Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Efter Valget

Valgkampen drejede sig om frøer, planter, bærerdygtighed og biler ud af byen. Der sælges boliger til overpris i København. Ønsker politikerne i virkeligheden kun velstillede borgere uden sociale problemer? Vi skal ikke bygge almene boliger, for det befordrer bandekonflikten, ja sådan er en af argumenterne. Dengang havde Venstre 20 pct. Nu er det en særegen kombination af socialisme og bærerdygtighed, der dominerer. Vælgerne glemte seksuelle krænkelser i Alternativet. Disse og Enhedslisten oplevede kritik fra egne rækker. Socialdemokraterne endte med 9 pct. flere end nummer to. Der var brud på reglerne på Københavns Rådhus. Og København kravler næppe op ad listen omkring erhvervstilfredshed.

Det handlede om frøer, planter, bærerdygtighed og biler ud af byen
Frank Jensen overlevede. Men sådan så de første prognoser ikke ud. Her var Enhedslisten i spil til overborgmesterposten. De bebudede da også, at de gik efter denne post. Men dette budskab trak de hvis nok tilbage, efterhånden som valget nærmede sig.

Slaget om København handlede om frøer, planter, bærerdygtighed og bilerne ud af byen. Dette grønne budskab overrumplede traditionelle venstrefløjs-temaer som fattigdom, hjemløse og udsatte.

De 2.500 boliger på Amager satte også dagsordenen. Klima og miljø toppede. Grøn aktivisme er trådt frem på førstepladsen.

Boliger til overpris
Problemet i København er desværre, at private bygherrer sælger nye boliger til overpris. Der mangler i den grad billige boliger til almindelige københavnere. De behøver nødvendigvis ikke være med havudsigt og samtalekøkken. Boligbyggeri er en god forretning. Folketinget har bestemt, at grunde skal sælges på markedsvilkår.

Det er rigtigt, at der er masser af kraner og byggearbejdere i gang i København. Men der de velstillede, der tager for sig af ”retterne” Og sådan vil det fortsætte. Det er nemlig meget vanskeligt at få lov at bygge små og billige boliger i København. Ja det er konklusionen i en ny opsigtsvækkende rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut. Men denne rapport fyldte nu ikke meget i valgkampen.

De fattige bliver desværre skubbet længere og længere ud af boligmarkedet. Næsten dobbelt så mange voksne københavnere deler bolig i 2015 i forhold til 2007, fordi de hverken har råd til at købe nybyggede eller eksisterende boliger.

Og kun omkring 2.700-svarende til 4 procent-af de borgere, der havde elendige boligforhold i 2007 har fået bedre boligstandard i 2015. Og det til trods for, at der i perioden er bygget 8.300 nye boliger.

Ønsker politikerne velstillede uden sociale problemer
Man skulle tro, at politikerne ønsker de velstillede uden så mange sociale problemer. Man vil tiltrække dem med gode indkomster. Nu kunne vi i en artikel i sidste måned dokumentere, at der stadig var boliger at få til en almindelig indtægt. Men disse forsvinder efterhånden. Se denne debat har helt været fraværende i valgkampen. Godt nok er det 25 pct.’ s reglen. Men den er endnu ikke slået igennem. Men dette almene byggeri har efterhånden også opskruede lejepriser.

Ja fra borgerlig side vil man have stoppet det almene byggeri og nedrive boligblokke. Så skal det skaffes grunde til andelslejligheder. Ja udtalelsen kom fra Venstre. Det skulle være en af løsninger til at løse bandekonflikten.

Dyre lejligheder og højere indkomster fører ikke nødvendigvis til borgerlige stemmer. I hvert fald ikke i København

En særegen kombination af socialisme og bærerdygtighed
Enhedslisten og Alternativet fejrer en rød-grøn triumf for en særegen kombination af socialisme og bærerdygtighed. SF har haft flere års nedtur.

Men hvorfor er København så rød? Ja den er domineret af kreative erhverv, som har en tendens til at være mere venstreorienterede end andre. Og så er det byfornyelserne i brokvartererne. Det har betydet, at arbejderne er flyttet væk. Nye beboere er kommet til.

Man kan forstiller sig at hipster vil stemme radikalt, på Alternativet eller Enhedslisten. De Konservative har deres enklaver tæt på København. Og hverken Venstre, de Konservative eller LA har opstillet virkelig kendte i København.

Nu er København også en ekstrem ung by. Og mange er mere røde, når de er unge. Det er sikkert et storbysfænomen. Tænk engang-på Blågårdsskolen fik partierne otte ud af ti stemmer.

