Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Kørt ned på fortovet

Velkommen til de nyeste eventyr omkring cykelstien. Vi starter på fortovet. Foruden cyklist, er den gamle redaktør også fodgænger. Og som sådan blev han jordet på fortovet af ”den pæne dame” på den røde cykel. Man har nærmest det indtryk, at der er givet amnesti til cyklisters overtrædelser i København. Cykler og alkohol passer ikke sammen. Vi har givet fem gode råd til turister. Til cyklister generelt en gang imellem: ”Cool down”. Der savnes i den grad ”hensyn og respekt” på cykelstien. Selvkørende biler og cyklister kan heller ikke rigtig tale sammen, i hvert fald ikke endnu.

Den ”pæne” dame på den røde cykel
Vi har kaldt vores nyeste artikel i vores eventyrer omkring cykelstien for ”Kørt ned på cykelstien”. Det var en ”pæn” dame, der kom kørende på den meget store røde cykel. Hun mente ikke, at jeg skulle gå der på fortovet. Vi faldt hvis alle tre – undertegnede, den ”pæne” dame og hendes fine røde cykel. Hun led hvis lidt skade, men endnu værre havde hendes flotte røde cykel.

Jeg blev godt nok sur i skralden og holdt et længere foredrag om færdselsreglerne og de forbandede cyklister. Men kære læsere, jeg er jo selv en af dem, altså ikke en af dem, der kører på fortovet, men dog ivrig cyklist.

Nu kunne jeg rejse mig op, og med lidt hjælp kunne den ”pæne” dame også komme op. Men når en gangbesværet bliver påkørt på fortov eller fodgængerovergang, ja så kniber det godt nok noget mere.

Ulovlige cyklister, løbehjul og muligvis rulleskøjteløbere er noget som gående også skal holde øje med på fortove. Det er svært for ældre og svage fodgængere med og uden rollatorer. Hoftebrud er ikke til at spøge med. Men som ofte på cykelstien, så gælder jungleloven også ofte på fortovet.

Er der amnesti for lovovertrædelser?
Hvorfor kan det kommunale cykelprogram eller cykelforeninger ikke atter engang opfordre cyklisterne til at lade være med at køre på fortove eller fodgængerovergange. Ja og mange de zig-zagger den op ad Købmagergade, Fiolstræde og Strøget. Er det i det nye cykelprogram givet amnesti for disse lovovertrædelser?

Politiet skal ikke holde øje med cyklister på fortovet?
Kun 34 pct. af danskerne mener, at politiet skal bruge flere ressourcer og flere mandskabstimer på at gribe ind overfor og udstede bøder til cyklister, der kører ulovligt på fortove og fodgængerovergange. Hele 46 pct. mener ikke at politiet skal afsætte flere ressourcer til dette.

Ulovlige ting bliver lovlige
Og det er jo typisk. Jo flere der gør noget ulovligt, jo mere bliver det i folks opfattelse legalt. Det er mange cyklister, der lige synes, at det er nemmere at tage en tur på cykelstien. Utroligt, at man ikke sammen kan finde frem til en holdningsændring på dette område. Og cyklisterne har den holdning, at der alligevel ikke sker noget.

De få, der får en bøde for, at cykle på fortovet får 700 kr.

Hensyn, respekt og høflighed savnes
Vores cykelstier er for det meste perfekte med enkelt undtagelser. Selv om man forsøge at bevare en form for cykelkultur nogle af os, ja så er der ofte kaos. Nogle vil mene, at vores cykelkultur er pilrådden. Grunden er, at man ikke har respekt for hinanden. Cyklister er det man kalder bløde trafikanter. Men i flok er de frygtløse. Arrogance og foragt er der over for andre trafikanter og fodgængere.

Kunne man ikke vise noget mere hensyn, respekt og høflighed i trafikken?

