Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nyt fra Metroselskabet – marts 2017

Vi har igen fået en opdatering af, hvad der sker på metrobyggepladserne på Nørrebro. Længst er man nået på Nørrebros Runddel. Her er den store kran også blevet fjernet. Alle tunnelboringer er færdig. Nu kommer det store arbejde med at lægge gulv til skinnerne og lægge selve skinnerne. På Nuuks Plads er man i gang med at lægge en vandtæt membran. På Skjolds Plads og Nørrebro station er man i gang med at lægge trapper.

Vi har igen fået nyt omkring Metro – arbejdspladserne på Nørrebro direkte fra Andrea fra Metroselskabet.

Nørrebroparken
Nørrebroparken er nu færdig med tunnelboringen. I slutning af januar færdiggjorde tunnelboremaskinerne tunnelstrækningen mellem Nørrebroparken og Øster Søgade. Det betyder også, at udgravningen af tunnelerne på Nørrebro og Østerbro er ovre.

Tunnelarbejdet er dog langt fra færdigt. De kommende måneder vil gå med at fjerne det midlertidige materiale i tunnelerne, inden vi støber det gulv, som de permanente togskinner skal ligge på.

Nuuks Plads
På Nuuks Plads har vi haft fokus på trapper de seneste måneder. Både hovedtrappen og bagtrappen er blevet støbt, og vi har sænket rulletrapperne ned i den kommende metrostation.

I øjeblikket er vi ved at installere en vandtæt membran på overfladen, der vil beskytte stationen, så der ikke kan træng vand ind.

Nørrebros Runddel
Nørrebros Runddel er den af Nørrebros kommende metrostationer, der er nået længst. Her er vi bland t andet færdige med at installere teglstenene på væggene. Vi er nået så langt, at der ikke længere er brug for den høje tårnkran, så den blev fjernet i midten af januar måned.

Rulletrapperne er sænket ned i den kommende metrostation, og vi er i gang med at bygge den platform, der forbinder de to rulletrappe-niveauer.

Skjolds Plads
På Skjolds Plads er vi i gang med trappearbejdet. Der er gravet ud til både hovedtrappe og bagtrappe, og vi arbejder i øjeblikket på at støbe indervæggene til trapperne.

Nørrebro station
Metrobyggepladsen Nørrebro er fortsat i gang med trappearbejdet, hvor der arbejdes på både hovedtrappe og bagtrappe.

Vi takker Andrea Jørgensen for informationerne. Andrea holder os løbende opdateret. Du kan også selv gå ind på www.m.dk og læse mere. Men hold også øje med vores hjemmeside, hvor vi også løbende skriver artikler. Også på vores Facebook kan du løbende se filmklip fra metroarbejdet.


Copyright 2018 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16