Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Bliver der nogensinde Julebelysning over hele Nørrebrogade?

Nørrebro Handelsforening mener, at vi skal have julebelysning over hele Nørrebrogade. Men der skal samles 300.000 kr. ind. Sidste gang var det kun 24 pct. opbakning fra butikkerne. Selv om politikere har lovet stik og penge, så er tilskuddet kun cirka en tredjedel af det, der blev givet for to år siden. Manglende stik på husene fordyrer projektet med ca. 100.000 kr. i mange år betalte foreningen underskuddet. Det gør man ikke mere. Det har Generalforsamling besluttet. Julebelysning har ikke noget med religion at gøre. Foreningen håber på sammenhold i en mørk tid. Vi betragter ikke julebelysning som kommerciel, som man nogle sikkert opfatter det. Det betyder lys, hygge og sammenhold og fællesskab. Bak nu op om julebelysningen.

Der bruges masser af tid
Hvert år bruger bestyrelsesmedlemmer masser af tid på julebelysningen. Men det er kun op ad bakke. I mange år har Nørrebro Handelsforening af egen kasse selv dækket underskuddet. Men det er slut. Dels har Generalforsamlingen besluttet, at det gør man ikke mere, og dels er medlemstallet blevet reduceret grundet butikslukninger. Dette skyldes bl.a. trafikregulering på Nørrebrogade.

Ikke alle betaler til fællesskabet
De nye virksomheder, ofte restauranter mener ikke, at de skal være med til at betale til fællesskabet. Også store kædebutikker undlader hvert år at betale. Men det kan være at dette er anderledes i år.

Det handler ikke om religion
Det er ikke religiøst betinget, at man ikke får julekæder op på Nørrebrogade. Det er der del mennesker. For mange år siden, blev der faktisk lavet en undersøgelse, der viste at mange muslimske butiksejere gerne ville bidrage. Og vi må nok engang understrege, at manglende julebelysning ikke skyldes diverse trosretninger.
Nogle har også givet udtryk for, at de ikke vil give penge, fordi der er nogle på Nørrebro, der hader de danske traditioner. Vi har tidligere i andre artikler givet udtryk for, hvad vi mener om, at politikere og medier nærmest beskriver Nørrebro som et uland tabt fra det danske samfund.

Håber ikke på uro ligesom sidste år
Nørrebro Handelsforening håber heller ikke vi får de samme voldsomme sammenstød mellem højre- og venstreorienterede som sidste år grundet manglende julebelysning. Politiet har vitterlig andet at se til.
I det hele taget så var det en vældig debat om manglende julebelysning på Nørrebro sidste år. Det vil Nørrebro Handelsforening gerne være foruden. Bydelen har nok at slås med i forvejen.

Der skal bruges 300.000 kr.
Sidste år blev der samlet 28.000 kr. ind. Nørrebro Handelsforening bidrog selv med et beløb, så det var muligt at få 4-5 kæder op.
Der skal indsamles mange penge 300.000 kr. for at dække hele Nørrebrogade. Nørrebro Lokaludvalg har givet et pænt tilskud. Men det er væsentlig mindre end for to år siden. Ja cirka en tredjedel. Man mener, at butikkerne skal betale en større andel.

Der står ingen steder, at politikere skal støtte julebelysningen. Og det er rigtigt, at vi nok aldrig når Amagers juleudsmykning og optog. Men her er politikernes støtte også større.

Politikere lovede en hel masse
Foreningen ejer selv kæderne. Gjorde man ikke det, ville det blive endnu dyrere.
Grunden til, at det er så dyrt er, at der skal bruges 3,5 kilometer gummikabler, før der kan etableres julebelysning. Politikere har lovet, at der ville blive etableret stik på husene. De har også lovet, at hvis der ikke kunne skaffes penge, skulle de nok skaffe det.

Dette har nogle politikere endda givet udtryk for i medierne, men der indtil nu ikke sket noget.

Juletræet brugt som næring til bål
Juletræet på Runddelen har i tidens løb været udsat for gentagende hærværk, og endda brugt som næring til bål for Ungdomshusets forkæmpere. Men jævnligt bliver lyset slukket af unge ballademagere på Nørrebrogade.

Der var kun 24 pct’ s opbakning fra butikkerne
Sidste gang, der næsten var julekæder over hele Nørrebrogade var der kun 24 pct. opbakning. Det var dem, der betalte sure over. Mange butikker blev besøgt flere gange i håbe om, at man vil bidrage. Nogle af vores læsere har givet udtryk for, at de ikke vil spæde til, hvis butikkerne ikke vil. Men det er nogle butikker, der spæder til.
På den måde kan man jo godt sige, at et flertal af butikkerne er imod julebelysning.

Julebelysningen er for alle
Nu har man så åbnet op for, at almindelige mennesker også kan bidrage. Julebelysningen er for alle. Og mon ikke især Nørrebro har brug for det? Men som det er i centre m.m. kan man ikke forlange at en butik deltager. Det er frivilligt. Men det er de få, der betaler for alle.

Og så er det cirka 12 år siden, at der var julekæder langs Assistens Kirkegården.

Vi betragter ikke julebelysning som kommercielt
I foreningen ved vi godt, at mange på Nørrebro betragter julebelysningen som noget kommercielt. Sådan ser man ikke på det i Nørrebro Handelsforening. Lysene skal minde os om noget varme, lys, liv, hygge og sammenhold i en mørk tid med mange problemer i bydelen. Det glæder jo både børn, kunder og de lokale beboere. Og hvorfor skal det ikke også være julestemning på Nørrebro. Hvorfor skal børn på Nørrebro fratages den oplevelse.

Ejerforeninger, Andelsforeninger ja alle er velkommen til at bidrage. Vi ønsker en fantastisk julestemning.

I storhedstiden var der også musik og brandbiler
I storhedstiden kunne man også finde store juleoptog på Nørrebro. Her var musik, julemænd og brandbiler.
Når man i dag samler penge ind, så foregår det kontant. Nørrebro Handelsforening har oplevet, at en del butikker, der lovede at betale, alligevel ikke gjorde det. Her vil foreningen ikke miste yderligere penge.

Tag godt imod Yildiz og Charlotte
Også i år vil folketingspolitiker Yildiz Akdogan hjælpe med at samle ind til julebelysningen. Og det er heller ingen undskyldning, at når en butik ikke har haft besøg omkring julebelysningen, så betaler man ikke, for man kan som nævnt bare gå ind på Mobile Pay Konto nummer 2256 8799 med dit navn og teksten JulebelysningKbhN17. Har du ikke Mobile Pay så indbetal med dit navn og teksten Julebelysning på 4180 1009 7312

På Nørrebro Handelsforenings Facebook og hjemmeside vil man følge indsamlingen. Men tag nu godt imod Charlotte og Yildiz i deres tur rundt på Nørrebro. Og de butikker, der er med får et hjerte. Det vil kunderne sikkert også sætte pris på.


Copyright 2018 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16