Dengang-Venstre havde 20 pct. af stemmerne
Midt under valgkampen kunne Søren Pind fortælle, at Frank Jensen ikke leverer det, hvad den almindelige københavner mangler. Det kunne han sammen med Kramer Mikkelsen dengang. Men dette budskab gav nu ikke de blå flere stemmer.

Tænk engang, at i 2001 kunne Venstre præstere ca. 20 pct. af stemmerne. Men allerede i 2005 var partiet nede på 13,1 pct.

Blå blok fik yderligere klø i København, og Venstre fik klø. Cecilia Lonning-Skovgaard havde ellers bebudet, at man ville tage overborgmesterposten i 2021. En anden ting, som kan undre, og det var at Venstres spidskandidat kun fik 2.592 personlige stemmer, når man tænker på, hvor mange hendes forgænger fik.

Vælgerne glemte seksuelle krænkelser
Dansk Folkeparti mistede deres borgmesterpost til Alternativet. Hele 10,5 pct. fik dette parti og blev pludselig det tredje største i Borgerrepræsentationen. Partiet kommer ind med hele seks mandater. Og det er sig selv overraskende, når man tænker på, hvor tyndt deres program egentlig er.

Ja overraskende er det også, at vælgerne har ignoreret anklager om seksuelle krænkelser i partiet.

Kritik i egne rækker
Enhedslisten og Alternativet er blevet bebrejdet deres valg af borgmesterposter af deres egne vælgere. De kan ikke forstå, at der ikke kunne føres klassisk rød politik for byens ledige og indvandrere.

Men nu kan man vel ikke fortænke Enhedslisten i at vælge det mest magtfulde borgmesterjob efter overborgmesteren. Sikkert er mange vælger dog skuffede over, at beskæftigelses- og integrationsborgmesterjobbet gik det en fra blå blok.

Glemt er også, at det var Alternativet, der stod forrest i kampagnen mod ”Anna Ansvarsløs-kampagnen” mod den tidligere beskæftigelsesborgmester. Nu havde de så chancen for at gøre det bedre. Men de valgte fra til fordel for en Kulturborgmester

Hvorfor bygger man ikke p-pladser ved S-togsstationer
Man taler så meget om den kollektive trafik. Det er efterhånden 5-6 år siden Nørrebro Handelsforening kom med et forslag om, at indrette kæmpe p-pladser ved S-togsstationerne lige i udkanten af byen og så indføre en Park/Ride service. Ved Flintholm Station har man kun anlagt 49 p-pladser. Det burde være 1.000 p-pladser. Man måtte hvis ikke gøre indhug i det grønne område i Grøndalsparken.

Og sådan kunne man sikkert blive ved at bore i den politik, der føres. Indførte man p-pladser eller p-huse ved alle S-togsstationer og en bedre stabil kollektiv trafik kunne man måske løse noget af trængslen.

Socialdemokraterne vandt med 9 pct. foran nummer 2
Socialdemokrater sluttede med 27,6 pct. Det var en tilbagegang på 0,2 pct. De første prognoser tydede ellers på meget mere. Og allerede fra starten af valgaftenen pegede Enhedslisten, SF og De Radikale på Frank Jensen som overborgmester. Senere på natten pegede også Alternativet og Dansk Folkeparti på Frank Jensen. Nu havde Frank 45 mandater bag sig.

Ja hele 9 pct. var Socialdemokratiet foran Enhedslisten. Børn og unge borgmesterposten er også særdeles vigtig.

Venstre, de Konservative og Liberal Alliance samlede sig i deres egen gruppe med kun 10 mandater. Og dette gav så rød blok seks borgmesterposter. Blå blok fik kun en borgmesterpost.

Brud på regler på Københavns Rådhus
Og så er Ankestyrelsen blevet færdig med deres redegørelse om brug af lokaler til politikere. Redegørelsen konkluderer, at kommunen brød egne regler ved stille gratis lokaler til rådighed for Borgerrepræsentationens medlemmer. Og det var Anna Mee Allerslev, der måtte holde for. De mange andre politikere, der havde gjort det samme slap med skindet på næsen.

København kravler ikke op ad listen
Erhvervstilfredsheden vil næppe kravle op ad hitlisten. Der er ikke mange, der har lyttet til de håndværkere, der har overvejet at flytte ud fra København. Problemet med fremkommeligheden for detailhandlere og håndværkere vil sikkert blive endnu vanskeligere. Det er vigtigere at plante nye træer og anlægge cykelstier, end at løse håndværkerne og detailhandlens problemer. 

  • Følg med på vores Facebook. Vi opdaterer flere gange dagligt. Kig også forbi vores elektroniske arkiv. Her ligger 3.300 artikler og venter på dig. Brug søgefunktionen.

Copyright 2018 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16