Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Er vi alle racister?

Vi skal passe på stigende fordomme. Integrationen er mislykket. Det er også fordi den ikke modtages. Fordomme vokser. Muslimerne er pludselig i offerrollen. Det hedder sig, at man hetzer efter de muslimske friskoler. Vi skal passe på, at den sociale arv ikke breder sig. Lovgivningen stiller også krav. Og så misbruges Nørrebro i kampagner mod muslimer. Jo, der har været fokus på Nørrebro i den sidste tid.

Pas nu på-fordomme
Som så mange gange før, har Nørrebro været i centrum. Vi har hørt, at Nørrebro bliver mere og mere arabisk og andre ting i den forbindelse. Men nu er det dog kun 18 pct. af Nørrebros befolkning der er af anden herkomst end dansk.

Men i forbindelse med bandekonflikten er problemerne omkring integration og parallelsamfund igen dukket op. Og det er som om, at de muslimske medborgere har taget dette ilde op. De har lukket sig inde som om, at de er gået i offerrollen. Vi er alle racister- os danskere, der forsøger at finde et svar på, hvorfor nogle af vore medborgere ikke deltager i samfundet.

Nu skal man passe på sådanne argumenter. For en del af disse deltager på lige fod med danskerne i uddannelse m.m. Vi ser det da også på Nørrebro, at de deltager ivrigt med mange erhvervsvirksomheder. Pas nu på alle fordommene!

Integrationen er mislykket
Generelt så er integrationen mislykket. Og der er mange meninger om, hvorfor det er sådan. Man taler om parallelsamfund som et klods om det danske samfund. Åbenbart er det uløseligt problem.

I Nørrebro Handelsforening har vi gennem tiden deltaget i mange integrationsprojekter. Gennem butikskonsulentordningen hjalp vi mange forretningsindehaver. Og mange butikker på Nørrebro har indgået aftaler i forbindelse med fritidsjob og andre jobs. Man kan rolige sige, at erhvervslivet på Nørrebro har påtaget sig et socialt ansvar, selv om det modsatte er hævdet.

Den sociale arv
Det er også et problem, at 1.300 københavnske børn med ikkevestlig baggrund vokser op i et hjem, hvor både mor og far er på kontanthjælp. 85 pct. af de københavnske ægtepar, hvor begge modtager kontanthjælp, er ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere.

Det er problematisk hvis børn vokser op i familier, hvor der overhovedet ikke er en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed til det danske samfund. Måske får barnet hele tiden at vide, at det danske samfund vil ikke familien det godt.

Den sociale arv trives i bedste velgående. Og den skaber ulighed både i faglig og sproglig retning. Måske har familien også mistet tiltroen til det offentlige.

Samfundet stiller også krav
Men nu forlanger samfundet også at man møder op til samtaler og sender børnene i børnehave. Og man kan vel også forlange at de engagerer sig i børnenes skolegang. Folk, der modtager kontanthjælp og andre sociale ydelser skal også opfylde betingelserne til dette.

Er det hetz, når man påpeger fejl?
Når vi nu taler om skoler, så ser det ud til at den muslimske friskole Nord - Vest Privatskole mister deres statstilskud på 11,6 millioner kroner. Diverse organisationer og foreninger kalder det for hetz. Og selv kalder skolen det for en forfølgelse. Men er det nu det? Det statslige beløb udgør 75 pct. af skolens økonomi.

BT har afsløret, at der mangler 850.000 kr. i skolepenge fra forældre. Åbenbart eksisterede der en aftale om gratis skolegang. På den måde fik skolen flere elever. Og statens tilskud fastsættes efter antallet af elever.

Har man købt en skole for at få indflydelse?
Vi har på vores side tidligere været inde på problematikken. En shiamuslimsk organisation har købt skolen og forsøgt at få indflydelse. Der har været undervisningsmateriale omkring jihad. En viceskoleinspektør har delt Hizbollah-relateret materiale på Facebook.

