Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Hvem har egentlig magten herhjemme?

Dette er en særudgave af Overvågning, Aflytning og Hacking. Det handler om Tibet-sagen. Det var ikke kun ”Hippie-demonstranter med Tibet-flag”. Folketinget er i den grad blevet gjort til grin. Siden 1995 har det været alm. Kultur hos politiet at skærme kineserne for Tibet-flag. Udenrigsministeriet har holdt møder med kinesiske diplomater. PET – sikkerhedsvurdering havde følgende ordlyd ”Kineserne måtte ikke tabe ansigt”. Pludselig var der materiale fra udenrigsministeriet, Statsministeriet og Rigspolitiet. Embedsmænd er nærmest ligeglade. Folketinget sidder ”afklædt” tilbage. I grunden er det en ”komisk” situation. Og Rigspolitiets indsats er ikke just imponerende. En operationsbefaling var til stede, selv om dette blev benægtet. Politiet og efterretningsvæsnet har fået mange nye beføjelser, men dette må ikke efterlade politiet som ”en stat i staten”.

Det handler om Tibet – sagen
Den opmærksomme læser har sikkert bemærket, at vi nu 61 gange har leveret artikler i serien ”Overvågning, Aflytning og Hacking. Man kan sige, at dette er også en artikel i denne serie, bare ”Speciel edition”. Og det handler om Tibet – sagen.

Betjente: Politikere må tage ansvar
Folkene i toppen af politiet og det politiske system flygter fra deres eget ansvar i sagen om knægtelsen af Tibet – sympatisørernes ytringsfrihed under det kinesiske statsbesøg i 2012. Sådan lyder det fra tidligere betjente, der selv har haft ledende roller dengang.

Nogle betjente føler sig provokeret, fordi to ledende betjente skal være syndebukke efter at de bare have udført opgaver.

Det er ikke kun Hippie-demonstranter med Tibet-flag
Det handler ikke kun om et par hippie-demonstranter, der får frataget deres flag af nogle vrede betjente. Det handler om grundloven og om hvem der egentlig har magten. Men det handler vel også om, at Folketinget bliver gjort til grin. Og det handler om en rigspolitichef, der skal være glad for, hvis han kan beholde sit job.

Folketinget er i den grad gjort til grin
Jo det ligner en kamp mellem politikkere/Folketinget og embedsmænd. Sjældent er Folketinget blev gjort så grundig til grin i sagen om politiets håndtering af et kinesisk statsbesøg. Og en nærmest værdiløs rapport fra en undersøgelseskommission er blevet afleveret.

Siden 1995 almindelig kultur hos politiet
Gamle betjente kom pludselig frem med kommentarer fra ældre betjente, at det var årelang praksis at skærme kinesiske statsledere fra irriterende demonstranter med tibetanske flag.

Åbenbart var rigspolitichefen ikke bekendt med denne praksis. Nu vil han ændre kultur og praksis.

Udenrigsministeriet har holdt møder med kinesiske diplomater
Hvis det er noget som den kinesiske stat har bedt statsministeriet eller udenrigsministeriet om, at organisere, ja så får vi det alligevel aldrig at vide. Således har Radio 24Syv beskrevet at Udenrigsministeriet har holdt møder med kinesiske diplomater om Tibetkommissionens oprindelige beretning.

Grotesk er det også, at det var radioprogrammet P1 Orientering, der kunne meddele, at Udenrigsministeriet lå inde med en masse mails.

PET-sikkerhedsvurdering ”Tabe ansigt”
Har man også haft møder inden den kinesiske delegation inden ankomst, om hvordan kineserne helst så det hele afviklet uanset den danske grundlov? Og så har man bare brugt et PET – slogan: 

  • Til fare for rigets sikkerhed

Ifølge Kommissionens beretning fik også Rigspolitichefen tilsendt PET’s trusselsvurdering med formuleringen om, at kineserne ikke måtte 

  • Tabe ansigt

Men ifølge Berlingske så siger Rigspolitichefen, at han ikke har set den.

Hvis dette er tilfældet får vi det aldrig at vide, selv om alle kinesiske besøg fra 1995 nu skal undersøges.

Tre PET – agenter må ikke undersøges
På forhånd skal tre PET – agenters færden ikke undersøges. Det er bemærkelsesværdigt, at man tilsyneladende vil holde tre væsentlige aktører uden for en ansvarsvurdering. Dette vil sikkert forhindre kommissionen i at komme til bunds i sagen.

De tre agenter har flere gange givet meddelelser til Københavns Politi.

Materiale fra Udenrigsministeriet, Statsministeriet og Rigspolitiet
Pludselig var der materiale fra Udenrigsministeriet, Statsministeriet og Rigspolitiet. Hvorfor skal det ikke undersøges, hvorfor man ikke straks udleverede materiale herfra.

To betjente er anklaget for at lyve i retten. Bliver de dømt, mister de deres arbejde. Det er tale om mellemledere. Men det er sikkert en grund til, at de har løjet og det er for at beskytte nogle overordnede.

