Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

De kører stadig ulovligt

Der er splittelse i holdningen til Uber. Mange er begejstret. Og Ubers ca. 2.000 chauffører kører stadig rundt. Når almindelige taxachauffører bliver taget for en forseelse vanker der særdeles store bøder. Det gør det ikke, når en Uber – chauffør bliver taget. Hos dem er en bøde en erhvervsrisiko, og så kører man bare videre. Retten har talt, Uber – tjenesten er pirattaxi, ja det siger retten. I Sverige betaler kun 2 pct. af Uber – chaufførerne skat af deres indtjening. Den nye taxilov indeholder kun elementer af liberalisering. Og heller ikke disse krav kan Uber –chauffører overholde. Men tjenesten bakkes op af en stor del af Københavns befolkning. Den nye Taxilovgivning giver muligheder for en svensk taxigigant.

Splittelse i holdningen til Uber
Lige siden Uber første gang gjorde sit indtog på de danske gader i 2014 har de skabt røre i befolkningen. Mange anser Uber som en uretfærdig konkurrent til den etablerede taxibranche. De skal ikke leve op til samme forpligtelser. Dermed kan de levere billigere priser.

Men der er mange, der anser Uber som en moderne virksomhed, der nytænker en ellers forældet og monopoliseret branche. Og så ser man bort fra, at de ny bryder lovgivningen.

De kører stadig
7 chauffører er indtil nu blevet dømt for ulovlig piratkørsel. I december sidste år valgte Skat at videregive private oplysninger om 1.700 Uber-chauffører til Politiet. Derefter kunne politiet meddele, at 44 Uber-chauffører engang skulle stå over for en dommer.

De kører stadig rundt i de københavnske gade – Uber. Der var ellers meldt ud, at de foruden ulovlig kørsel også ville få konfiskeret det beløb, som de har tjent. Justitsministeren havde ellers bebudet, at politiet ville stramme op.

I Østre Landsret blev en chauffør dømt en bøde på 6.000 kr. for ulovlig taxa – kørsel.

Store bøder til almindelige taxichauffører
Bliver en almindelig taxa – chauffør stoppet uden de fornødne tilladelser, så koster det i den grad kassen. Det viser en verserende sag ved Retten på Frederiksberg. En københavnsk taxichauffør og hans vognmand er idømt bøder og konfiskation for i alt 648.000 kr.

Bødekravet kommer fordi taxichaufføren glemte at forny sit erhvervskørerkort og førerkort, som man har pligt til hvert femte år. Taxichaufføreren nåede at køre 111 vagter – eller arbejdsdage uden tilladelser, før han blev stoppet af poltiet.

Man kan så undrer sig over at Uber-chauffører slipper så billigt.

Fri etableringsret
Den nye taxilov lægger op til, at kommuner ikke mere bestemmer og giver tilladelse til, hvor mange taxier, der skal betjene borgerne. Det bliver alene Trafikstyrelsen, der udsteder tilladelse til taxikørsel. Det bliver med andre ord fri etableringsret og næringsfrihed.

Dette møder dog stor kritik hos 3F og Dansk Taxiråd. Den fri bevægelighed frygtes at dræne yderområder for taxier.

Kun elementer af liberalisering
Chauffører og biler skal fortsat leve op til en række krav. Kravet til erhvervskørekort afskaffes. Til gengæld gøres chaufføruddannelsen større end den nuværende på to uger. Der er en række ting, man skal gennemføre.

Den ny taxilov indfases over tre år. Trafikstyrelsen kan hvert år udstede 500 tilladelser. Efter tre år fjernes antalsbegrænsningen helt.

Fra borgerlig side var man indstillet på en mindre restriktiv lovgivning. Men der dog dele af lovgivningen som indeholder elementer af liberalisering. En åben dør for mulighederne i de nye teknologier er det ikke at finde.

