Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Er bilerne kommet helt ud af København? (6)

Der skal være slut med at parkere gratis i hele København. Der er kommet flere biler i hovedstaden med ikke flere p-pladser. Venstre vil have regeringen til at blande sig. Nu skal der p-vagter på villavejene. Erhvervslivet har i flere år efterlyst fremkommelighed. Omegnens borgmestre er sure. Morten Kabell afviser kritikken og siger, at han varetager københavnernes ønsker. Han kalder kritikken for hyklerisk og dobbeltmoralsk. Nu kan der scannes 1.000 nummerplader i timen hos Parkering København. En havnetunnel får -2 i karakter hos Teknik- og Miljøborgmesteren. De Radikale vil have en ny tunnel. Trafikskilte, der kan forhindre kø, forbliver slukket. Pendlerne vil hellere tage bilen.

Slut med at parkere gratis i hele København
Der lukkes hvert år veje, vejbanerne indsnævres, hastighedsgrænserne sættes ned, parkeringspriserne holdes højt, og der er over de sidste mange år nedlagt tusindvis af parkeringspladser. Bystyret hader biler og fremkommeligheden for erhvervslivet mindskes. Under devisen ”Biler bagerst” lykkes det fortsat at køre en hetz mod biler. Man skulle tro, at vores hovedstad kunne bruges af folk, der kom udefra.

Det skal være slut at parkere gratis i Københavns Kommune. Det skal få flere pendlere og besøgende til at droppe bilen, hoppe på cyklen eller bruge den kollektive transport. Pludselig er der kun p – pladser at få ude for den nye gule zone, der lige er blevet oprettet. Borgmestrene i omegnskommunerne raser for nu er problemerne rykket ud til dem.

Flere biler – men ikke flere p-pladser
Men det mener borgmester Morten Kabell ikke er noget problem, for det er biler fra deres kommuner, der udgør problemerne.

Men det reelle problem er vel, at københavnerne ikke har et sted at parkere deres bil. Når man indfører betalingsparkering for pendlere, så skaber det vel ikke flere p – pladser. I den nye parkeringsredegørelse fremgår det, at der sidste år er kommet 4.500 nye privatejede biler i København. Siden 2010 er der kommet 16.000 flere biler i København. Og det skal vel også være plads til ”den nødvendige trafik” nemlig erhvervstrafikken.

Venstre vil have at regeringen blander sig
Åbenbart er det Københavns Kommune, der bestemmer om man skal have bil eller ikke, for man siger, at det ikke er plads til bilerne.

Martin Geertsen, Venstres politiske leder i Region Hovedstaden vil have at regeringen griber ind. Han mener ikke, at hovedstaden skal lukke sig inde bag betalingsmure. Det går ud over væksten i hele hovedstaden, når det bliver syrere at handle med og besøge hinanden på tværs. Og en stopper for Københavns P – politik kan åbenbart kun ske ved at regering og Folketing griber ind siger Venstres politiske leder.

P-Vagter på villavejene
Men det ser ud til, at P-vagter i fremtiden skal udskrive bøder på villavejene i Vanløse, Valby og Amager. Bilejere i København går en hårdere fremtid i møde. Der er heller ikke trængsel på villavejene i Brønshøj eller Husum. Man skulle næsten mene, at der er tale om en ekstra skat. Heller ikke hos Det Radikale Venstre i Borgerrepræsentationen er man afvisende over for Morten Kabell’ s ideer.

Erhvervslivet vil have fremkommeligheden forbedret.
Egentlig burde der skabes flere p – pladser i hovedstaden, så fremkommeligheden for erhvervslivet sikres. Det ønske har man haft i årevis.

Mogens Kabell ser slet ikke nogen problem i alt dette. Han siger, at pendlerne kan parkere uden for byen og tage den kollektive trafik videre ind mod København. Hans ideologiske felttog har i den grad skabt røre.

Transportministeren mener, at bilister betaler rigeligt med skatter og afgifter i forvejen. Men han mener, at parkeringsbetalinger er velbegrundede, når de er nødvendige for at regulere trafikken og sikre en hensigtsmæssig fordeling af p – pladser.

TV 2 Lorry har kontaktet borgmestrene i omegnskommunerne.

Omegnens borgmestre er sure
Gentofte’ s borgmester mener, at det er det samme som en betalingsring i miniformat. De bliver parkeringsplads for pendlere fra hele Nordsjælland.

Rødovres borgmester siger, at det virker som en malkemaskine, men det er bare ikke en måde at håndtere trafik på. Københavns problemer bliver skubbet over kommunegrænserne.

