Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Elmegade i forandring

Nu er de sidste afspærringer fjernet, og den 11. november afholdes der en stor genindvielsesfest.

Ombygningen har i den grad påvirket omsætningen. Nørrebro Handelsforening har fået henvendelser. Små og mellemstore butikker præger kulturen. Hvor skal man henvende sig, spørger en butiksejer i Elmegade. Han er utilfreds. Det har altid konsekvenser, når man renoverer. Elmegade savner normalt ikke opmærksomhed. Stor utilfredshed i gaden i 2017. En vred borgmester kom alligevel forbi. Der blev lyttet til Elmegades butikker. Der er en aktiv forening med masser af arrangementer. ”Vi har selv bedt om at få lavet det om”. Optimismen er bevaret i Elmegade.

Endelig er man færdig
Bredere fortove til glæde for de gående og bedre plads til udskænkning. Cykelstierne er blevet hævet for sikkerheden. Der er kommet nyt asfalt. En tiltrængt make up og to nye træer er det blevet til.

Gaden har i perioder lignet et bombekrater. Det var svært for kunderne at bevæge sig rundt i gaden. Man har i den grad glædet sig til, at projektet var færdigt. Og den 10. november er der en kæmpe Indvielsesfest i gaden.

Ombygningen har påvirket omsætningen
Mange er glade for, at Elmegade bygges om. Medierne har beskrevet det som en glæde i Elmegade.

Nu bliver gaden også mere sikker at færdes på. Og de bløde trafikanter kan sikres. Det var faktisk erhvervsdrivende, der selv henvendte sig til kommunen dengang.

Nørrebro Handelsforening har fået henvendelser
Men nu er ikke alle ligeglade. Ombygningen har påvirket mange butikker. Og en af den har henvendt sig til Nørrebro Handelsforening. En af butikkerne har forgæves forsøgt at gøre opmærksom på de gener, som ombygningen bevirker. Indehavere har henvendt sig til medier og politikkere om netop dette problem.

Han er ramt meget hårdt på omsætningen. På de 4 ½ måned som ombygningen har været har han mistet over 300.000 kr. i omsætning. Men som han siger, så er det ikke kun penge, det handler. Det er også kultur.

Små og mellemstore butikker udgør en vigtig kultur
De små og mellemstore butikker udgør en vigtig kulturinstitution i en by som København. Derfor burde der gøres meget mere for dem, mener han. Ja butikken kalder situationen for et samfundsproblem. Da Nørrebrogade blev renoveret var der også butikker, der måtte lukke på grund af dårlig planlægning.

Hvor skal man henvende sig?
I denne måned har butikken mistet 80 pct. af sin omsætning.

Landmænd bliver hjulpet. De ved, hvor de skal henvende sig. Men detailhandler får bare et skuldertræk. Medierne er utrolige passive. De beretter om nye tendenser og nye butikker, men slet ikke, når butikkerne har problemer. Og hvor skal man henvende sig? spørger indehaveren.

Hvorfor lytter man aldrig til detailhandlens problemer? Det er som om de bare er der, siger han. En sådan ombygning kan sagtens tage livet af en forretning. Og det ved kommunen, når de går i gang. Hvorfor kan man ikke arbejde i to – holds skift for så at mindske den tid, der tager for at renovere gaden. Det er måske dyrere, men butikkerne mister meget mindre i omsætning.

Det har altid konsekvenser
Man glæder sig nu, hvor det hele er overstået. Men det har været hårdt at komme igennem og sikkert også for andre butikker i Elmegade.

Vi kan i Nørrebro Handelsforening godt forstå den pågældendes problem. Og vi vil hellere end gerne hjælpe med at gøre opmærksom på, at det altid har uheldige konsekvenser, når der skal renoveres og bygges om. Vi forstår også godt argumentationen med, at man ofte glemmer, at butikker er vigtig for vores kultur, særlig i disse nettider.