Der er selvfølgelig en masse cyklister, der viser hensyn. Men mange mener, at når de i forvejen bliver forkælet af bystyret, så er de berettiget til at fare af sted med foragt for andre trafikanter. Og når de, som ofte med fortovet til hjælp, smider deres cykler i bunker eller tøjrer dem på tværs af fortovet uden at bekymre sig om de gåendes mulighed for passage. Her tænkes igen på de gangbesværede.

Denne manglende hensyntagen kan ikke undskyldes med mangel på etablerede cykel parkeringspladser.

Og når vi nu er ved det. Så ses ofte cyklister dyrke cykelcross hen over parkernes græsplæner. Her er ofte ”cykling forbudt” for at sikre ældre og handicappede.

Ja også på nogle af kirkegårdene møder vi cyklisterne, hvor man uden tanke for, hvad det er for et sted smider cyklerne op gravsteder, hvorefter der dyrkes solbadning, picnic eller kampsport. Her burde man måske lige tage hensyn til andre folks følelser.

En gang imellem må man godt vise hensyn.

Alkohol og cykel – en dårlig blanding
Jo, det er sket tilfælde, hvor ”Den Gamle redaktør” hellere måtte have ladet cyklen stå. Nu var det godt nok lidt langt hjem fra Amager til Østerbro. Men normalt går det som en leg, ja det gjorde det også i dette tilfælde, men alligevel.

De troede, at jeg var fuld
Flere undersøgelser viser, at cirka 10 pct. af alle uheld skyldes alkohol. Men tallet er usikker, da ikke alle uheld bliver anmeldt. Da ”Den Gamle Redaktør” for nogle år siden landede på Bispebjerg Hospital, var det første de spurgte om derude, om jeg havde et alkoholproblem. De havde ringet til min søn i Århus og spurgt om det samme. De havde fundet en bryllupsindbydelse i tasken.

Jeg havde talt i vildelse, inden jeg var drattet om. Jeg var på vej hjem fra arbejde, da jeg kørte i et kommunalt hul på cykelstien. Åbenbart havde politiet ikke taget alkoholtest.

Et trafikuheld med ambulance m.m. koster i gennemsnit 600.000 kr. Så meget kostede mit nok ikke. Ved midnatstid tog jeg en taxa hjem, efter at være vaklet ud til den. Jeg havde fået at vide, at der skulle være nogen hjemme og tage imod og sove ved siden af mig.

Cykler med i halvdelen af alle trafikuheld
Næsten i halvdelen af samtlige trafikulykker er der cykler involveret. Vidste du, at du godt må cykle i påvirket tilstand, hvis det sker på en ”betryggende” måde. Slinger cyklen for meget betyder det en bøde på 1.500 kr. I 2016 blev der rejst 11 sigtelser for spirituskørsler på cykel. Man skal selvfølgelig ikke tage cyklen, når man har drukket.

At ligge bag en Christianiacykel
Hvor er det skønt med alle Christianiacykler og alle de unge, der sidder i dem. Men der er langt fra alle cykelstier i København, der er indrettet til disse. Og ofte har undertegnede ikke samme opfattelse af hastigheden. Mange gange er de umulige at overhale. På de brede cykelstier langs Nørrebrogade er der ingen problem. Det er ikke altid at man kan få cyklistens opmærksomhed. Ipad er mere vigtig, end at jeg vil forbi.

Fem tips til turister
Og så har københavnerne givet turisterne cykeltip. Det er en god ting. Og arrangørerne af dette udtaler i den forbindelse, at den københavnske cykelkultur er blevet så kendt, at den efterhånden er blevet en oplevelse i sig selv.

Ja det menes jo sikkert positiv, men ”Den Gamle Redaktør” her skulle hilse og sige, at der er plads til forbedringer. Og de råd der er kommet er følgende: 

 1. Hold til højre og cykel én og én 
 2. Giv tegn, når du stopper eller drejer 
 3. Træk ind på fortovet, når du skal tage billeder, kigge på kort eller andet 
 4. Vær opmærksom på hurtigkørende cyklister i myldretiden 
 5. Husk, at fortovet er forbeholdt fodgængere

Ja, man glemte måske lige, at fortælle, at det ikke er lige meget, hvilken cykelsti, man tager. Undertegnede har som tidligere nævnt mødt talrige kinesere/japanere som modkørende på cykelstien.