Uber overholder ikke lovgivningen
Uber Danmark er skuffet over den nye taxilov. De påpeger, at 2.000 chauffører og familier er afhængige af den service, som de tilbyder. Desuden har 300.000 brugere downloadede Uber-app’en.

Problemet er jo bare, at retten har dømt denne form for taxikørsel til at være ulovligt. Men det påfaldende er, at stort set alle disse 2.000 chauffører stadig kører rundt.

Det bliver ikke rigtig plads til Uber i fremtiden. Liberalister vil sikkert fremføre, at så skal de opføre sig lige så ”gammeldags” som den eksisterende branche.

Uber kan ikke leve op til taxametre, sædefølere og videoovervågning. Ja så er det vel også chaufførernes uddannelse.

Ingen grund til at klappe af politiets indsats
Men trods dette så bliver Uber i Danmark og kører videre, som om intet er hændt til de almindelige taxichaufførers store forbavselse. Man lukker øjne og øre for lovgivningen. På den anden side, det ser heller ikke ud til, at der sker noget særligt.

Det er nok ingen grund til at klappe af politiets indsats i sagen. Faktisk bliver Uber- chauffører kun stoppet ved fartkontroller. I alt er 124 sigtet for Uber-kørsel. Man har da helle ikke i Københavns Politi planer om at gøre mere for at få ram på Uber – chauffører.

Som de siger, så er de nødt til hele tiden, at vurdere, hvordan de bruger kræfterne bedst muligt. Og her kommer Uber – kørsel ind blandt alle mulige andre opgaver som for eksempel bevogtning og bekæmpelse af bandekriminalitet.

Bøder er ”erhvervsrisiko”
De bøder man får, bliver i Uber – kredse betragtet som en ”erhvervsrisiko”. Bagefter kører man videre. Der vanker som vi tidligere har nævnt langt højere bøder til almindelige taxi – chauffører, hvis de overtræder lovgivningen.

Principiel prøvesag
Men det der måske er interessant og forbigået mediernes opmærksomhed er, at der er rejst tiltale mod Uber for at medvirke til to chaufførers lovovertrædelser. Og her er der tale om en principiel prøvesag. Anklagemyndigheden ønsker at få rettens vurdering af ansvaret for medvirken ved ulovlig taxikørsel.

To pct. indberettede til Skat i Sverige
Ofte er det en ”indvandrer”, der kører bilen, og man bliver henvist til bagsædet. For chaufførerne er det en let, hurtig og fleksibel måde at tjene penge på. Uber påstår, at de tilbyder billigere, mere fleksibel og mere tryg transport.

Det er en meget stor gruppe, der er glade for Uber. Og det med lovgivningen, er de ligeglade med. En opgørelse fra Sverige har vist, at kun to procent af Uber-chaufførerne havde indberettet deres indtjening.

Bakkes op af Københavns befolkning
Når man ikke overholde lovgivningen bør man stoppe, men det gælder ikke for Uber. De fortsætter. Og de bliver bakket op af en stor del af Københavns befolkning.

Svensk taxigigant på vej
Men med den ny taxilov så står en svensk taxikæmpe parat til at invadere Danmark. Og det er det svenske selskab, Cabonlin, der omsatte for godt 5 milliarder kroner, der er på vej. Man vil enten opkøbe danske selskaber eller kapre danske vognmænd. Samtidig kan selskabet godt forestille sig at samarbejde med eksisterende selskaber.

Det svenske selskab bliver ejet af en amerikansk kapitalfond, der i 2016 havde en samlet kapitalforvaltning på 19 milliarder dollars.

Caboline blev stiftet i 1989 og er en del af det norske marked gennem opkøb af NorgesTaxi. I dag er der tilknyttet 7.000 taxier i Norge og Sverige til firmaet.

Hvis du vil vide mere: Inde i vores elektroniske arkiv ligger følgende artikler, brug søgefunktionen: 

  • Kan jeg bestille en Taxa, tak (2016)
  • Uber kører stadig (2016)

Copyright 2018 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16