Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Utrygheden og Mjølnerparken

For et par måneder siden var det galt i Mjølnerparken. Det kneb gevaldig med samarbejdet mellem Københavns Kommune og Bo-Vita. Vi har kigget på det. Selv om kriminaliteten er faldet er utrygheden steget voldsom. I Mjølnerparken er det sket det uheldige, at samarbejdet mellem Københavns Kommune og Bo-Vita for alvor halter. Dette betyder, at utrygheden blandt beboerne stiger. Kommunen kommer med særdeles alvorlige anklager mod tryghedschef. De mener, at han ligefrem samarbejder med banden Brothas. Åbenbart har boligselskabet ansat banderelaterede. Men det er sket i samarbejde og i overensstemmelse med politi og kommune siger man i Boligselskabet.

Utrygheden er stigende
Utrygheden er stigende selv om kriminalisten er faldende. Men noget af dette skyldes også tankeløshed i hvert fald, når det gælder Mjølnerparken. Men det vender vi lige tilbage til senere.

Banderne raserede sidste år mange af de københavnske gader, hvor vildfarne kugler flød om ørene på civile borgere. Det er derfor utrygheden blandt borgerne er højere end nogensinde før.

I butikkerne var utrygheden også at mærke. Sikkert mange kunder er blevet væk fra Nørrebro, da det gik hedest for sig.

Situationen i dag
Hvordan ser det ud?
Andel utrygge Andel utrygge i aften- og nattetimer 

 • Bispebjerg 28 pct. 41 pct. 
 • Ydre Nørrebro 23 pct. 30 pct. 
 • Indre Nørrebro 13 pct. 19 pct. 
 • Brønshøj-Husum 18 pct. 26 pct.

12 pct. af de 4.000 adspurgte københavnere føler sig utrygge i deres nabolag. Det er en stigning fra sidste år, hvor 9 pct. følte sig utrygge.

Københavnernes utryghed er dermed på sit højeste siden den første tryghedsmåling, der blev lavet i 2009. Det høje tal kommer på trods af at antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet i København er faldet i 2017.

Bispebjerg topper listen
Hver fjerde københavner siger at bandekonflikt/skyderier har fået dem til at tænke mere over, hvornår det er trygt at færdes i København.

Ligesom sidste år er det Bispebjerg, der topper utryghedslisten. Her er utrygheden steget fra 18 pct. til hele 28 pct.

På Ydre Nørrebro, der i år er Københavns næstmest utrygge bydel er utrygge bydel, er utrygheden steget fra 8 pct. sidste år til 23 pct. i år.

Mens 24 pct. er bange for at blive udsat for kriminalitet af personer fra rocker – og bandemiljøet, er henholdsvis 63 pct. og 56 pct. af københavnerne bekymrede for cykeltyverier og støjende naboer.

Hver femte københavner har således været udsat for cykeltyveri inden for de seneste 12 måneder.

Der har før været personlige angreb i Mjølnerparken
Og her troede man, at der foregik en flot boligsocial indsats i Mjølnerparken. Det gør det sikkert også til glæde for mange. Vi havde indtryk af, at det foregik i tæt samarbejde med Københavns Kommune. Der er også planlagt store forandringer i Mjølnerparken. Det har vi tidligere berettet om.

Vi har også i artikler beskrevet hvilke udfordringer, beboerne med den nye ”ghetto-lov” står over for. Dette har sikkert ikke befordret det positive syn på myndighederne.

For nogle år siden havde et medie også set sig sur på en person i Mjølnerparken. De ringede så rundt til folk vedkommende sad i udvalg sammen med inklusive undertegnede, og spørgsmålet var nærmest om jeg havde noget dårligt at sige om vedkommende.

Mange har medvirket til en social indsats
Det er også nogle år siden, at undertegnede kom jævnligt i Mjølnerparken, ja og foredrag er det da også blevet til i Mjølnerparken og fantastisk mad. Og det er da også adskillige år siden efterhånden, hvor Nørrebro Handelsforening samarbejdede omkring diverse indsatser. I dag er mange butikker på Nørrebro i gang med en indsats over for de unge i Mjølnerparken. Alt dette skrives for at det hele omkring Mjølnerparken skal beskrives i et mørkt lys.

Både Nørrebro Park Kvarterløft og Områdeløft Mimersgade lavede et stort stykke arbejde for Mjølnerparken.

Om Københavns Kommunes rolle beskrives rigtig, ja det har vi også lidt svært ved at forholde os til.

Banderelaterede blev ansat
TV2 kan fortælle, at kriminelle med tilknytning til bander er ansat til at vejlede unge eller er varmemestre med adgang til kældre, overvågningskameraer og lejligheder. Flere med en fortid og en nuværende tilgang til banden Brothas er ansat af boligselskabet Bo-Vita, der tidligere hed Lejerbo,

En af disse er varmemester og en anden er ungerådgiver. Åbenbart er den ene efter at den ny sag er startet blevet opsagt. Om der er tale om flere ansættelser med bandebaggrund vides ikke. Angiveligt skulle den ene have pralet med sit tilhørsforhold til Brothas.

