Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Penge fra Understøttelsesfond udbetales

Nørrebro Handelsforenings Understøttelsesfond er fra 1912. Den opstod på grund af en spritbøde på 50 kr. Pengene blev sendt til De Danske Spritfabrikker, der returnerede pengene. Disse indgik så i en fond. Myndighederne interesserede sig ikke så meget dengang for dårlig hygiejne eller fortyndelse af whisky m.m. Men det gjorde Nørrebro Handelsforening. Man havde op til 268 sager på et år. Foreningen gik ind for lige konkurrence på lige vilkår. Og bøderne i disse sager indgik i Understøttelsesfonden. Som så mange andre foreninger dengang var man også socialt indstillet. Man købte en stiftelsesejendom til ældre medlemmer og uddelte penge fra fonden til medlemmer i nød. Nu kan om muligt også ikke-medlemmer få glæde af resten af midlerne fra denne fond.

Nu udbetales der penge fra Nørrebro Handelsforenings Understøttelsesfond. Men hvad er det for noget?

Den blev stiftet den 27. februar 1912. Og egentlig var det ved et tilfælde. Dengang havde man i Nørrebro Handelsforening forskellige udvalg, der havde det formål at man skulle konkurrere på lige vilkår. Man slog hårdt ned på dem, der konkurrerede på ulige vilkår.

Det var faktisk også derfor, at foreningen i sin tid blev dannet. En række urtekræmmere var træt af at skulle give tillægsgaver. Det vil sige, at man måske skulle give en gratis bog, når man solgte et pund kaffe og så videre. I længden kunne det blive dyrt for den enkelte butik.

Dengang var der stor opbakning til handelsforeningen på Nørrebro. Butikkerne rettede sig ind efter handelsforeningens forordninger og gøremål. Foreningen fungerede som en slags politi over for dem, der ikke rettede sig ind. Og det var lige fra dårlige hygiejne til fortyndelse af whisky. Myndighederne interesserede sig ikke så meget for det.

Åbenbart var det et firma i Gormsgade, der havde overtrådt spillereglerne.

En forhandler havde solgt sprit til underpris. Det fik han en bøde for på 50 kr. Dette beløb blev sendt til De Danske Spritfabrikker. Men de vidste ikke, hvad de skulle bruge pengene til og sendte dem retur til Nørrebro Handelsforening. Og her var man i samme situation. Derfor blev der oprettet en fond.

Det var dengang, hvor der også problemer med villig øl, billig chokolade, Lagermans vaske – og skurepulver. Nørrebro handelsforening skulle så finde ud af, hvorfra ”billigmagerne” fik deres varer.

Jo og så var det ”ulovlig omløben” med varer. Det vil sige, at varer ikke blev solgt fra autoriserede steder. Også her så politiet gennem fingrene. Således gav konfiskation af øl fra Bryggeriet Alliancen på grund af ”ulovlig omløben” en pæn slat penge til understøttelsesfonden.

På et år behandlede Nørrebro handelsforening hele 268 sager om urigtig varebetegnelse, undersalg på øl, cigaretter, sprit m.m. Der var problemer med kartoffeltilsætning, margarine, petroleum, Zeoform sæbe, bouillonterninger, æggepulver, vaske – og skurepulver, Servus skocreme, te i pakker, stearinlys, Heidelberg Eddike m.m. Kunne det bevises, at der var ulovligheder, blev der idømt bøde. Og de penge gik til Fonden.

Der var indløbet klager på portvin. Foreningen opkøbte prøver og smagte på den. På kapslen stod der 2 kr., men den blev solgt for 1,60 kr. Foreningen konstaterede, at den heller ikke var mere værd.

Sæbehuset, Slotsgade 6 tillod sig den frækhed at sælge en herlig sandkage og ½ pund kaffe for 70 øre. Nørrebro handelsforening henvendte sig til Overretssagfører Magnussen, for det kunne da ikke være rigtigt at Sæbehus måtte sælge sådanne varer.

Og så blev en vare annonceret som kartoffelmel, men det viste sig at være majsmel. Foreningen havde sendt prøver til Steins Laboratorium. Opkøb af flasker ved dørene var forbudt. Men denne ulovlighed var hyppig på Nørrebro. Også den sag tog foreningen sig af.

Der kom efterhånden mange penge ind til fonden.

Der er strenge regler forbundet med udbetaling fra en fond. Man skal henholde sig til formålet. Og det er ikke altid let at få dette justeret til nutiden.

Foreningen tog sig godt af sine medlemmer også på det sociale område. Man købte en stiftelsesejendom, som så mange andre foreninger på Nørrebro dengang. her fik ældre detailhandlere et sted at bo. Og det er vel ikke noget at sige til at fondens formål var at: 

  • At støtte ældre medlemmer af handelsforeningen, som på grund af sygdom, ulykkestilfælde eller anden tænkelig årsag er kommet i trang 
  • At støtte andre medlemmer i trang 
  • At støtte unge handelsfolk på Nørrebro under uddannelse 
  • At støtte personer og foreninger samt aktiviteter som har ydet/yder en indsats for handelslivet for Nørrebro.

Nu giver Nørrebro Handelsforening så mulighed for, at man især for de sidste to kategorier kan søge om midler. Man skal bare være opmærksom på, at ansøgningen skal være motiveret. Og at det skal ske inden for 15. september

Det kan for eksempel være for unge handelsfolk som butikselever, studerende på handelsskoler, Købmandsskole, Handelshøjskole m.m. der bor eller arbejder på Nørrebro.

Det kan også være for enkeltpersoner eller foreninger, som har ydet eller yder en indsats for handelslivet på Nørrebro, nøjagtig som det står i formålsparagraffen.


Copyright 2020 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16