Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Er bilerne snart kommet helt ud af København (14)

Uber – effekten rammer. Kæmpe bøder kan være på vej. Urban Go kører stadig rundt. Mange holdninger til havnetunnel. Den vil tiltrække flere bilister. Hvad skal det koste at bruge den? Bilister måtte ikke komme hurtigere frem. Har du betalt en forkert P – afgift? Bilister kører også råddent. Regeringen siger nej til roadpricing. Nu er det slut med gratis parkering i Valby, Islands Brygge og Nordvest. Regering siger nej til roadpricing. Bispeengbuen skal væk mener Vestre på Frederiksberg og Enhedslisten i København. Overborgmesteren vil gøre det vanskeligere at komme frem i København, når havnetunnellen kommer. Det skader mobiliteten og infrastrukturen. Vi burde i stedet have erhvervs – p – pladser. Erhvervslivet har netop efterlyst mere fremkommelighed. Kommunen har opgivet scanner – biler til inddrivelse af p – afgift.

Slut med gratis parkering
Fra den 28, november bliver der indført tidsbegrænset parkering i tre byområder i Nordvest, Valby og på Islands Brygge. Nu er det slut med at bilister udefra kan benytte områderne til gratis parkering. Flere lokale beboere har haft svært ved at finde p – plads.

Ingen Scanner – biler mere
Københavns Kommune havde store forventninger til deres nye scannerbiler. De skulle køre rundt og i den grad inddrive en masse p – syndere. Men ak, det blev langt fra en succes. Derfor droppes denne ordning.

Men p – vagterne har fået tjenestecykler, så de hurtigere kan komme rundt. Og disse har bestemt ikke ligget på den lade side. I 2017 blev der udstedt godt 310.000 p – afgifter på de kommunale p-pladser i København.

Regering siger nej til roadpricing
Et flertal i Københavns Kommune vedtog i maj, at man ville søge regeringens tilladelse til at starte en forsøgsordning med intelligent roadpricing i Københavns Kommune. Regeringen underkender dog forslaget.

Københavnske bilister bruger i gennemsnit 26 min. I kø hver dag, hvis de pendler 30 minutter til og fra arbejde i myldretiden. Det svarer til 100 timer spildt på vejene om året per person.

Transportministeren siger til Berlingske, at lige så snart man har fundet systemer, som kan håndtere det, skal Danmark også gøre brug af dem. Men Sund & Bælt påstår at teknologien er tilgængelig og testet.

Samme teknologi som Sund & Bælt anvendte til en række forsøg er tidligere taget i brug i Belgien, hvor tre regioner sinden 1. april 2016 har opkrævet kørselsafgifter fra omkring 150.000 lastbiler. Præcisionen var på over 98 pct. – også under Bruxelles vanskelige byforhold.

Bispeengbuen ønskes fjernet
Venstre på Frederiksberg og Enhedslisten i København er gået sammen i et utraditionelt samarbejde. Man vil have fjernet den forstyrrende, støjende øjebæ. Man mener ikke, at regeringen skal investere 125 millioner kroner til at renovere på noget, som ikke er særlig populær i befolkningen.

Man vil i stedet bruge pengene til at grave den ned. Argumentet er også at man frilægge Ladegårdsåen til at lave skybrudssikring langs strækningen. Grundværdierne omkring stedet vil stige og generne for naboerne vil blive væsentlig mindre.

Men sådan en tunnel er ikke gratis at opføre. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har hver afsat et beløb til projektet, men for at det kan lade sig gøre, skal staten også investere i at rive hele buen ned og gøre den til tunnel.

Transportministeren siger til Politiken: 

  • Bispeengbuen opfylder sit trafikale formål som vigtig vejforbindelse mellem København og Nordsjælland. Det er således ikke noget trafikalt argument for at tunnellægge strækningen set fra statens perspektiv.

Bispeengbuen er en af de mest befærdede broer i landet. Der kører dagligt omkring 50.000 biler på strækningen.

Uber – effekten rammer
Nu har taxaselskabet 4x35 pludselig fået en app, hvor man kan se, hvornår den tilkaldte bil ankommer. Det var nøjagtig, hvad man kunne i de glade Uber-tider.

Man kan også vælge at betale en fast pris til en destination. Selv om den faste pris er dyrere er dyrere end Uber, men alligevel!

Kapitalkæden Triton så valgt at købe et Taxaselskab. Det er er også nyt. Nye lover og regler byder på nye muligheder. Nu bliver det markedskræfterne, der bestemmer. Disse love og regler blev indført, da Uber huserede.

