Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Biler ud af København (3)

Det bliver ikke lyttet til erhvervslivet. Dagligt er 2.200 p – pladser optaget af stilladser og containere. Bevidst p – kaos fra Københavns Kommune. Flere biler skal ud af København. Trefjerdedel af trafikken i København skal i 2025 være gang/cykel/kollektiv trafik. Der bliver ikke plads til alle i København. I fremtiden anlægges der færre p – pladser. Hvad med brændeovne og krydstogtsskibe? Politikere fortæller ikke altid sandheden. Hvad skete der lige i Transportministeriet. En Kattegatbro med tog. Nul benzin- og dieselbiler i bestemte zoner. Et ultimativ klimakrav betyder at 8 ud af Københavns mest solgte biler bliver ulovlige. Hastighedssænkning på 30 km betyder mere forurening og dårligere mobilitet. Erhvervsparkering i Indre By har været en stor succes.

Der bliver ikke lyttet til erhvervslivet
Velkommen til nyeste udgave i denne serie. Vi kørte tidligere en lidt anden serie, men med samme tema. Og man må sige, at det virkelige er lykkedes for politikerne at leve op til overskriften. Man kan så undre sig over, hvorfor politikerne så ikke gøre noget ved ting, der forurener endnu mere, nemlig brændeovne og krydstogtsskibe.

Erhvervslivet i København har jo netop fremhævet, at det vigtigste for dem, er fremkommelighed og p – pladser. Nu får man godt nok en rækker håndværker p – pladser i Indre By, men i de nye bydele vil man da i den grad adfærdsregulere ved at minimere antallet af p – pladser.

Dagligt er 2.200 parkeringspladser optaget af Stilladser/Containere
Der køres mange unødige kilometer i København efter p – pladser. Men åbenbart er dette en bevist politik fra Københavns Kommunes side.

Ifølge tal fra Københavns Kommune har Teknik – og Miljøforvaltning i 2018 givet cirka 12.200 tilladelser til at opstille containere, stilladser og udstyr i forbindelse med byggeri på offentlige veje.

I gennemsnit svarer det til, at cirka 2.200 parkeringspladser hver eneste dag ikke kan bruges til parkering, fordi de bliver brugt til f.eks. containere og stilladser.

Og det er typisk på p – pladser, fordi ellers er det på vejen eller cykelstier, hvor folk skal kunne komme frem. Dette sker så oveni, at antallet af udstedte beboerlicenser stiger stødt, mens antallet af parkeringspladser falder.

Bevidst P – kaos fra Københavns Kommune
Nogle steder udspiller der sig nogen steder i København til noget, der minder om parkeringskaos, fordi udbuddet er meget mindre end efterspørgslen, så kommer Københavns Kommune ikke til undsætning, snarere tværtimod.

Fra Teknik – og Miljøborgmesteren lyder det nemlig, at det er en bevidst strategi fra et flertal på rådhuset, at man vil have færre parkeringspladser i gadeplan, så man kan bruge byens rum på blandt andet grønne klimaløsninger, udeliv og andre ting.

Fra FDM lyder det, at man svigter sit ansvar. Nogen, bl.a. erhvervslivet har et legitimt transportbehov, som bilen løser bedst. Meningen med kommunens politik er, at man skal parkere et godt stykke fra ens virksomhed eller ens hjem i et park and ride – anlæg og så tage offentlig transport resten af vejen. Sådan kan man altså ikke drive en virksomhed. Park and ride er beregnet til, at folk udefra kan parkere deres bil og så tage offentlig transport det sidste stykke vej.

Flere biler skal ud af byen
Og det med at få bilerne ud af København har nu fået endnu bedre vilkår. Et grønt flertal uden om Socialdemokratiet vil sænke biltrafikken. De foreslår det i den kommende kommuneplan for hovedstaden. Bilismens andel af trafikken må nu kun udgøre højst 25 pct. De nye bydele skal gøre mere eller mindre bilfri. Man siger at få at nå hovedstadens klimamål så skal biltrafikken reduceres markant.

