Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Toget er kørt

Lad din bil stå. Tag toget, bussen eller cyklen. Ja sådan opfordrer politikerne også hele tiden. Men hvad hjælper det, når den kollektive trafik ikke bliver bedre. Der mangler endnu meget infrastruktur inden for den kollektive trafik. Ofte tager det for lang tid, at bruge den kollektive trafik. Man skal af sted længe, end hvis man skulle bruge sin egen bil. Og i øvrigt stiger prisen også hele tiden på den kollektive trafik. I denne artikel kigger vi atter engang på togproblemerne. Det kunne jo gøres meget bedre. Der ofret milliarder af kroner på togdriften. Men 2016 har indtil nu ikke været heldigt for DSB. Og særlig pendlerne har været hårdt ramt, og det har stort set været alle.

Livet bliver gjort sur for bilisterne
Efterhånden som livet bliver gjort mere og mere surt for bilisterne i København, er man blevet mere afhængig af den kollektive trafik. Så skal de bare fungere. Mange pendlere kommer langvejsfra for at arbejde i København.

Er det forbedringer på vej?
For pendlerne over Sundet har det virkelig været en prøvelse. DSB har mistet mange kunder på den konto. Men nu forlyder det fra svensk TV – SVT Nyheter Skåne, at inden for en til to måneder vil der igen køre tog med ti minutters drift.

Men helt så klar er meldingen ikke fra DSB. Så mon ikke pendlerne kommer til at vente lidt længere.

Nogle pendlere har opgivet
Nogle pendlere har helt opgivet. De flytter tilbage til Danmark. Nogle har oplevet to timers ekstra rejsetid pr. vej. Og dette skyldes den svenske ID – kontrol.

Det bliver værre i 2017
Men i sommeren 2017 bliver det endnu værre for pendlerne. Kystbanen skal moderniseres og bliver spærret. Ja det betyder massive spærringer på strækningen. Det bliver bestemt ikke optimalt. Det betyder at strækningen mellem Hellerup og Helsingør bliver spærret for al togfabrik fra 3. juni til 2. juli. Brugerne nord for Rungsted kan se frem til to måneders spærring.

Hvad nu i en nødssituation?
Pendlere klager også over, at de står så tæt sammen, at de blive sure og irriteret på hinanden. De er også foruroliget over, hvis der opstår en nødssituation. Men DSB har svaret dem, at bare, når dørene kan lukkes, så er alt i orden. Kravene er: 

 • Toget skal kunne bremses 
 • Dørene skal kunne lukkes 
 • Passagererne skal kunne evakueres hurtigt 
 • Luften skal være af så god kvalitet, at den ikke udgør en helbredsrisiko for hverken personale eller passagerer.

Nedbrud på årets varmeste dag
To tognedbrud fik alvorlige konsekvenser. Der kom pludselig mange af forvirrede passagerer, der ikke fik relevante oplysninger. Tog blev aflyst og der var forsinkelser på op til halvanden time. Ja nogle måtte vente tre timer, inden deres tog kørte.

Mangel på mandskab
Når man så oplever en halv times forsinkelse allerede ved afgang bliver man irriteret. Og når man så hører årsagen, bliver man endnu mere irriteret. Det var simpelthen mandskabsmangel. Spørger man så togføreren om forbindelser syd på, svarer han, at det ved han ikke noget om, fordi han lige er blevet hasteindkaldt.

Dårligere service og højere priser
Og DSB operer stadig med høje priser, selv om servicen er blevet væsentlig forringet. Du kan ikke engang købe en kop kaffe om bord. En tur bestående af tre voksne og to børn inklusive pladsbillet koster fra København til Horsens 2.900 kr. Havde man valgt et busselskab kunne samme tue været klaret for 1.200 kr.

Er man ligeglad
Flere gange har toiletterne været nedbrudt både på udturen og tilbageturen. Til Nykøbing Falster kom toget for sent, og den bus man skulle med, ventede ikke. Og ja, der var fire timer til den næste bus. Man er ligeglad fra DSB.

