Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Er bilerne snart kommet helt ude af København (8)

Ikke alt kan klares på en Christiania-cykel. Hvor er pladserne ved S-togsstationerne? Det er en guldgrube, at eje et P-selskab. Hver tredje oplever trængsel også i den kollektive trafik. Der er kamp om pladserne. Socialdemokraterne siger, at de ikke har noget imod bilisterne. Hvad nu med vester Voldgade? Volvo stopper salg af diesel- og benzinbiler. Vil man forhindrer dødsfald, hvis man på en gang gik over til el-biler? I 2040 vil halvdelen være el-biler. Hvornår kommer der selvkørende biler? Skal vi have en eller to tunneler til Sverige? Det bliver sværere at køre på Amagerbrogade. Generelt kniber det stadig med fremkommeligheden. Er kommunen ikke til for borgerne? Vi bringer en grotesk parkeringssag, der burde have været klaret med et smil.

Ikke alt kan klares på Christiania-cykel
Venstrefløjen har stor had over for bilen. Efterhånden som byens LO-familier er skubbet ud. Og når de ikke kan bruge den kollektive trafik, bliver de nødt til at bruge den kollektive trafik. Og det er efter, at de har bruget deres poder i børnehave. Disse mennesker er bestemt hverken bedre eller dårligere, end de mennesker, der ikke kører bil. Men ikke alt kan klares på en Christiania-cykel.

Hvor er p-pladserne ved S-togene
Manglen på parkeringspladser i brokvarterne tvinger bilisterne til at køre i tomgang. Det forurener i den grad. Her er hjælpen på Nørrebro – Det Grønne P-Hus. Sådanne p-huse burde man have etableret ved alle S-togsstationer ved indgangen til København. Så havde mange problemer været løst.

Men der er en eller anden form for skævridning. Ved Axel Towers er der etableret 180 underjordiske p-pladser. Ved Ofelia Beach ved Skuespilhuset er der 500 p-pladser. Men ved Flintholm Station er der kun 30 p-pladser plus to-delebil pladser. Og det er en af Danmarks største stationer!

Trods alt, er der ved Emdrup Station 69 p-pladser. Men alligevel!

En guldgrube at eje et P-selskab
I Danmark er det en guldgrube, at eje en p-selskab. Således havde Europark en omsætning på 343 millioner kr. sidste år, en stigning på 20 pct. Jo, det er en guldgrube, når landets bilister overtræder p-reglerne.

Landets næststørste parkeringsselskab Q-Park omsatte for 269 millioner kroner. Men kender du den allerstørste spiller på markedet? Ja, det er fortsat Københavns Kommune, der hvert år omsætter for mere end en halv milliard kroner. Hvor vil de finde disse penge, når bilerne er ude?

De Konservative stillede ellers ikke for så lang tid siden et forslag om, at det skulle være gratis at parkere i sin egen bydel. Der er sat et loft over, hvor meget en kommune må tjene på parkering. Og det ser ud til, at Københavns Kommune skal aflevere en masse retur til staten.

Er kommunen ikke til for borgerne?
Politikernes had over for bilisterne forplanter sig også til Københavns Kommunes embedsmænd. Med sin stab af dyrt betalte topadvokater fører kommunen din p-sag videre i retssystemet, hvis du finder på at klage over en p-bøde.

En bilist var kommet til at taste OK ved at bruge tallet 0. Det var tale om en tastefejl mente retten. Men det mente man bestemt ikke hos Parkering København.

Men tænk engang Københavns Kommune førte sagen for Landsretten. Her blev sagen dog afvist. Men det er vel de færreste borgere, der har kræfter og overskud til at føre en sådan sag. Og så mod en kommune, der åbenbart har uanede midler til at kræve deres ret.

Det er faktisk skandaløst, at en offentlig instans på den måde forsøger at jorde sine borgere. Dette underminerer i den grad tilliden til borgerne. Og udgangspunktet fra embedsmændenes side, er at køre borgerne træt. Men tænk engang var denne sag har kostet for skatteyderne. Heldigvis for demokratiet gav denne bilist ikke op så let.

Men sagen viser vel også, hvor meget foragt, der efterhånden er over for bilister i København.

Hver tredje pendler oplever trængsel
Mere end hver tredje pendler oplever trængsel i sin hverdag. Det ser nu heller ikke bedre for dem, der tager den kollektive trafik. Disse trængselsproblemer er både en udfordring for pendlere og virksomheder.

Hvis nu hver tredje droppede den kollektive transport, ville det koste samfundet 2,7 milliarder kroner. Pendlerne store interesse er, at komme så hurtig på arbejde som muligt. Og her giver det en rigtig god mening at investere i kollektiv transport.

Kamp om pladserne
Trods bilens upopularitet i det københavnske, så er det stadig sådan at 8 ud af 10 transportkilometer klares i en bil.

Men der er kamp om pladsen. Og det er ikke altid dette går stille af sig. I dag er der 675.000 cykler og 120.000 privatejede biler i byen. Frem til år 2027 er det forventet, at der kommer 100.000 ekstra borgere. Fra 2015 til 2016 kom der 4.500 flere biler i hovedstaden.

Socialdemokraterne har ikke noget imod biler
Nu hvor også Socialdemokraterne har sagt nej til dieselbiler, er vejen vel banet til el-biler, hvis de fremover må køre i København. Socialdemokraterne understreger også, at de bestemt ikke har noget imod biler. På Christiansborg mener, man dog at politikkerne i Borgerrepræsentationen har taget en hovsa - løsning.

Trods dette har man valgt at forlænge kontrakten med de støjende Scania-Omni-Link-Busser. Foreløbig gælder aftalen to år mere men med mulighed for yderligere forlængelse. Dagligt bliver 10.000 mennesker berørt af dette.