Der skal fordeles meget mindre til bilisme og mere til gående og cyklister. Man vil også kigge på parkeringsnormen. Også bydele i den eksisterende by påtænkes at skulle blive bilfri.

Man vil undgå at skulle bygge dyre parkeringsanlæg, siger politikerne.

Trefjerdel af trafikken i København skal i 2025 være gang/cykel/kollektiv trafik
Mindst tre fjerdedel af trafikken i København skal allerede i 2025 være med cykel, gang eller kollektiv trafik. Når der i fremtiden bliver bygget nye bydele i København, skal der være meget færre p – pladser end man er vant til. Man vil have renere luft.

Dertil kommer at prisen for beboerparkering stiger betragtelig, hvis man ikke lige ejer en el – bil. Alt dette indfører man inden man opgraderer den kollektive trafik.

Det bliver ikke plads til alle
Man havde ellers lagt op til, at der skulle være plads til alle i København. Men der er ikke plads til børnefamilier, der har behov for bilen i hverdagen. Man vil have at færre dør af luftforurening med denne målsætning. Men mange vil blive presset ud af byen.

I fremtiden anlægges der færre p – pladser
Som reglerne er i dag, skal der i udgangspunktet anlægges en parkeringsplads for hver 150 nye kvadratmeter, der bygges. Ved erhvervslejemål skal der være en parkeringsplads for hver 100 – 250 kvadratmeter. Kravene afhænger af, hvilket erhverv, der er tale om, og hvilke muligheder for kollektiv trafik, der er i nærheden.

Men hvis ændringsforslaget vedtages endeligt, vil antallet af parkeringspladser ikke følge med, når der bygges boliger eller erhvervsejendomme.

Hvad med Brændeovne og Krydstogtskibe?
Det kan undre, at man ikke vil gøre noget ved brændeovne, som udgør den samme forurening som alle byens biler. Allerede for ti år siden talte man om det. Ligeledes burde man for alvor tage fat om krydstogtsskibene, hvor man i årtier har talt om problemer med udledning og støj. Men her er det som om, man har berøringsangst. Det er som om, at det er flere stemmer i, at smide bilerne ud af byen.

Politikere fortæller ikke altid sandheden
Mange flere vil hoppe på toget, bussen eller metroen, hvis billetterne til den kollektive trafik var markant billigere og effekten på klimaet vil blive meget bedre. Ja sådan fortæller politikerne os.

Men er det nu rigtigt?

Effekten på klimaet er nu stærkt begrænset. Det er konklusionen i en rapport, som konsulentfirmaet Incentive har lavet for Transportministeriet. Problemet er, at mange af de nye passagerer vil være tidligere fodgængere eller cyklister – og kun få bilister.

Ifølge rapporten vil en 30 pct. billigere bilet koste statskassen 2,3 milliarder kroner. Og så øge antallet af passagerer med 26 pct.

På klimaregnskabet vil de sænkede billetpriser give en reduktion på blot 0,3 pct. på klimaregnskabet. Men måske vil initiativet give et bedre nærmiljø, øget trafiksikkerhed og mindre trængsel på vejene.

Hvad skete der lige i Transportministeriet?
Pludselig kom der frem, at København skulle af med en masse taxaer. For pludselig forlød det fra Transportministeriet at udenlandske firmaer uden for EU ikke måtte eje taxa-selskaber i Danmark. Nu skulle ministeriet pludselig underkende deres egen fortolkning af loven.

I 2018 købte den tysk – svenske kapitalfond Triton Dantaxi 4x48, der op mod 1.700 taxier er Danmarks største taxiselskab. Kort tid efter overtog det svenske milliardærfirma Cabonlines Danmarks næststørste selskab 4x27.

