Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Kaos på Cykelstien

En masse nye by- og delecykler er på vej. Embedsmænd og politikkere gået i tænkeboksen. Skal flere Bil P-pladser inddrages til Cykel – parkering? Der stod pludselig 200 el – løbehjul. Er det ikke byens behov, der skal tages hensyn til. Et barsk brev fulgte fra transportministeren. Vi kigger på de nye el – løbehjul. Pas på du kan få en bøde på 1.000 kr. Men skal alle disse nye kørertøjer køre på cykelstien. Hvad er fordele og ulemper ved en el-cykel? Nye super – cykelstier på vej. Og så har cyklisterne fået en grøn bølge. Drives der hetz mod cyklisterne? Hvordan er det med cyklister og deres mobil-afhængighed? Det er en farlig tendens på cykelstien. ”Lad mobilen ligge i lommen”, sådan lyder budskabet fra Cyklistforbundet.

En masse delecykler på vej
Er det ikke en lidt voldsom overskrift? Nej, det er det ikke. For der skal åbenbart mange nye slags kørertøjer på cykelstien. Ja og så skal der mange flere dele- eller bycykler placeres rundt i København for så senere at køre rundt på de københavnske cykelstier.

Lad os tage problematikken med delcykler eller bycyklen først. Flere vil gerne stille cykler op. Men der er slet ikke plads til dem. Københavns egne hvide cykler står i stativer, men hvor skal de andre stå?

I forvejen mangle København p- pladser til almindelige cykler. Nu er der så ansøgninger fra kinesiske, irske og et firma fra Singapore, der gerne vil cykle rundt i København. Men hvor skal de være?

Embedsmænd gået i tænkeboksen
Embedsmændene på Københavns Rådhus var gået i tænkeboksen, og kommet med diverse forslag: 

  • Bycykelfirmaerne skal søge licens et år ad gangen 
  • Cyklerne skal ikke have adgang til Københavns middelalderby, store stationer, strøggader og centrale pladser, hvor der størst pres på cykelparkeringskapaciteten. 
  • Cyklerne skal holdes inden for det godkendte områder, de skal holdes ved lige og må ikke være til gene.

Hvordan kan dette overhovedet administreres og hvem skal tjekke dette? Hvilke sanktioner skal det gives?

Skal flere bil P – pladser inddrages til at rumme de nye cykler?
Der er tusindvis af ”døde” cykler i kommunens stativer. Og med nye cykelsystemer vil der opstå fuldstændig kaos. I forvejen kan man udleje cykler hos cykelforretninger og hoteller.

Ja og så foreslår SF, at man bare kan inddrage flere bil – p pladser til mere cykelparkering. Men det holder jo ingen steder!

Der stod pludselig 200 løbehjul
Pludselig stod der skam også 200 løbehjul uden tilladelse. I første omgang anfægtede det ikke leverandøren at dette var forbudt. Men tænk engang, hvis Lime, Donkey Republic, Mobike, Ofo eller andre får lov til uhindret at fylde gaderne op?

Er det ikke byens behov, der skal tages hensyn til?
Det vil sikkert give København flere udgifter til rengøring, hvis defekte cykler fra disse firmaer skal fjernes umulige steder fra. Og alle disse firmaer og sikkert mange flere, skaber ikke mere cykelaktivitet i byen. Er det ikke byens behov, der skal tages hensyn til.

Et barsk brev fra Transportministeren
Ja og dilemaet er, at Københavns Kommune så også får en ordentlig begmand fra transportministeren. For nu udlægges det begyndende cykelkaos som om, at Københavns Kommune vil beskytte sit bycykelmonopol.

Ja brevet fra transportministeren er udsædvanlig barsk og meget usædvanligt. Og egentlig kan man vel godt forstå, at punktet blev taget af dagsordenen. Donkey Republic tilbyder 800 cykler til københavnere, som i forvejen har 675.000 cykler.

Ministeriet mener ikke, at der er for mange cykler i København og der skal gives tilladelse til det frie erhverv at etablere sig i byen. Men se det løser jo ikke det kaos, der vil opstå!

Ministeriet mener også, at det er en politiopgave at sikre, at der står defekte bycykler på veje og pladser, og det ikke er noget kommunen kan forlange af cykelfirmaet. Nu har politiet vel også andet at se til.

Ministeriet mener at Københavns Kommune er på kollisionskurs både med vejloven og almindelige forvaltningsmæssige principper.