Og så kunne punkt 3 godt bruges på københavnere, så skulle man så i stedet indføre iPad og mobil. Ja og måske er punkt 5 også overraskende for mange.

Tag det dog med ro
Ligesom i det daglige på visse tidspunkter, hvor cyklister tilkæmper sig magten, har turisterne det på samme måde. Tre og tre ved siden af hinanden med en maxhastighed på 10 km. I timen bevæger de sig af sted. Bagefter har de en horde af ringende/råbende og bandende københavnske cyklister.

Cyklende misiler, som råber og ringer, fordi en stakkels vareleverandør tillader sig at aflevere en vare. Helt ærlig, nogle kører med hovedet under armen. Det skaber utryghed og kan gøres bedre. Hvad med lige at falde lidt ned en gang imellem!

Politiet har også problemer
Politiet i Nordsjælland har efterhånden fået nok af krigen mellem cyklister og bilister. De har bl.a. opstillet følgende opfordring:

Til Cyklisterne: 

 • Er der cykelsti, så skal i bruge den 
 • Lig to og to på række 
 • Hold øje med de øvrige trafikanter og læg jer én og én, hvis en bil skal overhale

Til Bilisterne: 

 • Sprinklervæske er kun til forruden 
 • Din bil er ikke en servicevogn, så råb ikke ad cyklisterne 
 • Hold afstand og overhal kun, når det er helt sikkert.

”Den Sure Gamle redaktør” er foruden cyklist også fodgænger
Ja denne ustandselige brok her fra Den Gamle Redaktør, der foruden ivrig cyklist også er fodgænger bliver nok ikke taget særlig seriøs. København er nemlig igen på toppen som Verdens Bedste Cykelby. Det er tidsskriftet Wired Magazine, der har tildelt byen denne store ære. Vi er tidligere blevet slået af Amsterdam.

Mon ikke hæderen udløser endnu nogle tocifrede millionbeløb til cyklismen i København. Begrundelsen er blandt andet, at der siden 2015 er bygget otte cykelbroer og yderligere fire er undervejs.

Tour de France
Og så vil København gerne bruge 25 mio. kr. til at få Tour de France til byen. Men det bliver ikke før i 2020 eller 2021.

Selvkørende biler kan ikke lide cyklister
Vi skal både have flere selvkørende biler og flere cyklister i København. Men problemet er, at de to typer trafikanter heller ikke taler godt sammen med hinanden.

The Guardian har regnet sig frem til, at der i 2035 er flere autonome biler på verdensplan end biler med en person bag rattet. Normalt vil en selvkørende bil stoppe, når den observerer et objekt foran sig.

Men udfordringen er cykler, dets udformning og hastighed. En cyklist kan således skære hjørner, svinge ud på vejen og skifte køreretning uden risiko. Bilen er programmeret til at stoppe.

Her er der nok lige noget teknologi, der skal forbedres.

Ingen Bycykler i Brønshøj
Du kan ikke længere leje en bycykel ved Brønshøj Torv. Det sker efter adskillige uger med dagligt hærværk, som hovedsagelig er foregået i nattetimerne. Sammenlagt er 10 cykler blevet vandaliseret på 14 dage. Nogle har bl.a. fået smadret deres tabletskærm med indbygget GPS, ligesom der er blevet sat ild til cyklernes hjul og bagskærme. Der er sket skader for omkring 100.000 kr. 

 • Kære læser dette var denne måneds cykeleventyr. Vi vender tilbage en gang imellem. I vores elektroniske arkiv har vi masser af cykelartikler. Det er, som det kan læses, endnu ikke lykkedes for os at forbedre den københavnske cykelkultur. Her tænker vi ikke på diverse anlæg, men på vores opførsel i trafikken. Følg med i vores daglige opdateringer på Facebook.

Copyright 2018 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16