Har man ikke en nødsplan?
Ved Hvidovre oplevede et tog nedbrud, og holdt der i to timer. Temperaturen nærmede sig 60 grader. Uheldigvis var det nærmest på dagens varmeste dag. Man forsøgte at åbne døre og vinduer. Ventilationssystemet virkede ikke. Døre og vinduer blev åbnet. Men folk rendte ud på skinnerne, og poltiet måtte tilkaldes. Ja også ambulance måtte tilkaldes, to røg på sygehus. Man skulle så tro, at DSB i sådan en situation havde en nødplan parat.

Eksperterne troede på IC4
Nu er IC4 og IC2´s skæbne endelig beseglet. Men det kunne være gjort allerede i 2011 eller 2014, hvis ikke to af Europas mest respekterede rådgivningsfirmaer havde sagt god for skandaletoget. Således mente eksperterne, at 45 driftsklare IC 4 tog skulle køre i 2015. I dag bliver kun 33 IC 4 tog brugt i den daglige drift.

Eksperterne mente også, at hvert togsæt kunne køre 20.000 km uden driftsstop, men i dag kører de kun en tredjedel af dette inden der er problemer med døre, trin, kobling, motorer og bremser.

Ikke langt uden tekniske nedbrud
Rapporter har vist, at IC4 i 2016 gennemsnit har præsenteret 4.861 kilometer mellem hvert teknisk problem. Mens IC2 kun kunne præstere 2.992 km mellem hver teknisk problem. Og tænk engang det gamle IC3 tog kunne klare 48.217 km mellem hvert teknisk problem.

Ja man operer også med 33 år gamle ME – lokomotiver, som nok heller ikke kan anses for at være stabile.

Man kan sige, at eksperternes forudsigelser og planer var en stor fiasko. DSB – direktør, Søren Eriksen bildte politikerne, at man kunne bygge det italienske skrammel færdig. Men ingen stilles til ansvar for dette fejlskud.

26 nye el – tog bestilt
DSB har nu meddelt, at man køber 26 el – tog. De skal på længere sigt erstatte dieseltogene. Men nu er det sådan, at der ikke kan køre el – tog på alle strækninger i Danmark. Det skal først installeres.

Der resterer nok her yderligere en udgift på 10 milliarder kroner til opsætning af el – ledninger.

Fjernbusser snupper kunder
Set i forhold til 2011 er der sket en fordobling af passagerer med fjernbusser. DSB regner selv med, at antallet af passagerer på fjernbusserne vil stige med 20 – 25 pct. hvert år.

Og mens vi venter på en afklaring af togfonden diskuterer man så, hvorfor udviklingen går denne vej, der betyder et alvorligt dræn i DSB’ s omsætning: 

 • Togforsinkelser og aflysninger 
 • Markant lavere priser i fjernbusserne

Hver sjette gang, du er ude at køre med DSB kan du forvente forsinkelser på mere end 10 minutter.

Busselskabet Abildskou Har ni daglige afgange mellem Århus og København. I weekenden er man op på 13 afgange. Årligt fragter man en halv million passagerer. Man har i dag 26 busser i flåden. Man har også en række mindre busruter, samt en til Berlin.

Stakkels DSB
DSB kører med udslidt materiel, med konstante sporarbejde, nyt signalsystem m.m. Man kører med gigantisk underskud grundet nedskriv af elendigt materiel.

I deres halvårsregnskab kunne DSB præsentere et underskud på 447 millioner kroner. Dette underskud er et resultat af, at de må nedskrive 23 IC2 – togsæt samt 5 af de omskældte IC – 4 tog med cirka 700 millioner kroner.

Man overholder ikke kontrakten
DSB har måttet betale kompensation for 20 millioner kroner. Kunderettighederne for fjern – og regionaltrafik landede på 72,7 pct., hvilket er markant under de 81,8 pct., der er målet. Og det er et fald på hele 11 pct. med sidste halvår.

Man har så forsøgt, at imødegå disse problemer med at forlænge rejsetiden.

Men egentlig lever DSB ikke op til den kontrakt som de har indgået med staten. I april levede 13 af 19 fjern – og regionaltog ikke op til den. Det er uhyggeligt, når man betænker, at der siden 2009 er investeret 65 milliarder kroner.