Elmegade savner ikke opmærksomhed
Som sådan savner Elmegade ikke opmærksomhed. Den er ofte omtalt i medierne. En hyggelig gade med kreative butikker bliver den omtalt som. Også Visit Copenhagen omtaler den sammen med Jægersborggade.

Stor utilfredshed i 2017
I 2017 mente butikkerne på Elmegade, at omlægningen af trafikken var skyld i deres omsætningsnedgang. Der var stærk utilfredshed. Butikkerne klagede også over, at de ikke blev taget med på råd. Men det var en vred teknik – og miljøborgmester, der slet ikke kunne genkende butikkernes klage. Han mente dengang, at der kom masser af cyklister gennem gaden. Ja borgmesteren gik så vidt, at hvis omsætningen så skulle butikkerne måske selv finde ud noget sammen. I marts 2017 kunne man i Nørrebro Nordvest Avisen læse om butikkernes utilfredshed.

En vred borgmester kom alligevel forbi
Dengang mente butikkerne, at Elmegade var en gennemkørselsgade. Ikke en gade, hvor folk gik og kiggede på vinduer. Og det var tydeligt at de forretningsdrivende var skuffet over kommunen. Man klagede også over, at der ikke var plads til udeservering. Dengang da avisen var på besøg var man bange for, at gaden ville dø hen.

Dengang ville borgmesteren ikke komme forbi. Han vidste udmærket, hvordan det så ud på Elmegade sagde han og kendte også forholdene. Men han kom alligevel forbi. Og butikkerne får det nærmest som de vil have det med brede fortove og cykelstier.

Parkeringspladser er blevet nedlagt og der bliver plads til nogle træer.

Der blev også lyttet til Elmegades butikker
Efterfølgende har repræsentanterne fra Elmegade følt at kommunen har lyttet til deres ønsker. Det ser ud til arbejdsgruppen har haft indflydelse på planlægningen. Man har lagt meget vægt på, at gaden skal fastholdes som en café og handelsgade med ensretning fra Sankt Hans Torv. Man har fra arbejdsgruppen været modstander af en total lukning af gaden. Men der skulle være fokus på de bløde trafikanter.

Det ser ud til at beboerne og butikkerne gennem deres forening er blevet inddraget i næsten hele processen.

En aktiv forening med masser af arrangementer
Butikkerne har da også en meget aktiv forening med masser af arrangementer. Vi har på Nørrebro Handelsforenings Facebookside mange gange nævnt forskellige markeder, der foregik på Elmegade og de tilstødende gader.

Også andre medier har gentagende gange nævnt Elmegade.

”Vi har selv bedt om, at få den lavet om”
I slutningen af september var NørrebroLIV på besøg i gaden. Og da var det tydeligt, at ikke alle butikker klagede. Som en sagde: 

  • Vi har selv bedt om få det lavet om

Et sted blev der givet 25 pct. rabat i ombygningsperioden. I en børnebutik kan man umuligt komme frem med barnevogne grundet jordbunker. Også turister har holdt sig væk i byggeperioden. Men butikkerne glæder sig til at brede sig.

Optimismen er bevaret
Til NørrebroLIV fortalte Rasmus fra tøjbutikken Laktor, at han inden ombygningen havde talt at 1.200 mennesker kom forbi en lørdag. Det var bilister, cyklister og gående. Under byggeriet havde han foretaget samme tælling. Da kom der kun 54 forbi.

Men optimismen var dog bevaret. De butikker, som avisen talte med, sagde, at de var blevet godt behandlet under hele byggeperioden. Man regner med, at der bliver lagt asfalt i november. Og mon ikke Elmegade får juleguirlander op modsat Nørrebrogade.
Detailhandlen mærker ikke opsvinget
Vi skal huske på, at detailhandlen er mere mærket af forandringer end nogen anden branche. Undersøgelser har vist, at detailhandlen foreløbig ikke har mærket noget til opsvinget. I en tidligere artikel har vi dokumenteret at 34 pct. af detailhandlen i dag kører med underskud. Så skal det ikke så meget til at vælte læsset


Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16