I en erklæring har skolen forklaret, at de ikke har anvendt jihad i undervisningen. Og det var vandtætte skodder mellem ledelsen og køber. Men dette stemmer ikke overens med en tidligere skoleleder, der fortæller at køber stiler efter et islamisk kulturcenter. Reelt ønskes et muslimsk parallelsamfund.

Privatiserer de sig væk?
På Iqra Privatskole på Nørrebro drev viceskolelederen i årevis en hjemmeside med råd til unge muslimer, der frarådede dem at have ikke-muslimske venner. På Al Quds Skole i København har skolelederen delt Hamas-materiale på sin Facebook-profil.

I alt 13 friskoler er under opsyn, tre af dem er under skærpet opsyn.

Næsten 5.000 børn med muslimsk baggrund går i dag i muslimske privatskoler. Nogle af disse er også friskoler. Men hvor meget friskhed, lighed, mangfoldighed og fællesskab er det over disse skoler. Privatiserer de sig væk fra det danske samfund?

Lovgivningen stiller krav
I Socialdemokratiet mener man, at de muslimske privat- og friskoler er dårlige for integrationen. Disse skoler skal principielt lukket.

Dansk lovgivning stiller krav om, at eleverne skal forberedes på et liv i et frit og ligestillet samfund som det danske, 

  • Samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Berlingske Tidende har opdaget, at en islamisk udviklingsbank med base i Saudi Arabien direkte og indirekte støtter friskoler i Danmark med mere end 6,5 millioner kroner. Fra bankens hjemmeside fremgår det, at den hvert år donerer og investerer adskillige milliarder kroner i overensstemmelse med den islamske sharia-lovgivning for at fremme udviklingen i muslimske lande og befolkningsgrupper.

Nu skal vi da lige huske at sige, at danske friskoler på lovlig vis kan modtage donationer både fra ind- og udland, så længe det ikke påvirker skolernes uafhængighed. Vi skal også huske, at sige, at Hizb ut-Tahrir er en lovlig organisation, der låner kommunernes lokaler. Man har forsøgt at lukke foreningen uden held.

Har man tjek på integrationsydelser og tilskud?
Medierne har i forstærket grad interesseret sig for, hvad der foregår i moskeerne. Her foregår åbenbart en meget dogmatisk kontrol af islam. Dette er heller ikke godt for integrationen.

Man kan aldrig opnå en positiv integration, hvis den modarbejdes af islamske kredse. Hvorfor er der egentlig ikke flere almindelige, fredelige og demokratiske muslimer, der åbner munden?

Det offentlige mener måske, at bare man deler penge ud som er stemplet som integrationsmidler, så er alt godt. Men man glemmer at måle effekten. Men man kan vel som skatteborger forlange synlighed og resultater.

Mange af de midler, der tilbydes de såkaldte ”ghettoer” er slet ikke integrationsprojekter. Det er til aktiviteter i lukkede kredse og åbner ikke til det danske samfund.

Man tillader modarbejde af demokratiet
Alle har selvfølgelig præcis den religiøse overbevisning, man ønsker. Men det er ikke ligegyldigt, hvis religiøse normer, som vi bl.a. har set modarbejder det demokrati, folkestyre og ligestillede samfund, vi har.

Nørrebro misbruges
Nu handler integration vel også om at modtage, og hvis man ikke gør det, ja så kan integration ikke virke. Man skal heller ikke misbruge en bydel til egen fordel ved at stille ledende spørgsmål til børn af fremmede. At man så optager dette på en video og spreder ens fordomme fra en bydel, ”der er stået af”. Det er heller ikke i orden. Kort sagt, Nørrebro misbruges. 

  • Vi har masser af artikler i vores elektroniske arkiv, der belyser disse temaer. Se også vores Facebook, der opdateres flere gange daglig.

Copyright 2018 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16