Der mangler ordentlig internet
Bestræbelserne på at skaffe stabilt internet i togene er strandet på en række møder, hvor alle venter på alle. Intentionerne er sikkert gode nok, men der sker ikke rigtig noget. Internet er en afgørende konkurrencefordel.

Der skal bruges 100 millioner kroner til bedre internet. Det betyder blandt andet, at der skal bygges 75 master langs skinnerne. Og det er så især der, hvor dækningen er dårlig.

Mobilsignalet er langt dårligere inde i toget. I dag har DSB wifi i nogle togtyper, men ikke i alle. I Sverige fungerer det udmærket med internet i togene. Men i sidste ende er det vel et spørgsmål om prioritering.

Ny prisreform i den kollektive trafik
Fra nytår bliver Sjælland til et stort pendlerområde med ens rejseregler. Det sker som konsekvens af, at Movia, DSB og Metro omsider er blevet enige om, at rydde op i uigennemskuelige og ulogiske priser og faldgruber i det sjællandske takstsystem. Hele seks år har det taget for at blive enige. Vi har tidligere her på siden vist skrækeksempler på takster.

Rejser på Sjælland omfatter 70 pct. af alle rejser
Rejser på Sjælland omfatter 70 pct. af alle rejser i den kollektive trafik i Danmark. En af de mest markante ændringer bliver, at Rejsekortet fremover altid er billigst. Eneste undtagelse er hvis du rejser 26 gange i samme relation eller zone. Så skal du nok have fat i et periodekort.

Eksempler på forandringer
Trafikselskaberne varsler, at 4 pct. af rejserne på Sjælland kan se frem til prisforhøjelser på over 5 pct. Det bliver de rejsende fra Sydsjælland, der både bliver vindere og tabere i det nye pris – og takstsystem. 

 • En person, der rejser fra Haslev til Københavns Hovedbanegård med periodekort kommer til at betale 40 kr. mindre pr. måned. 
 • En person, der rejser med periodekort fra Faxe Ladeplads til Københavns Hovedbanegård må hoste op med 160 kr. mere om måneden. 
 • En rejse fra Rødvig til Faxe med periodekort skal betale 200 kr. mindre om måneden 
 • Men skal den person i stedet for til København sker der en prisstigning på 665 kr. pr. måned, hvilket er en stigning på hele 48 pct. 
 • Fra Gilleleje til Ørestaden vil der ske en prisstigning på 30 pct. mere med periodekort og 49 pct. med rejsekort.

Nogle kommer fremover til rejse i to takstzoner og kommer til at rejse billigere. Andre skal rejse i tre takstzoner og skal betale mere.

For at få det hele til at gå op i en højere enhed indføres der flere takstzoner. Takstzonerne vokser fra 52 til 63.

Groteske priser
For mange pendlere virker det hele noget ulogisk, således er prisen fra Holbæk til København 

 • 70,- kr. med det blå rejsekort 
 • 48,- kr. med en almindelig DSB – Billet.

Det er takster, som er præget af en kompliceret rabatstruktur, ulogiske priser med pludselige prishop.

Sundhedsfarlige boliger lejes ud
Elektrificering af jernbanestrækningen mellem Lunderskov og Esbjerg har gjort borgerne bange for elektromagnetisk stråling, der har overskredet grænseværdierne.

Det har så fået DSB til at købe husene, for så bare at leje dem ud igen. Det virker grotesk. Men der er aldrig kommet en lovgivning på området.

28 gange smidt ud på halvanden time
Nu siger DSB hele tiden, at man skal betale via nettet, men det kan man nu ikke i alle tilfælde. 28 gange i løbet af en halvtime blev man smidt af. Så lukkede man klokken 20, så var det ikke mere at gøre den aften. Endelig nåede man i kø som nummer 10 næste formiddag. Det tog 48 minutter. Så lykkedes det at få cykelbilletter. Det nytter ikke, at skælde medarbejderen ud og i øvrigt bliver samtalen optaget.

Vi følger den kollektive trafik og infrastrukturen på vores hjemmeside. Det gælder både bus, tog, cykel og bil, herunder den nødvendige erhvervstrafik. Følge med i vores daglige opdateringer på Facebook. Du kan også gå ind i vores elektroniske arkiv, hvor vi har masser af artikler liggende.


Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16