Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Vi er Danmarks aktive Handelsforening - her bliver Holdninger til Handlinger

 

 

Nørrebro Handelsforening gennem 125 år

Foreningen så dagens lys den 18. november 1891 i et kvarter, der dengang var arbejdernes højborg. Det var også et kvarter, hvor sult, druk og social nød var fremherskende. Men arbejderne holdt sammen mod diverse overgreb fra det offentlige. Særlig fasttømret var arbejderne i Rabarberlandet, som på resten af Nørrebro ikke var særlig velanset.

Detailhandlerne var trætte af, at nogle kollegaer gav for meget rabat, tilgift hed det dengang. Derfor besluttede en række urtekræmmere at starte Nørrebro Handelsforening. Man forsøgte gennem aftaler, at sikre medlemmerne gode priser på gær, sennep, petroleum, øl, snaps, chokolade og meget mere. Samtidig fungerede foreningen som en slags politibetjente, hvor de slog ned på, alt hvad der hed tilgift, overtrædelse af faste priser, ulovlig ”omløben” af varer, samt overtrædelse af åbningstiderne. Efter nogle år ansatte man sågar en tillidsmand, der skulle forfølge de handlende helt til retten. Han slog blandt andet hårdt ned på gadehandlere.


Vores slogan om holdninger bliver til handlinger - vi du give os ret i, når man læser foreningens historie.

Bestyrelsen i Nørrebro Handelsforening går målbevidst efter at klæde politikerne bedre på. De politiske beslutninger skal tages med henblik på et helt samfund, hvor også erhvervslivets rammebetingelser bliver taget med i beslutningsprocessen.

Det er ikke nyt, at foreningen stikker hovedet frem. Siden foreningen startede for 110 år siden har den foretaget en omfattende lobbyvirksomhed. Uden tvivl har foreningen sat sig varige spor i detailhandelens historie.

Fremragende personligheder har med energi og indsigt løst mange af detailhandelens problemer. Også andre grupper har gjort brug af Nørrebro Handelsforening. Virkeområdet har været omfattende, spændene fra socialt arbejde, kunst og kultur, græsrodsarbejde, til foredragsvirksomhed, kursusaktiviteter, markedsføring og meget mere.

Foreningen har været utraditionel på mange områder. Tænk bare på Etnisk regelintegration og NH-Distribution.

I 2001 fik NH-distribution den nystiftede samarbejdspris fra Københavns og Århus kommuner. Firmaet får prisen for effektiv udbringning af dagligvarer til ældre i København.

Foreningen er for nogle – et irriterende onde. De blander sig for meget. De har for mange holdninger. Ytringsfriheden bliver brugt flittigt i alle medier. I ældre tid råbte foreningen hurra for pressen på foreningens generalforsamlinger. Det gør man dog ikke mere. Forholdet til pressen er stadig positivt. De bliver brugt i stor grad.

Dog er der medier og folkevalgte politikere, der frabeder sig enhver form for information fra foreningen, grundet ret markante meninger. Foreningen er for unuanceret, siger de.

Mange bestyrelsesmedlemmer og formænd har haft berøring med partipolitik, men det bliver ikke brugt aktivt i bestyrelsen. Det skulle da lige være i lobbyarbejdet, hvor man bruger de mange personlige relationer. En uformel rundpørgen afslørede, at der var fire partier repræsenteret i bestyrelsen.

Historien om Nørrebro Handelsforening er også historien om den store befolkningseksplosion i foreningens start og den store befolkningsafgang, da den omfattende sanering gik i gang. Detailhandelen på Nørrebro har også kæmpet mod narkomaner, omfattende hærværk, brosten og trafikomlægninger.

Det største problem har ganske givet været saneringen

Den ene lokalplan fulgte efter den anden, men lige meget hjalp det. Kommunen manglede penge til at fuldføre projektet hurtigt. Skidt og snavs hobede sig op i gaderne både under befolkningstilvæksten og under saneringen. I 60‘erne og 70’erne blev mange bygninger fjernet på Indre Nørrebro. Beboerne flyttede. Kundeunderlaget faldt. Ejendommene, hvor butikkerne lå, skulle også saneres. Det var en meget hård tid for de handlende. Arbejderkvarteret forsvandt, nye befolkningsgrupper kom til.

I 80’erne var der fare for at Nørrebro skulle blive en soveby, men det var Handelsforeningen med til at forhindre.

I slutningen af 90’erne er Indre Nørrebro blevet kult, især for de unge. Cafe-miljøet er blomstret op. Desværre er boligpriserne også på vej op.

På Ydre Nørrebro er et kvarterløft i gang, i form af sanering, socialt og kulturelt løft. Disse tendenser kan få stor betydning for handelslivet

Af nyere problemer har det været planloven, som nu har fået ridser, Ørestaden og erhvervspolitiske tiltag uden visioner. Andre vil måske påstå, at lukkeloven er et problem af nyere dato. Det er det ikke. Siden foreningens start, har man diskuteret denne lov.


Copyright 2023 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16