Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Er der noget galt med kulturen i Københavns Kommune?

For nogle år siden beskyldte medier og politikere, at Nørrebro Handelsforening manipulerede med en undersøgelser. Men disse politikere er også ansvarlige for, hvad der sker i forvaltningerne i kommunen. I mange år er der bebudet bedre service for erhvervslivet i Københavns Kommune. I 2015 var det galt med medarbejdernes faglighed. Men det var det også i 2017 omkring byggesagsbehandlinger. Så fjerner man bare de kritiske afsnit og fører dermed alle bag lyset. Hvad siger forvaltningsloven til dette? Epinion, der har leveret rapporten til Københavns Kommune finder metoden, som kommunen håndterer det på, for ”problematisk og kan ikke anbefales”. Men det værste er, at der er politikere og embedsmænd, der ikke kan se, at noget er galt!!!!

Politikere og Medier: I manipulerer
For nogle år siden gennemførte Københavns Kommune en undersøgelse omkring de ændrede trafikforhold på Nørrebro. Det var ikke en undersøgelse detailhandlen kunne stå inde for. Vi undersøgte, hvad sådan en undersøgelse kostede. Vi måtte erkende, at vi ikke selv i Nørrebro Handelsforening kunne bekoste en sådan undersøgelse.

Vi gennemførte så en omsætningsundersøgelse efter at nogle af trafikændringerne var gennemført. Politiker og medier var velkommen til at komme at se dokumentationen. Vi vil ikke udsende denne, da det ville alt for ressourcekrævende. Men det fik så medier og politikere til at kalde vores undersøgelse, der viste det modsatte af kommunens undersøgelse for manipulerende.

Kulturen i Københavns Kommune?
Siden da er der gennemført mange undersøgelser fra og omkring Københavns Kommune. Men nu kan man få sine tvivl om, de alle sammen har været reelle. BT har opdaget, at man åbenbart går ind og finjusterer, så resultatet ser bedre ud, end det egentlig er. Vi kan selvfølgelig ikke hævde, at man har gjort det i mere end dette tilfælde. Men det problematiske er, at langt fra alle politikere eller embedsmænd kan se, at man har gjort noget galt. Og så er det, at vi tillader at stille spørgsmålet: 

  • Er der noget galt med kulturen i Københavns Kommune?

Man fjerner de kritiske dele
Man har simpelthen slettet tre kritiske dele fra en undersøgelse om borgernes tilfredshed med byggesags-afdelingen på trods af, at leverandøren af rapporten Epinion flere gange protesterede imod det.

Hvad siger forvaltningsloven?
Når man tager oplysninger ud af en brugerundersøgelse får man et forvrænget indtryk. Og hvordan kan politikere så træffe de rigtige beslutninger? Spørgsmålet er, om embedsmænd må tilbageholde væsentlige oplysninger? Hvad siger forvaltningsloven til dette?

Man har vel en sandhedspligt. Og hvordan skal borgere have tillid til sådanne undersøgelser? Heriblandt erhvervslivet. Har man ved tidligere brugerundersøgelser også udeladt ting, så man får en bedre undersøgelse?

Lever forvaltningen op til sit ansvar? Det er medlemmer af Teknik – og Miljøudvalget, der er ansvarlig for byggesagsbehandlingerne. Her kræver man hvis nok en forklaring.
Problemer med medarbejdernes faglighed
Og det er åbenbart er problemet både før og nu – medlemmernes faglighed. Det har man så villet pynte på. Havde det været i det private erhvervsliv ville man nok have sendt medarbejderne på kursus, så deres faglighed kunne blive forbedret.

Men åbenbart har man ikke kunnet levere den ønskede fremgang i fagligheden, som man ellers havde lovet. Ja så fjerner man bare de kritiske afsnit.

Man fører alle bag lyset
På den måde fører man vælgerne bag lyset. Og det er vel på tide, at få ændret kulturen i første omgang i Teknik og Miljøforvaltningen. Vi ved som sagt ikke om problemet også eksisterer i andre forvaltninger.

Københavns Kommune har i de sidste år haft et erklæret mål, at tilfredsheden med medarbejdernes arbejde i Center for Bygninger skulle hæves. En undersøgelse udarbejdet af Epinion viste, at kun 42 pct. af kunderne – borgere og virksomheder – var tilfredse.

Man vil levere en bedre service for erhvervslivet
Generelt har Københavns Kommune gentagende gange understreget, at de vil levere en bedre service over for erhvervslivet. Men det gør man ikke med manipulation!

Fagligheden var på samme niveau
Epinion lavede en ny undersøgelse i sommeren 2017, og her levede man langt fra op til mål, som man havde bebudet. Fagligheden lå på samme niveau som i 2015. Resultatet er helt fjernet fra rapporten og fremgår ikke andre steder.

Epinion: Problematisk og ikke noget, der kan anbefales
Fra Epinion lyder budskabet, at man finder udeladelsen problematisk og bestemt ikke noget, som kan anbefales.

Den tidligere borgmester Mogens Kabell siger til BT, at han ikke var blevet informeret om, at dele af rapporten var blevet fjernet. Han er kritisk over for, at det hele ikke er med.

Dialog
Teknik – og Miljøforvaltningen mener, at BT har fordrejet sagen. De har oplyst, at normal går man i dialog omkring undersøgelserne. Men Epinion har oplyst, at der ikke har været noget dialog. Man har bare fjernet de kritiske ting.

Vi andre kan så fundere over, om de undersøgelser, der kommer fra kommunen lever op til kravet om sandhedspligt.

Meget kritiske spørgsmål
Den 21. juni måtte Teknik – og Miljøborgmesteren svare på følgende spørgsmål:

  • Hvordan vil borgmesteren undersøge, at der ikke er andre områder, hvor man forsøger at dække over uheldige resultater? 
  • Hvilke tiltag vil borgmesteren iværksætte for at undgå lignende sager fremadrettet? 
  • Mener borgmesteren, at udvalget fortsat kan have tillid til forvaltningen?
  • Hvad agter borgmesteren at gøre i den konkrete sag, herunder om hvilke konsekvenser borgmesteren vil drage af, at medarbejdere i forvaltningen har tilbageholdt væsentlige oplysninger? 
  • Hvordan synes borgmesteren styregruppen har levet op til det af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016 vedtagne Kodeks for regler og normer for forvaltningens rådgivning og bistand til Borgerrepræsentationen, udvalgene, overborgmesteren og borgmestrene, særligt kodekset om sandhed? 
  • Finder borgmesteren det økonomisk ansvarligt at bruge skatteydernes penge på at hyre Epinion, når Teknik og Miljøforvaltningen alligevel ikke følger Epinions anbefalinger jfr. BT den 11.06.2018?

Kilde: 

Du kan i vores elektroniske database finde mere om vores egen undersøgelse dengang. Du kan også finde mere om Københavns Kommunes tilfredshedsundersøgelser. Brug søgefunktionen. Husk at vores Facebook opdateres flere gange dagligt.Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16