Nu fortolkede Transportministeren nu loven helt forkert. Og så blev Dantaxi – handelen pludselig bragt i fare. Men så var det lige nogle advokater, der måtte belære Transportministeren om, at der var noget, der hed EU – retten, og den giv over dansk ret.

Men hvad foregår der lige i transportministeriet?

En Kattegatbro med tog
Nu tales der igen om en Kattegat – bro. Det vil binde Danmark bedre sammen. Rejsetiden mellem København og Aarhus vil kunne klares på halvanden time. De miljømæssige konsekvenser er også positive.

Broen skal kunne finansieres gennem brugerbetaling, som det er tilfældet med Storebælts og Øresundsbroerne, hvor staten og skatteborgerne ikke har noget i klemme.

Tidligere talte man om en bro kun til biler, men tænk, hvis man kunne lave en højhastigheds – togbane. Og for at spare penge, måske en ensporet jernbane. Det er måske lidt kortsynet?

Men hvad så med den natur, der ødelægges på Samsø? Anlægget kunne måske graves ned og overdækkes. Mange beboere på Samsø vil bevare deres ø – status, jamen så må man lade være med at lave afkørsler.

Et ultimativt Klima-krav
SF ønsker en grøn omstilling af danskernes privatbiler til de kommende klima- forhandlinger. Der skal være stop for alle benzin – og dieselbiler, der kører under 20 km/l inden år 2022.

Samtidig er det usikkerhed om registreringsafgiften på el – biler, der udløber om mindre end et halvt år. På grund af dette står Danmark ikke øverst, når der skal leveres el – biler.

8 ud af de 10 mest solgte benzinbiler i København bliver snart ulovlige, hvis SF får sine ideer igennem. Tilbage vil kun være Citroen C1 og i et vist omfang Toyota Aygo – modellerne.

Spørgsmålet for erhvervslivet er om el – biler i dag er af en passende kvalitet til brug for erhvervslivet. Er der tilpas mange lade standere, så ventetid ikke forringer servicen eller fordyrer den.

Nul Benzin – og dieselbiler
København skal have zoner, hvor dieselbiler ikke må opholde sig. Transportministeren er positiv over for at indføre dette forbud. Noget nyt er det ikke at københavnske politikere vil begrænse mulighederne for bilisterne. Man vil også undersøge om, man kan indføre zoner, hvor benzin - biler heller ikke må køre eller parkere.

Erhvervsparkeringspladser gør det nemmere
Nu siger håndværkere igen ja tak til at udføre arbejde for kunder i Indre By. I efteråret blev der indrettet 163 erhvervs-parkeringspladser. Og det har vist sig at være en kæmpe succes. Hver dag er disse fyldt med rullende værksteder. I en rundspørge som Håndværkerforeningen har fortaget, siger halvdelen af medlemmerne, at de siger ja tak til at udføre arbejde for kunder i Indre By.

Håndværkere og andre servicefag er med til at vedligeholde og renholde by og boliger.

Hastighedsbegrænsning på 30 km
Politikerne vil atter engang forsøge at adfærdsregulere bilisterne. De vil have hastigheden sat ned til 30 km i timen i København. Dette skridt skal få bilisterne til at vælge cyklen frem for bilen. Desuden skal der indføres flere steder med ”Gennemkørsel forbudt”.

Man vil også kigge på færre p – pladser som et adfærds – regulerende middel. Problemet er at disse initiativer vil bevirke mere kø – dannelse og stigende forurening. Problemet er også, at københavnere ikke i stigende grad har valgt cyklen frem for bilen.

Når biler kommer under 50 km i timen, bruger den mere brændstof og udleder mere CO2.

Forslaget vil gå ud over mobiliteten og pendlingen. Erhvervslivet har netop brug for mere mobilitet. 

  • I vores arkiv er der masser af artikler om trafik og infrastruktur og mangel på samme. Brug vores søgefunktion. Der er over 3.000 artikler til rådighed.
    - Se vores Facebook – vi opdaterer flere gange dagligt.

Copyright 2020 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16