Borgmesteren i Herlev kalder forslaget for et korstog mod bilisme. Han undrer sig over, at man vil indføre en parkeringsbetaling, hvor der ikke er parkeringsproblemer. Han forudser, at Herlev bliver en stor parkeringsplads. Han kalder det for en uvenlig gerning.

Tårnbys borgmester mener, at det er underligt, at Morten Kabell ikke har involveret omegnskommunerne. Det er en dårlig måde, at samarbejde på. Man flytter bare parkeringsproblemerne til omegnskommunerne.

Gentoftes bormester vil have lavet en miljøredegørelse. Han vil se hvilken effekt den eksport af miljøproblemer fra København til omegnskommunerne vil resultere i.

Morten Kabell: Hykleri og dobbeltmoral
Og hvad siger Morten Kabell til al den kritik? Ja han mener, at det er en massiv omgang hykleri og dobbeltmoral, der kommer fra Venstre og Konservative. Han mener, at være blevet valgt til at varetage københavnernes interesse.

Der kan scannes 1.000 nummerplader i timen
Hovedstadens parkeringsvagter har fået et nyt redskab til at kunne indkassere endnu mere i p – afgift. Det er tale om tre stykker Volkswage Caddy med kamaraer monteret på taget. De kan scanne op til 1.000 nummerplader i timen.

Men Finansministeriet sætter en øvre grænse for, hvor store indtægter en kommune må få fra parkeringsafgifter. Man siger fra Københavns Kommune nok en gang, at man vil ændre bilisternes adfærd.

En havnetunnel får -2 i karakter hos Teknik- og Miljøborgmesteren
Morten Kabell hælder havnetunnellen af brættet. Han håber, at vælgerne vil stemme på partier, der er imod projektet. Hvis han skulle give karakter på 12-skalaen ville han give -2. Han ville hellere bruge de 22 milliarder kroner til en letbane og flere metrolinjer. I Københavns Borgerrepræsentation er der et massivt flertal for havetunnellen. SF er også imod tunnelen, og det er Alternativet også. Men de sidder ikke i Borgerrepræsentationen.

De Radikale vil have en ny tunnel
Og nu vil De Radikale nedgrave H.C. Andersens Boulevard og Åboulevarden i København. Derved kan der gøres plads til en fem kilometer lang strækning, som partiet kalder ”Den Grønne Boulevard”. Meldingen kommer efter at Transport-, Bolig og Byggeministeriet har afsat 2 år og 24 millioner kroner til at undersøge mulighederne for en havnetunnel mellem Amager Fælled Og Nordhavn.

Nu ønsker Radikale Venstre, at Tunnel City og Den Grønne Boulevard indgår i kommissoriet. Denne tunnel vil koste 15 milliarder kroner. Den skal betales ved hjælp af brugerbetaling og salg af byggegrunde på strækningen. Samtidig foreslår partiet, at de to tunneller forbindes med en fælles op- og nedkørsel ved Sjællandsbroen-blandt andet for at skåne Amager Fælled.

Om 20 år kan vi risikere en ottesporet vej med 90.000 biler i døgnet tæt forbi beboede områder og forbi Københavns Rådhus.

Trafikskilte forbliver slukket
De omdiskuterede trafikskilte, der holder bilisterne orienteret på landets motorveje får nu lov til at blive hængende, men de bliver dog slukket. Det sker så indtil man politisk har bestemt, om ordningen skal leve videre. Trafikafviklingen forløber glattere og reducerer risikoen for ulykker. Man kan åbenbart ikke blive enig om, at finde 30 millioner kroner til projektet.

Det koster pendlere og virksomheder tusindvis af timer på at holde i kø på motorvejene. Og den omfattende spildtid koster samfundet milliarder af kroner. Det virker i den grad grotesk, at man ikke kan finde 30 millioner kroner.

Pendlerne vil hellere tage privatbilen
Danskerne vil hellere tage bilen end bussen, når de skal til og fra arbejde eller uddannelse. Det viser en undersøgelse som Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. Og det gælder ikke kun bussen, men kollektive trafik generelt. Heller ikke tog eller metro kan slå bilen, når danskerne skal vælge deres fortrukne transportmiddel.

Pendlerne kræver, at det er nok siddepladser, og at toget kommer til tiden. Offentlig transport er også for ufleksibelt. Politikere og trafikselskaber bør skabe et rigtigt alternativ til bilen. 

  • Vi har masser af artikler om bilisme, havnetunnel og kollektiv trafik. Brug søgefunktionen og gå ind i vores elektroniske arkiv. Kig også på vores Facebook, der bliver opdateret daglig

Copyright 2018 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16