Ifølge TV2 har de ansatte fået nye domme, mens de har været ansat hos Bo – vita. De har været ansat til at skabe tryghed og vejlede de unge i Mjølnerparken til et liv uden kriminalitet.

Flere beboere har følt sig utrygge
Flere beboere i området har over for TV2 fortalt, at de føler sig utrygge. Hvor mange TV2 har talt med vides ikke. Men de tør ikke klage på grund af frygt for repressalier. De tør ikke at tænke på at folk med bandekriminalitet har adgang til deres hjem.

Man ansætter fuldgyldige bandemedlemmer. Og det skaber stor mistillid til boligselskabet, og det gør ikke beboernes tryghed med boligselskabets forvaltning bedre.

Teknik – og Miljøforvaltningen har sendt et brev til Bo-Vita, hvor de giver udtryk for bekymring over boligselskabets forhold til banden Brothas. Men Bo-Vita var i første omgang overrasket over tilsynsbrevet. Og de svarer tilbage, at de er dybt overrasket over kommunens ageren.

Prøveløsladelse foranlediget af Lejerbo
Boligselskabet mener, at man har holdt sig helt inden for egne regler og forklarer, at det er normalt, at de i enkelt tilfælde ansætter folk med en plettet straffeattest: 

 • I Samtlige ansættelser er altid sket med den klart udtalte forholdsregel, at når man har udstået sin straf, så er tavlen visket ren. Men hvis man ikke kan holde sig på dydens smalle sti, så bliver man afskediget igen.

Ifølge TV2 blev en af de ansatte hyret mens han sad i fængsel. Kriminalforsorgen oplyser ifølge Københavns Kommune at: 

 • Prøveløsladelsen var sket på foranledning af Lejerbo København.

I en dombog fremgår det desuden, at manden i retten selv oplyste, at han havde et job i Lejerbo, når han havde afsonet.

TV2 oplyser, at manden i 2016 blev idømt 40 dages fængsel, og i dag sidder varetægtsfængslet for at drabsforsøg begået under sidste års bandekrig – en sag der er er omfattet af navneforbud.

Tilsynet forholder sig meget kritisk
Endelig mener Bo-Vita, at ansættelser af personer med fortid i bandemiljøet er sket på foranledning af og med støtte fra både politi og Kriminalforsorgen samt med godkendelse af Københavns Kommune selv.

Men dette afviser Københavns Kommune: 

 • Jobcenter København har ikke på noget tidspunkt i sagsforløbet selv rettet henvendelse til Bo-Vita med ønske om den pågældende skulle ansættes i den boligsociale helhedsplan.

Kommunen henviser yderligere til Københavns Politi og Kriminalforsorgen, der afviser at have foranlediget ansættelsen: 

 • Tilsynet finder det stærkt kritisabelt, at Bo-Vita på det foreliggende grundlag forsøger at gøre disse offentlige myndigheder ansvarlige for beslutningen om at ansætte dømte beboere i det boligområde, hvor disse beboere bor eller tidligere har begået kriminalitet.

Der er åbenbart opstået en dyb mistillid fra kommunens side i forhold til Bo-Vita.

Skal man ikke have en faglig baggrund?
Nu troede undertegnede, at med så vigtig en ting som den boligsociale indsats, at Københavns Kommune havde styr på, hvad der foregår. Man burde jo lægge vægt på, at de personer, der bliver ansat til at arbejde med børn og unge og forebyggelse af risikoadfærd er personer, som har en baggrund, der gør, at de reelt er kvalificeret til det.

Besynderlig er det at kriminalitet og banderelationer skulle være en kvalifikation til at vejlede unge. Man skulle tro, at en pædagogisk uddannelse og nogle tilsvarende kompetencer var indgangsvinklen.

Tryghedschefen har offentlig rost Brothas
Der er efterhånden brugt temmelig mange ressourcer herude.

Kommunen frygter ifølge Berlingske Tidende, at tryghedschefen i virkeligheden bakker op om banden Brothas. Ja det er unægtelig nogle voldsomme beskyldninger.

I det tilsynsbrev som Københavns Kommune har sendt står det bl.a.: 

 • Tryghedschefen har ved offentlige arrangementer og i medierne udtalt sig positivt omkring banden Brothas indflydelse i Mjølnerparken. Dette giver bekymring for tryghedschefens upartiskhed og afstandstagen til banden.

Forretningsfører: Uenighed om, hvem der bestemmer hvad
Til Berlingske Tidende siger forretningsfører ved Bo-Vita, Steffen Boel Jørgensen:

 • Vi blev sat til det beskidte arbejde og får at vide, at det lugter. Det havde været mere passende, at vi havde fået tilbudt en pause og et bad.

