Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Når jeg bliver gammel

Det er sjældent, at de ældre klager. Det halter med det forebyggende arbejde. De ældre bliver udskrevet for hurtig. Nedskæringer, ringe fleksibilitet og omsorg bliver de ældre ramt af. Ældre bliver betragtet som en udgift, og kommunerne er tvunget til at spare. Man giver med den ene hånd, men tager mere med den anden. Fakta er, at de ældre på plejehjem er tvunget til at gå med våd ble. De kan ikke komme på toilet, hvis de skal. Mandskabet har ikke tid. 175.000 pensionister ville blive ramt i skæring af boligydelser.

En ugegammel spegepølsemad
I Danmark bliver vi ældre og ældre. Men er det rart, at blive ældre i vores velfærdssamfund?

Vi har tidligere omtalt spegepølsemaden, der var over en uge gammel og smuk serveret i en flot indpakning, så den kan holde sig længere.

Antallet af ældre stiger, men samtidig kniber det gevaldigt med omsorgen.

De ældre betegnes som en udgift
Hvad er samfundets tak til dem, der klarede sig frem til ældretilværelsen uden at ligge samfundet til besvær? Efterhånden betragtes det at blive ældre som en udgift for velfærdssamfundet.

Pensionen er uigennemskuelig
Dengang, da de ældre var yngre fik de at vide, at de skulle spare op til deres pension. Jo mere des bedre. Og det gjorde man så.

Men man snyder sig selv. For når man får mere end 6.000 kr. om måneden fra sin private pensionsopsparing bliver man beskåret i den pensionsydelse, man får fra starten. Det siger Ældre Sagen. Både ældrecheck, boligydelse, tilskud til tandlægebesøg samt medicin bortfalder.

Dårlige råd
Hvis man til gengæld sparer op via obligationer eller aktier, ja så bliver man ikke beskåret. Havde man nu ikke lyttet til de gode råd, kunne man med stor sandsynlighed have fået mere ud af det.

Pensionsordningen er forkert skruet sammen, og hvis flere opdager denne skævhed vil færre spare op til pensionen. Det er også svært at få et overblik over den økonomiske udvikling, når man går på pension.

175.000 ramt af dårlige boligydelse
280.000 pensionister og førtidspensionister modtager den såkaldte boligydelse. Den udbetales til dem med begrænset indkomst og formue.

Men politikerne i Folketinget mente, at de ældre fik for meget, og så skulle der ellers beskæres. Man havde modtaget beregninger fra Finansministeriet. Men åbenbart er et eller andet gået galt. For Ældre Sagen kunne fortælle politikerne, at 175.000 pensionister stod til at miste adskillige tusinder af kroner.

Når politik bliver for svært
Pludselig viste det sig at politikernes spareiver ville gå ud over pensionister med en indtægt på mindre end 150.000 kr.

Foreløbig er lovforslaget taget af bordet, men det vil blive taget op igen, når politikerne har brugt en regnemaskine. Hele sagsforløbet viser, at når politik bliver for svært, ja så løber politikerne fra ansvaret.

Våd ble
Det kniber også med ældreplejen. Stadig oftere går eller ligger ældre på plejehjem med våd ble. Politiken Research har i samarbejde med FOA foretaget en undersøgelse blandt 1.400 medarbejdere. Mere end hver tredje svarer at de dagligt eller flere gange om ugen oplever, at ældre går for længe med våd ble, fordi der ikke er tid til at skifte den.

En tredje del oplever også, at de svigter de ældre, når de beder om, at komme på toilettet. De ældre bliver så opfordret til at bruge deres ble. Men er det værdigt? Skal man ikke i den sene alder have livskvalitet?

På plejehjemmene oplever beboerne hele tiden, at medarbejderne er på vej til den næste. Der er ikke meget tid til omsorg.

Mange medarbejdere oplever også, at mange ældre får blærebetændelse, fordi de går for længe med våd ble.

Ingen tid til madfællesskab
Ofte må beboerne nøjes med kold mad, fordi plejehjemmene ikke har mulighed for at varme maden. Det er der ikke tid til. Hverken personalet eller plejehjemmet har indflydelse på forholdene. I sidste ende er de underlagt politikere, der sidder langt væk fra begivenhederne.

Hvorfor bliver maden ikke lavet ude på plejehjemmene i samarbejde med de ældre, der kan og vil. Et måltid sammen, kan være med til at opbygge et fællesskab? Nej, dette er det ikke råd til mere.

De ældre skal selvfølgelig have adgang til frisklavet mad hver dag. De skal kunne dufte maden. Og de burde have adgang til mad – og måltidsaktiviteter flere gange om dagen.

Man sidder i en kold et – værelses lejlighed uden tæpper på gulvet og kun et begrænset udvalg af personlige ejendele fra et langt liv.

Man giver med den ene hånd, men tager med den anden
Spørger man så politikere i Folketinget om dette kan være rigtigt, får man hele tiden at vide, at der er bevilliget penge til de ældre. Men i kommunerne bliver man ved med at spare. Og de stakkels medarbejdere skal hele tiden løbe hurtigere og hurtigere, fordi der bliver sparet.

Den såkaldte værdighedsmilliard, som politikerne har bevilliget vil blive spist op af besparelser på de kommunale budgetter. Man giver nogle penge med den ene hånd, men man fjerner endnu flere med den anden.

Kommunerne har fået besked på, at spare en procent om året. Og så går det igen engang ud over de ældre. Kommunerne skal finde 2,4 milliarder kroner på budgetterne. Man kan så spørge, om denne værdighedsmilliard så bare er en lappeløsning?

De pårørende er skam aktive
Kommuner har været ude med opfordringer til pårørende om at være mere aktive, men er de ikke det i forvejen? Det er en myte, at danskere ikke gider at hjælpe de ældre. Er politikernes udmelding et resultat af dårlig samvittighed, for de hele tiden skærer ned på dette område?

Ældre Sagen har lavet en undersøgelse, der viser, at 83 pct. hjælper et familiemedlem, der modtager hjemmehjælp. Af disse er 68 pct. erhvervsaktive.

En femtedel af den danske befolkning udfører i dag omsorgsopgaver for svækkede ældre.

Nedskæringer, ringe fleksibilitet og omsorg
På hjemmehjælpsområdet har kommunerne skåret kraftigt ned i den personlige og praktiske hjælp. Nedskæringer, ringe fleksibilitet og omsorg er noget af det, som de ældre er ramt af. Tid til omsorg burde det være i vores velfærdssamfund.

Og så burde kommunerne kunne løse det problem med skiftende hjemmehjælpere. Det skaber stor utryghed hos de ældre.

De ældre bliver udskrevet for hurtig
På sundhedsområdet skal der også spares. Derfor bliver ældre ofte udskrevet for hurtigt fra hospitalerne med det resultat, at de skal genindlægges. Det betyder så en dobbeltudgift.

Det halter med det forebyggende arbejde
Et fald for en ældre kan føre til en langvarig lårbensskade eller hoftebrud. De ældre får for lidt næring og for lidt væske. Dertil kommer ofte urinvejsinfektioner. Dette betyder forvirring og svimmelhed. Så er det ikke langt til et fald. Med et forebyggende arbejde kunne dette forhindres.

Det er sjældent, at de ældre klager
Det er sjældent, at de ældre klager over forholdene. Ofte har de ikke mulighed for det, mens andre igen tror, at det vil blive hævnet i deres daglige forplejning.

Copyright 2020 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16