Et nyt international studie fra et institut i Schweiz anfører, at moderne dieselbiler forurener markant mindre end nyere benzinbiler. Eksempelvis udleder benzinbiler til gange flere sundhedsskadelige partikler ved en temperatur på 22 grader og hele 62 gange mere ved minus syv grader.

Som i middelalderens heksejagt er det ikke kendsgerninger, der tæller. Flertallet kræver, at bilerne forsvinder. Og så starter man med dieselbilerne. Og så kan det være lige meget med videnskaben.

Der bakkes op
Men københavner har talt. De bakker op om politikernes bilfjendske indstilling. Således er 56 pct. af københavnerne ”enige” eller ”overvejende enige” i, at politikerne på Københavns Rådhus bør skabe bedre forhold for cyklister-også selv om det måtte gå ud over forholdene for bilister. Det havde ingen vist lige set komme.

Hvad nu med Vester Voldgade
Når nu Metro-byggeriet er over, var det meningen at Vester Voldgade skulle åbnes igen for biltrafik. Men skal det stå til Teknik- og miljøborgmesteren, skal Vester Voldgade forblive lukket. Borgmesteren mener, at gaden ikke er nødvendig for biltrafikken. Men her er borgmesteren nok ikke enige med de forretningsdrivende og politiet. De mener, at det er behov for at gaden bliver åbnet igen.

Volvo stopper salg af diesel- og benzinbiler
Volvo har bebudet, at de i 2019 stopper produktionen af biler, der udelukkende kører på diesel elle benzin. Frankrig vil stoppe salget af benzinbiler i 2040. I Norge er hver tredje af de nye biler eldrevet eller en hybrid. Men i Danmark er vi bagefter. Kun en ud af 1.000 nye biler herhjemme er eldrevet.

Hvis man nu gik over til el-biler med det samme?
Hvis man nu laver en total overgang til elbiler, hvad sker er så? Ifølge Trafikkens Forurening, en rapport lavet af Det Økologoske Råd fra 2014, så reduceres de store partikler med tre til fem procent.

De ultrafine partikler, ja her vil de sundhedsskadelige partikler reduceres med 25 pct. De sidste 75 pct. kommer fra lastbiler, busser og varevogne. Effekten af selve dieselforbuddet er minimalt.

Hvert år dør 500 københavnere på grund af forurening. Her vil dødsfaldene reduceres med 100. Men det vi glemmer er, at vinden tilfører os en masse forurening. FDM fortæller, at 21 dør på grund af dieselkøretøjer og seks personer dør for tidligt.

Så når politikerne siger, at de vil forhindre alle dødsfald på grund af forurening, så skal de være meget dygtige.

I 2040 vil halvdelen være el-biler
Diverse forudsigelser siger forskellige ting m.h.t. fremtidens bil. Men Blomberg mener, at i 2040 vil halvdelen af de nye biler være el-biler. Endnu er brændselscelle-biler en udfordring som et alternativ til benzin- og dieselbiler.

Hver tredje nye bil, der bliver solgt i Norge er en el-bil. Herhjemme sælges kun en bil for hver tusind ny.

Hvornår kommer den selvkørende bil?
Det var nok meget længe inden vi får selvkørende biler, såfremt staten fastholder de store registreringsafgifter. Spørgsmålet er også, hvornår vi vil overlade rattet til teknologien.

En eller to nye tunneler
Mens vi nu afventer Havnetunnellen så barsler transportministeren for en ny tunnel til Sverige. Den skal forbinde Helsingør med Helsingborg. Svenske politikkere har i årevis presset på for at få sådan en. I øjeblikket føres det som kaldes konstruktive samtaler. Ja det tales endda om to tunneler.

Det bliver sværere at køre på Amagerbrogade
Nørrebrogade er lukket af. Inden længe bliver det sværere at køre på Amagerbrogade, fordi busser og cyklister skal tilgodeses. Der er jo netop manglende fremkommelighed, der er det store problem for bilister og erhvervsliv. Lyskrydsene er ude af takt, og man sidder og forurener til ingen verdens nytte.

Det kniber stadig med fremkommeligheden
Butikker og erhvervsliv skal have deres varer og helst på samme tid som konkurrenterne i de andre bydele. Men cyklisterne gør krav på mere. De siger, at de sviner mindre. Men trods bilerne transporterer jo flere personer pr. kilometer. Og som vi mange gange har påpeget, så mangler erhvervslivet fremkommelighed i København. Erhvervslivet har presset Københavns Kommune i bunden (tredjesidst) på den nye popularitetsliste. Og store dele af detailhandlen mangler bilerne. I storcentrene er der masser af p-pladser.

Bliver det bedre i fremtiden?
Ninna Hedeager Olsen, Enhedslistens nye populære spidskandidat er særdeles kendt af Nørrebro Handelsforening. Hun var dengang tillidsmand i Handelsstandens Indkøbsordning. Hun mener, at der er kommet meget mere liv på Nørrebrogade, efter at biltrafikken er blevet begrænset.

Hun mener, at det blevet en meget mere lækker strøggade efter at bilosen er reduceret. Og hun mener, at trafikken også kan reduceres på Amagerbrogade, Østerbrogade og Frederikssundsvej. Her mener hun, at det i fremtiden vil være rarere at bo, grundet mindre biltrafik, som hun gerne vil indføre.

Nina vil føre Morten Kabells linje videre. Og det er bedre plads til cykler, gang og offentlig transport og mindre plads til bilerne. Står det til hende skal cyklister opprioriteres på bekostning af bilister. 

  •  Følg med på vores daglige opdateringer på Facebook. Du kan læse de andre artikler i denne serie inde i vores elektroniske database. Brug søgefunktionen.


Copyright 2018 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16