Forretningsføreren siger endvidere, at man ikke automatisk får besked af myndighederne, hvis en ansat begår kriminalitet. Han mener også at kommunen bevidst vil have tryghedschefen ud af spillet, fordi han er kommet på tværs.

Under et arrangement i august 2017 udtalte tryghedschefen: 

 • At de unge i Mjølnerparken havde stået imod banden LTF indtog i området og værnet om sikkerheden i området.

Dette står beskrevet i tilsynsbrevet, desuden sammenligner tryghedschefen i Berlingske Brothas kamp mos LTF med Danmarks kamp mod svenskerne.

Forretningsføreren mener, at det egentlige problem er en faglig uenighed om, hvem der bestemmer hvad og hvem der skal betale for hvilke indsatser i området. Og forretningsføreren fortsætter over for Berlingske Tidende: 

 • Vi ved, at det vigtigste i Mjølnerparken er tryghed og sikkerhed. Derfor ønsker vi at samarbejde tæt med politiet og slå hårdt ned på kriminalitet frem for at bruge lejernes penge på langsigtede indsatser med klassisk beskæftigelse, sundheds- og uddannelsespolitik, som er noget, kommunen skal klare for skatteydernes penge.

Har Københavns Kommune fået nok?
Noget tyder på, at Københavns Kommune har fået nok. Man har samlet ting fra forskellige forvaltninger. Og noget tyder på, at samarbejdet har knirket i længere tid.

Og så graver ”Den Gamle Redaktør” tilbage i tiden, da han havde en god ven, der var leder af en ungdomsklub i nærheden af Mjølnerparken. Han tilbød, at de unge fra Mjølnerparken kunne komme gratis i ungdomsklubben i en periode. Men her løb han ind i alvorlige problemer med kommunen. Det endte med, at han tog sin afsked.

Det var også dengang, at Nørrebro Handelsforening stillede et forslag om en arbejdsformidling i Mjølnerparken. Forslaget møde i den grad modstand. Men vi fik dog alle sammen oprettet Informateket i Stefansgade. Det var en slags rådgivning inden for uddannelse og job.

I dag har butikkerne på Nørrebro også oprettet fritidsjobs til de unge.

Opbakning til Boligselskab og Tryghedschef
Efter TV 2’ s historie har en gruppe beboere startet en underskriftsindsamling blandt områdets øvrige beboere, der forsøger at samle opbakning til et budskab om, at man ikke kan genkende det billede, som TV 2 har tegnet af boligselskabets ansatte.

Beboerne udtrykker også opbakning til Tryghedschefen. De mener at han har gjort en markant forskel og herunder hjulpet unge ud af det kriminelle miljø.

Overborgmesteren er oprørt
Københavns overborgmester Frank Jensen skriver på sin Facebook-side, at det er meget problematisk, at et boligselskab har folk med bandetilknytning ansat – ikke mindst midt i det område, hvor bander har hærget. Han har forståelse for beboernes utryghed og kræver øjeblikkelig handling fra Bo-Vita: 

 • Det er uacceptabelt, at det finder sted, og det skal Boligselskabet stoppe nu!

Myndigheder i kø ved håndvasken!
Bo-Vita har omdelt et brev til sine beboere, hvori boligselskabet fremlægger sagen fra sin egen synsvinkel. Boligselskabet understreger også heri, at ansættelserne er sket i nøje samarbejde med politi, kriminalforsorg og kommune: 

 • Når en række forskellige myndigheder nu i bagklogskabens klare lys står i kø ved håndvasken, ændrer det ikke ved, at vi som boligselskab har forsøgt at gøre det rigtige, nemlig at trække nogle unge mennesker ud af bandemiljøet.

Københavns Politi har haft et fint samarbejde
Københavns Politi deler ikke kommunens bekymring, som de i et tilsynsbrev giver udtryk for. De har haft et udmærket samarbejde med Mjølnerparken under bandekonflikten. Man har foretaget sig forskellige tiltag i samarbejde med boligforeningen

Dybt tragisk situation
Men det er bekymrende, at høre om det dårlige samarbejde der åbenbart er mellem Bo-Vita og kommunen. Overraskende er det også, at man ikke har kunnet løse samarbejdsproblemerne internt i stedet for at medierne skal hænge personer ud nok engang uanset om de er ”skyldige” eller ”ikke skyldige”.

Det er jo dybt tragisk med dræbte personer og knuste familier. Nu efterlader det beboere i Mjølnerparken, der hverken ved om de er købt eller solgt.

Kilde: 

Vi har tidligere adskillige gange bragt artikler om Mjølnerparken og om socialt belastede områder. Brug vores søgefunktion og gå ind i vores elektroniske arkiv. Se også vores Facebook, der bliver opdateret flere gange dagligt.


Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16