Nye el – løbehjul
Mindst 20 milliarder kroner er der skudt ind i selskaber, der står bag, så de kan ekspandere hurtigt. Og nu er bølgen også nået til København. Det er selskabet Lime, der har nået Danmark. Man havde regnet med at køre et pilotprojekt med 100 – 200 løbehjul. Meningen var at med et projekt i to – tre måneder.

Og så skulle der hyres ansatte til at køre rundt og samle løbehjulene ind. Batteriet rækker til 40 kilometers kørsel, siger man. For et det hele kan løbe rundt skal løbehjulene udlejes mindst tre gange om ugen i snit. Men der er ikke givet nogen tilladelse fra Københavns Kommune. Løbehjulene passer heller ikke ind i en juridisk kasse m.h.t. færdselsloven.

Transportministeren ovevejer nu om firmaet kan meldes til politiet.

Pas på – bøde på 1.000 kr.
Men i fredags kørte 200 stykker rundt i Københavns gader. Med en app eller et kreditkort kan man få adgang til disse løbehjul. Politiet siger, at de betragter køretøjet som en knallert, men de opfylder ikke kravene for en knallert. De er derfor ulovlige at køre rundt med i trafikken. Når politiet snupper en, ja så vanker der en bøde på 1.000 kr.

De hurtige elcykler, de såkaldte speed pedelecs, blev gjort lovlige i sommers i forbindelse med en forsøgsordning. Måske bliver det også tilfældet for disse el – løbehjul.

Du kan købe el – løbehjul på nettet
Men man kan sagtens købe sådan en el-løbehjul på nettet for 5.000 kr. Den kan klare 45 kilometer på en opladning. Og hastigheden kommer let op på 35 km/timen.

Men lige nu er den ulovlig, selv om man da møder dem af og til på cykelstien. Skateboards og selvbalancerede køretøjer som Segboards og Uniwheels er også ulovlige på cykelstien lige nu. Men der er regler på vej, som skal regulere de små motoriserede køretøjer.

Skal alle disse også køre på cykelstien?
Regeringen har netop sendt to bekendtgørelser i høring. De mener at nye fleksible transportformer kan være med til at udvikle transportområdet og skabe mobilitet. Men man arbejder på at begrænse disse kørertøjers fart til 20km/timen. Ja og så skal man vel også finde ud af, hvor lygter og reflekser skal anbringes.

Man skal være 15 år for at køre disse nye kørertøjer. Men er man under 15 år må man godt køre under ledsagelse af en myndig person. Ja så skal man ligesom knallertkørere have en ansvarsforsikring.

Det er sikkert ikke så spændende at få alle disse kørertøjer til at køre på cykelstien. Det bliver kaos.

Fordele og ulemper ved en el – cykel
Flere og flere køber el – cykel. Og åbenbart giver en el – cykel lyst til at cykle endnu mere. ”Den Gamle Redaktør” her vil nu aldrig investere i en sådan. Han er udmærket tilfreds med hans nuværende. En undersøgelse fra DTU Transport viser, at personer med elcykel bruger cyklen oftere og til længere ture end ejere af cykler med rugbrødsmotor.

Batteri – og motorteknologien er efterhånden så god, at cyklerne kører længere og længere på en opladning. Du får en højere hastighed også i modvind.

Elcykler er et sundt og billigere alternativ til bilen.

Men du skal huske, at vedligeholdelse er mere krævende end på almindelige cykler. Batteriet kræver særlig omtanke, især om vinteren, hvor det ikke skal være ude i frostgrader alt for længe.

Vægten af cyklen er højere på grund af batteriet. En typisk bedstemor-cykel vejer typisk 15 – 16 kilo. I elcykel – udgaven vejer den typisk 23 – 27 kilo. Batteriet skal være ladet op, ellers er elcyklen tung at cykle på grund af den høje vægt.

Ja så er prisen på en elcykel er højere end almindelige cykler.

Nye Super – cykelstier
De seneste ti år er biltrafikken til og fra byen vokset med fem procent, mens cykeltrafikken er faldet tilsvarende. Derfor er det på budgetteret med opgraderede cykelstier, der skal få folk ud af bilerne.

Det handler om en god belægning, og god belysning. Om vinteren skal der ryddes for sne. Det vil koste 16 millioner kroner til at lave to ruter til supercykelstier Roskilde – ruten og Avedøre – ruten. Staten bidrager med 6 millioner kroner.