Embedsmænd er ligeglade
I loven om undersøgelseskommissioner står der i paragraf 9: 

  • Enhver har pligt til at udlevere materiale til undersøgelseskommissionen, når kommissionen anmoder om det.

Trods det dukkede der pludselig 678 gigabyte Tibet-mails op efter en ”rutinemæssig” kontrol af servere hos politiet. 

  • Meget beklageligt

Ja sådan sagde rigspolitichefen.

I udenrigsministeriet havde man så heller ikke lige brugt det rigtige søgeord. Man havde heller ikke lige tænkt på backup – programmer.

Herregud, det er også de folkevalgte, der har fundet på det med en kommission.

  • Enhver har pligt til skriftlig at redegøre for de forhold, hvorom kommissionen anmoder om

Ja sådan står det i paragraf 9 stk. 2 som fortsætter: 

  • De nævnte pligter gælder, uanset om de pågældende oplysninger er undergivet tavshedspligt.

Folketinget sidder ”afklædt” tilbage
Hvordan kan Folketinget tillade selv at være til grin, nu hvor mails pludselig dukker frem. For det forhold med at disse mails først dukker op nu, skal undersøges i første omgang. Det virker godt nok underligt. Folketinget sidder ”afklædt” tilbage!

Hvis den lovgivende magt vil tages alvorlig burde de embedsmænd, der har medvirket til at bevismateriale blev holdt tilbage kræves til ansvar.

En ”komisk” situation
Og hvorfor dukker en almindelig viden hos politiet først op, efter at kommissionen har afsluttet sit arbejde?

Mon vi får sådan en undersøgelseskommission igen, hvor man alligevel ikke vil tage den alvorlig?

Komisk bliver det hele også endnu mere, når man først efter at næste undersøgelse skal til at finde ud af, hvorfor ikke alt materiale blev udleveret og om nogen kan gøres ansvarlig for dette. Endvidere er det komisk, at Rigspolitiet slipper for yderligere tiltale, når der siden 1995 har været almindelig praksis hos politiet at afskærme de tibetanske flag.

Rigspolitiets indsats er ikke imponerende
Rigspolitiets indsats med at hjælpe kommissionen er nu heller ikke imponerende. Det stiller Rigspolitiet i et ikke særlig heldigt lys.

Hvem er de myndigheder, der har givet politiet ordrene? Og hvorfor har politiet ikke nægtet at udføre dem? De må da have vidst, at det var forkert at hive faner ud af demonstranterne. Vi kan se på billeder, at seks betjente er impliceret i dette.

En operationsbefaling
Københavns Politi nægtede først, at der bestod en operationsbefaling. Men i 2015 dukkede den op. Rigspolitichefen nægter, at han har set sådan en befaling. I marts 2018 kom det frem, at en ledende e-mailkonto var blevet slettet to uger efter, at kommissionen havde bedt om at få den udleveret.

Det fremmer ikke tilliden
Kommissionen endte med kun at stille to mellemledere i politiet til ansvar, mens ministre, embedsmænd og den øverste ledelse i politiet slap fri. Det kan undre at Politiforeningen ikke har været mere aktiv med at få sandheden frem også for at beskytte sine medlemmer.

Man kan vel også stille sig kritisk over for politiets behandling af data. Man siger, at man ved et rutinetjek kan finde et tre - cifret gigabyte arkiv. Men man kunne åbenbart ikke finde frem til det, da det skulle udleveres. Det er ikke noget, der fremmer tilliden.

Hvad er regeringens holdning egentlig?
Regeringens holdning til Tibet gemmer sig i et stykke A4-papir forfattet på engelsk. Udenrigsminister Anders Samuelsen er den 7. udenrigsminister i træk, der nægter, at få papiret, der er forfattet i diplomatisk sprog, oversat. Folketingets formand havde ellers bedt om det.

For hvad betyder begrebet ”opposes” i denne sammenhæng. Er Danmark tilhænger eller ligeglad med Tibet? Er vi modstander?

I første omgang nægtede både Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Rigspolitiet at udlevere materiale til kommissionen.

Hvis nu hensynet til den ikke helt ubetydelige handel med Kina vejer tungere end dagligdagen for beboerne i Lhasa og omegn, ja så må regeringen da melde dette ud.

Det ville da klæde Danmark at melde rent ud, hvor man står i stedet for at gemme sig bevidst bag tvetydige formuleringer, som også kineserne kan acceptere.

Grundloven overtrådt
Det er ganske tydeligt, at forskellige myndigheder bare trækker på skulderen. Men efter at kommissionen har kigget på de kinesiske besøg i 2012, 2013 og 2014 så er det klart, at Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Politiloven er overtrådt. Det burde der være nogle, der blev stillet til ansvar over for og ikke bare to mellemledere inden for politiet, der bare udførte ordrer ovenfra.

Nu skal lydfiler pludselig slettes efter seks måneder
Alle lydoptagelser af politiets radiokommunikation skal nu slettes efter seks måneder. Det skal ske automatisk. Det har Rigspolitiet besluttet. Det var netop gamle lydfiler, der trak tæppet væk under myndighederne.

