datasikkerheden i centret og meget mere. De 13 organisationer mener, at der er alt for mange brister i forslaget.

Demokratiet underminires ved manglende omtanke
Det må vække til dyb bekymring, at samtlige partier undtagen Enhedslisten og Alternativet kunne stemme for forslaget. Noget tyder på, at ikke alle politikere er kompetente nok til at kunne se hullerne.

Det er da også bekymrende, at embedsmænd ikke har kunnet gennemskue risikoen. Og så kan det jo undre, at man heller ikke har juridiske eksperter i regering eller Folketing, der kan advare mød følgerne af en evt. ny lov, og hvad den vil medføre.

Vi har vist nogle eksempler på, hvor let vores demokrati kan undermineres ved manglende omtanke. Vi har stadig som borgere rettigheder i vores demokrati. Og dem skal vi værne om.

Kilde: 

  • Vi har masser af artikler om Overvågning, Aflytning og Hacking på vores hjemmeside. De andre 60 artikler i denne serie kan du finde i vores elektroniske artikelarkiv. Brug søgefunktionen. Se også vores Facebook, som opdateres flere gange dagligt. Vi vender tilbage i næste måned med en ny artikel i denne serie.

Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16