Samfundsøkonomisk er det en god investering med disse supercykelstier.

Et flertal uden om regeringen har besluttet at fordele 106 millioner kroner til 26 forskellige cykelstiprojekter rundt om i landet. Flere cykler og færre biler er godt for miljøet. Det giver mindre støj og er godt for folkesundheden.

Der er også sat penge af til at forbedre serviceniveauet på de danske togstationer. Blandt andet er der afsat penge til også at forbedre toiletforholdene på stationerne. Dette virker lidt grotesk, da man lige har nedlagt toiletter på en masse stationer.

Cyklisternes grønne bølge
Københavns kommune har testet måder, der skal gøre det lettere at være cyklist i kommunen. 20 intelligente kamaraer er blevet sat op ved cykelstier rundt om i København. De findes også på Nørrebrogade. De kan spotte cyklister og holde det grønne lys lidt længere. Dette betyder, at der kan gøres grønne bølger for cyklisterne.

Men se dette betyder dårligere vilkår for andre trafikanter.

Drives der hetz mod cyklisterne?
Og så findes der dem, der mener, at der drives for meget hetz mod cyklister. Det skyldes dårlig vejindretning, mener nogle. Det er kun 5 pct. af cyklisterne, der kører rådet, mener eksperter. Rigtigt er det, at man husker de dårlige oplevelser.

Men er det så de 5 pct. man møder hver gang? Det er jo bestemt ikke alle cyklister, der bryder lovgivningen gang på gang. Men problemet er forholdet mellem cyklister, fodgænger og bilister. Her er næsten altid konflikter. Men det er desværre også problemer for handicappede. Der tages ikke nok hensyn til dem, hverken fra cyklister eller bilister.

Det er altid synderne vi ser. Det er så pokkers enkelt at slå alle i hartkorn med hinanden. Alle kan fortælle rædselshistorier om cyklister, der har opført sig tåbelig.

Men desværre møder man næsten altid en på de daglige cykelture. Det er dem, der ikke gider at give tegn, når de pludselig stopper, vil overhale den foran eller drejer. Og det værste er dem, der bruger fortovet og dem med øreklapper og et konstant blik på et elektronisk apparat i hånden. De har totalt mistet koncentrationen.

Cyklister og mobil – afhængighed
BT har været på gaden i København for at undersøge, hvor mange der bruger deres telefon, mens de kører på cykel. Avisen talte 33 mobiler på lidt mere end en halv time. Det er et meget højt tal og i øvrigt ulovligt. Dette kan udløse en bøde på 1.000 kr. Desværre er det nok en del, der ikke ved, at det er ulovligt.

Det er sikkert også en af de ting som politiet ikke prioriterer særlig højt.

En farlig tendens
Når man tager mobilen op af lommen og kigger på den, når man cykler, betyder det, at man ikke ser, hvad der sker forude i trafikken. Men hvorfor ikke bare lade mobilen være i lommen. Læge Imran Rashid er forfatter til bogen ”SLUK”. Han skriver bl.a.:

  • Mobilafhængighed blandt danskerne gået hen og blevet livsfarligt. Vi kan ikke lægge den fra os. 
  • Når vi føler kedsomhed, hiver vi telefonen frem og giver den opmærksomhed, fordi vi har mistet evnen til at udfolde kedsomhed, Uanset om vi cykler, putter vores børn eller kører på motorvejen. 
  • De mest populære sociale platforme spekulerer over at forme menneskers adfærd i forhold til hjernehacks, som desværre er så effektive, at vi ikke kan modstå dem. Det betyder at både vores egne nyanskaffede vaner og påvirkningen fra platformene er imod os, når vi bevæger os ud i trafikken. Og det er til fordel for udbyderne.

Lad mobilen ligge i lommen
Budskabet fra Cyklistforbundet er: 

  • Lad mobilen ligge i lommen.

Klaus Bondam, som er direktør i Cyklistforbundet siger til BT: 

  • Generelt oplever vi det som et problem og en udfordring. Folk føler, at de er nødt til altid at følge med i, hvad der sker. Det er en meget individuel kultur – en mig – kultur. Vi har fået en mangel på hensyntagen i trafikken.

Vi har på vores hjemmeside en masse cykelartikler. Vi beskriver også cykelkulturen eller mangel på samme i vores artikler. Brug søgefunktionen og gå ind i vores elektroniske arkiv. Følg også med på vores Facebook, der bliver opdateret flere gange dagligt.


Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16