Det var Østre Landsret, der i 2015 bestemte, at politiet skulle udlevere lydfiler. Det har P 1’ s Orientering fundet frem til. Såfremt Rigspolitiets bestemmelser havde været gældende dengang, havde det ikke være noget Tibet – sag.

Og det var kort tid efter, at Rigspolitiet bestemte, at nu skulle disse filer kun gemmes i tre måneder. Det virker godt nok absurd. Således gemmer Region Hovedstadens Akutberedskab og alle interne og eksterne telefon – og radioopkaldt i mindst 10 år. Og det er bl.a. i tilfalde af klager fra borgere.

Fremover vil borgernes retssikkerhed være alvorlig svækket over for politiet. Hvis de nu skal føre en klagesag mod politiet? Det er meget uheldigt for den demokratiske retsstat. Så er man sikker på, at en klagesag falder til jorden.

Man skulle tro, at dette skridt er taget for at forhindre en ny Tibet-sag. Man fratager også den enkelte betjent dokumentationen for, at vedkommende kun har handlet efter ordre ovenfra. Det er som om, at ledelsen løber fra ansvaret ved at smide aben nedad.

Rigspolitiet har til P1 Orientering oplyst, at de nye regler er indført af tre hensyn: 

  • Standardisering, dokumentationsbehov og beskyttelse af persondata.

Selv om Folketinget i 2014 bad om lydfilerne i forbindelse med Tibet-sagen, gjorde politiet og Justitsministeriet meget for at forhindre dette. Først fandt politiet ud af, at det ville tage en medarbejder 20 ugers fuldtidsarbejde for at udlevere dem. Dermed forhalede man processen, indtil Landsretten skar igennem.

Hvorfor har man ikke undersøgt et besøg i 2004?
Det kan jo undre, at diverse undersøgelser ikke har kigget på dengang i 2004, hvor den kinesiske parlamentsformand, Wu Bangguos var på besøg? Det har P1 Orientering gjort. Man har fundet en operationsbefaling og talt med betjente fra dengang.

Det var tydeligt, at demonstranter skulle holdes skjult. Det handlede mere om synlighed end om sikkerhed. Det var helt klart, at demonstranter ikke skulle blive set af den kinesiske VIP:

Den 13 sider lange operationsbefaling fra 2004 beskriver, hvordan politiet skal hjælpe den kinesiske parlamentsformand og hans kone rundt og besøge blandt andet Christiansborg, Amalienborg, Avedøreværket og Den lille Havfrue i dagene fra den 31. maj til den 2. juni.

Eventuelle demonstranter blev henvist til området ved Lystbådehavnen. Det sjove er så, at der i parentes står at ”de ikke kan ses fra området ved Den lille Havfrue”.

Og læser man befalingen ser det ikke ud til at Efterretningsvæsnet er i besiddelse om konkrete trusler mod parlamentsformanden eller besøget i øvrigt, som det er blevet hævdet. Som en del af trusselsvurderingen står ordret: 

  • Et officielt kinesisk besøg vil kunne afføde demonstrationer, der er rettet mod menneskerettighedsspørgsmål i Kina.

Det står, at man har planlagt, at ”forstyrre” hans besøg ved at demonstrere. Længere nede står det, at besøget skal gennemføres uforstyrret. En operationsbefaling må ikke indeholde en besked om, at man ikke må demonstrere. Det er grundlovsstridig. Men man kommer ganske tæt på.

Også de daværende betjente kan i dag godt se, at det ikke var af sikkerhedshensyn. Det var simpelthen for ikke at fornærme kineserne. Det gjaldt om ikke et genere dem og være på god fod med dem.

Mon ikke den nye kommission skulle undersøge disse forhold? Det har sikkert været de samme de samme tanker fremme ved alle besøg. Alt tyder på at hovedordren er kommet langt højere oppe fra.

Politiet har fået ridser i lakken
Politiet har fået mange ridser og buler i lakken efter Tibet – sagen. Det har de også fået under behandlingen af sagen og efterfølgende med den beslutning, at filer nu pludselig skal slettes efter et halvt år.

Rigspolitiet har til justitsministeriet skrevet, at de skal lære af deres fejl. Og så skal de hele tiden korrigere. Man erkender, at have haft en usund kultur. Der er tid til selvransagelse.

Politiet må ikke blive en stat i staten
Siden 11. september 2001 har politiet og efterretningsvæsnet fået udvidet deres beføjelser, muligheder og mandskab betydelig. De terrorlove, der er gennemført giver politiet mulighed for hemmelige aflytninger, vi ikke har kendt til tidligere.

Man må benytte sig af hemmelige vidner og hemmelige retssager. Dette stiller meget store krav til dem, der forvalter ansvaret, hvis ikke politiet skal blive en stat i staten. 

  • Vi har masser af artikler om Politiet, Overvågning, Retssamfundet og Grundloven på vores hjemmeside. Brug søgefunktionen og gå ind i vores elektroniske arkiv. Her ligger ca. 3.200 artikler. Se også vore Facebook, der bliver opdateret flere gange dagligt.

Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16