4x48 med 1.700 taxaer bliver sikkert solgt for en halv milliard kroner. Man lover flere taxaer og bedre service. Ja helt op til 3.000 taxaer har man talt om.

Kæmpe bøder kan være på vej
Regningen for Ubers danske eventyr kan vokse eksplosivt i kølvandet på dommen fra Højesteret, der for fire chauffører beløb sig til 700.000 kr.

Nu vil retten vurdere om man kan rejse sigtelse mod selskabet Uber. Hvis man kan, så vil de kunne få en bøde på mellem 5 og 10 millioner kroner.

Noget tyder på, at det er Uber, der dækker den enkelte chaufførs bøder. Men det er skatteberettiget. Mon Uber også betaler denne skat? Det hele kan ende med bøder på i alt 100 millioner kroner, når politiet begynder at kræve ind hos de 1.500 andre chauffører.

Urban Go kører stadig rundt
Mens der er bøder på vej til disse chauffører, kører en anden Uber – tjeneste rundt i København. Den hedder Urban Go. Den startede op kort efter at Uber lukkede ned. Platformen formidler ligesom Uber kontakt mellem privatbilister og folk, der har brug for en køretur. Allerede fra starten har Trafikstyrelsen anmeldt selskabet for ulovlig taxakørsel.

Alligevel har tjenesten det seneste år fået ”nogle hundrede” chauffører tilknyttet. Men hos selskabet er man ikke nervøse. For man skal have en transportgenstand at køre med. Og så må den enkelte gerne få et lift med, som man siger.

I det nye selskab er alle chauffører med i en revisorordning så de betaler skat af deres indtægt. Derudover betaler chaufførerne 25 pct. for at bruge platformen til kørsler. Hvor meget der bliver kørt vides ikke.

Politiet efterforsker stadig sagen.

Mange holdninger til havnetunnel
København har brug for en havnetunnel. Det kan et flertal i Økonomiudvalget godt se. Det vil ikke være muligt at løse alle trængselsproblemer men en stor del. Se bare på Nordhavnstunnellen. Den har betydet meget for trafikken på Østerbrogade.

En havnetunnel vil mindske spildtiden, og det er godt for samfundsøkonomien. Med den foreslåede bydel Lynetteholmen skal sikre bilisterne en mulighed for at køre uden om centrale dele af byen. Men spørger man forskellige interessenter, ja så er det vidt forskellige holdninger til, om havnetunnelen er en god ide.

Dansk Byggeri er glad for at tunnelen nu igen bliver prioriteret højt. Den nye bydel vil også fungere som klimasikring. Der vil også komme en ny metrostrækning.

Bilfolket får nu mulighed for at køre frem og tilbage mellem Nordhavn og den nye ø, Lynetteholmen. Bilisterne skal kunne fortsætte videre syd på via to linjeføringer til enten Sjællandsbroen eller Amagermotorvejen. Man kan også komme til lufthavnen via Amager Strand.

Dansk Byggeri mener, at tunnelen er en forudsætning for en byudvikling af Refshaleøen og den spændende nye ø.

I Dansk Industri har en havnetunnel længe stået på ønskelisten som en del af en trafikal løsning i hovedstadsområdet. Men det løser ikke trafikale problemer i hovedstadsområdet.

Den vil tiltrække flere bilister
Klimabevægelsen er mere skeptisk. Man mener, at en havnetunnel vil skabe et trafikspring, altså en øgning af privatbilister. Lige så snart der bliver bygget flere veje, kommer der flere bilister, siger man. Og det arbejder i modsat retning af Københavns klimaambitioner.

Dette erkender man i Københavner – tunnelgruppen. Men det er en pris man må tage med. Den vil fjerne trafikken fra veje, der ikke er egnet til så meget trafik så som Kongens Nytorv.

Det Økologiske Råd støtter heller ikke en havnetunnel. Man kan ikke bygge sig ud af trængsel. Det er bare flere der hopper ud i bilen. Det medfører flere biler og færre cyklister.

Hvad skal det koste?
Bilister i hovedstadsområdet skal i fremtiden slippe for trafikmylder. Med en havnetunnel bliver miljøbelastningen mindre inde i byen. Men meningen er at havnetunnellen skal være brugerbetalt. FDM regner med at det vil koste 5-15 kr. for at benytte tunnelen.

Nogle giver udtryk for det mærkelige i pludselig, at skulle betale for en lille vejstrækning. Andre kan ikke forstå om det er projektets størrelse, der skal afgøre om, der skal brugerbetales.

Bilister måtte ikke komme hurtigere frem
Det kom som et chok for politikerne i København, at bilisterne kommer et minut hurtigere frem end målsætningen. Det var bestemt ikke meningen. For man havde regnet med, at cyklister, fodgængere og buspassagerer skulle komme hurtigere frem. Men det gør de ikke.

Se denne interessante melding kan man læse om i Københavns Kommunes nye redegørelse for trafikafviklingen i 2017. Men har det nu sin rigtighed, Hvis man dukker ned i undersøgelsen, så kan man se, at det er et spinkelt datagrundlag, der ligger til baggrund.

Kommunen har ellers investeret i nye trafiksignaler og intelligente transportsystemer for 141 mio. kr. Generelt var målsætningen nu heller ikke, at byens bilister skulle have forværret deres rejsetid.

Men politikerne i København prioriterer de pladseffektive transportformer frem for bilisterne. Hvis man vil motivere folk til at cykle, er det ikke dem, der skal holde i kø.

Nu vil politikerne så kigge på at indsnævre vejbaner og få bredere cykelstier, sikre cyklisterne færre stop ved at tilpasse lysreguleringen og informere om hurtigere ruter på digitale skilte. Man vil også optimere noget for busserne og cyklerne også selv om det går ud over bilisterne.

Overborgmesteren vil gøre det vanskeligere at komme frem
Nu vil overborgmesteren gør det vanskeligere at komme frem i byen, samtidig med at vi får havnetunnellen. Centrum skal ligefrem trafiksaneres. Man vil lukke veje, lave vejbump eller indføre hastighedsbegrænsninger.

Det er stik imod erhvervslivets interesser. De ønsker mere fremkommelighed og erhvervsparkering. Det sidste kan man finde ud af i Aarhus men åbenbart ikke i København. Resultatet bliver sikkert at beboere i Indre København får endnu svære at finde en håndværker, når nået skal repareres.

Egentlig burde man ligge en afgift, der hvor det er værst, for eksempel H.C. Andersens Boulevard for at få trafikken væk.

Det er lidt svært at følge logikken i København med at det skal være mere besværligt at køre gennem byen. Det at øge mobiliteten gavner samfundet og infrastrukturen. Når det det nu skal blive dårligere at komme frem i København går det lige den modsatte vej.

Man vil åbenbart presse københavnerne til at tage den nye havnetunnel. Men der burde jo være et alternativ til dem, der ikke vil eller kan betale via havnetunnellen.

Har du betalt for en forkert P – afgift?
FDM har på et år vundet fem sager omkring fejltastning i forbindelse med parkering. Derfor vil FDM have kommunen til at rette ind og ændre praksis, men det er kommunen ikke indstillet på.

Fra kommunens side siger man, at hvis man skal til at annullere afgifter, som er blevet pålagt, fordi bilisterne har givet forkerte oplysninger via tastefejl, vil det kræve urimeligt mange ressourcer i deres sagsbehandling.

FDM er overrasket over, at kommunen er så rigide i disse sager og at de er villige til at følge sagerne så langt som til retten. Måske er det fordi parkeringsafgifter er så stor en indtægtskilde.

Men Københavns Kommune siger, at de har gjort noget. Man har ændret tastaturet. Men dette er langt fra nok for FDM. Det løser ikke problemet, men er et lille skridt på vejen.

Bilister kører også råddent
Når man tager en cykeltur en fredag eftermiddag, som ”Den Gamle Redaktør” så køres der fuldstændig råddent i den københavnske trafik. Det er ikke kun cyklisterne. Hornet er bund og der er hvinende dæk i massevis. Cyklister og gående er næsten i livsfare nogle steder. Man vil hurtigt frem koste hvad det vil.

Ved grønt lys er vejen total blokkeret for gående og cyklister, bilerne holder ude i selve krydset. Det er kun held, der forhindrer flere ulykker. Taxaer og busser kører over for rødt lys. Biler hænger og blokerer. Det er tydeligt, at det giver stress at holde i kø midt i myldretiden. Der er masser af benzin- og dieselos fra biler i tomgang.

Hvorfor kører man ikke hele tiden normalt og forsvarligt? I den situation er det alligevel bedre at være cyklist. 

  • Dette er hvad vi har valgt for dig i denne måned. Du kan gå ind i vores elektroniske arkiv og finde en masse og trafikafvikling, biler, cykler, tog og kollektiv trafik. Brug søgefunktionen. Se også vores Facebook, der bliver opdateret flere gange dagligt.

Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16