Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Kan økonomisk kriminalitet betale sig?

Strategi slået helt fejl. Bankerne har 3.500 mennesker til at tjekke. Hvad er sekretariatets opgave? Sekretariatet havde kun 15 medarbejdere. Overså Britta – sagen. Yderst begrænset effekt. Ikke godt for retssikkerheden. Revisorernes tre anklager. Kun 5 domme ud af 135 sager. Dr efterforskede i en sag fra Fyn. Københavns Politi: Dom i en ud af 44 sager. Hvidvasksag på 30 mia. kr. i gang.

Strategi slået helt fejl
Den stort anlagte nationale strategi til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme er slået fejl. Den seneste granskning af Rigsrevisionen er en lang sønderlemmende kritik af statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Og den der bedriver økonomisk kriminalitet kan ånde lettet op. Risikoen for at blive afsløret er til at overse. Ja det selv om der i 2019 var hele 53.000 indberetninger om mistænkelige transaktioner mod blot 5.000 i 2013.

Statsrevisorerne må desværre konstatere, at statens indsats mod finansiering ikke har været effektiv. De politiske reaktioner har overraskende været meget tamme. Er det fordi, at der er alt for mange myndigheder indblandet og ingen vil tage ansvaret?

Skattevæsnet har travlt med at rydde op efter sig. PET skal håndtere det stadig og markante terror – trusselsbillede. De enkelte politikredse har bandekonflikten at tage sig af.

Bankerne har 3.500 mennesker til at tjekke
Bankerne har ansat 3.500 ekstra par hænder for at spotte hvidvaskere og sendt indberetninger til statens forlængede arm SØIK’ s hvidvasksekretariatet. Den digitale screeningsproces er ikke effektiv.

Hvad er sekretariatets opgave
Hvidvasksekretariatet er en central del af bolværket mod hvidvask. En lang række aktører – pengeinstitutter, vekselbureauer, revisorer, ejendomsmæglere, spiludbydere og advokatfirmaer med flere – skal omgående indberette til sekretariatet, hvis de får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Det er derefter sekretariatets opgave at vurdere indberetningerne og eventuelt at sende dem videre til PET, Politiet, herunder Bagmandspolitiet, Skatteforvaltningen eller de sociale myndigheder.

Ifølge Rigsrevisionen skyldes myndighedernes mangelfulde indsats blandt andet for få ressourcer og dårlige IT – systemer.

Sekretariatet havde kun 15 medarbejdere
Man har været hårdt presset på mandskab og har haft svært ved at følge med. Rigspolitiet meddelte, at de skulle fyre 90 medarbejdere for at give plads til at styrke Bagmandspolitiet med 45 millioner kroner.

Ifølge finans.dk var der i 2018 15 medarbejdere i sekretariatet. I dag er der 30 medarbejdere.

Overså Britta – sagen
Det var også en fejl, at man tilbage i 2012 ikke reagerede på henvendelser om mistænkelige overførelser i forbindelse med sagen om Britta Nielsen, der er mistænkt for svindel i Socialstyrelsen.

Yderst begrænset effekt
Ifølge Rigsrevisorerne er muligheden for at slippe afsted med økonomisk kriminalitet her i landet for høj. Men er det nok med 30 medarbejdere til at tage sig af 53.000 ager, som det var i 2019? Det er nok nødvendigt med endnu flere hænder og bedre IT – systemer.

Det viser sig, at afsløring og domsfældelse over de seneste tre år er yderst begrænset. Egentlige domme kan tælles på en hånd.

Ikke godt for retssikkerheden
I mange år har politikkerne med rette skældt ud på banker for at have sløset med hvidvaskkontrollen. Men banker er jo ikke politienheder. Så længe staten ikke har de ressourcer, der skal til fortsætter hvidvaskning og økonomisk kriminalitet. Og det er ikke godt for retstilstanden her til lands.

Revisorernes tre anklager
Mon ikke dette tema også bliver taget op, når der skal forhandles politiforlig. Helt bogstaveligt angriber rigsrevisorerne især tre ting: 

  • At tre ministerier som øverst ansvarlige for hvidvaskindsatsen ikke har understøtter banker, valutakontorer, ejendomsmæglere og lignende i deres arbejde med at opdage og indberette transaktioner. 
  • At hvidvasksekretariatet under Bagmandspolitiet ikke i tilstrækkelig grad har fulgt op på f.eks. bankers underretninger om mistænkelige transaktioner og sendt dem videre til relevante myndigheder som f.eks. politiet, selvom sekretariatet har vurderet, at der var grundlag for videre efterforskning 
  • At politiet, Bagmandspolitiet og PET ikke i tilfredsstillende grad har givet hvidvasksekretariatet feadback om, hvad de videresendte underretninger er blevet anvendt til. Det har gjort det vanskeligt for hvidvasksekretariatet at give bankerne en fuldstændig tilbagemelding om sagernes status.

Noget tyder på dårlig kommunikation mellem de forskellige instanser.

Kun 5 domme ud af 135 sager
Det ser også ud til, at svindlere og økonomiske forbrydere sjældent bliver straffet når sager som Bagmandspolitiet sender sager videre til politikredsene. Kun fem gange er svindlere blevet dømt i de 136 sager, som fra 1. januar 2017 til 18. september 2019 er sendt fra Bagmandspolitiet til politikredsene.

Har politikredsene svært ved at løfte opgaverne?

De 136 sager vi her omtaler, omhandler momssvindel, skatteunddragelse og bedrageri. Der er rejst sigtelse i 16 af sagerne, mens 45 stadig er under behandling. Dette fremgår af et svar til Folketingets Retsudvalg.

DR efterforskede i en sag fra Fyn
Ifølge Bagmandspolitiet er det ret ukomplicerede sager, der sendes ud til politikredsene. Men noget tyder på, at de ikke altid har kompetencerne ude i politikredsene. Det så vi i Dan Bunkering – sagen. Den handlede om en fynsk virksomhed, der var involveret i leverance af jetbrændstof til Syrien. Fyns Politi havde nærmest henlagt sagen og det var DR’ s journalister, der nærmest har været med til at opklare sagen, der endnu ikke er afsluttet.

Københavns Politi: Dom i en ud af 44 sager
Københavns Politi oplyser, at man på tre år har modtaget 44 sager fra Bagmandspolitiet. 27 af sagerne verserer stadig. Ud af de 44 sager, som blev tilsendt Københavns Politi i perioden, er der kun faldet dom i kun en sag. Københavns Politi at sager om økonomisk kriminalitet ofte er komplicerede og kræver omfattende sagsbehandling.

Hvidvasksag på 30 mia. kr. i gang
I øjeblikket efterforsker Bagmandspolitiet en sag om hvidvask for 30 mia. kr. Det drejer sig om nogle danske selskaber, der har kanaliseret det enorme beløb, der angiveligt stammer fra lovovertrædelser gennem Danske Banks nu lukkede og skandaleramte filial i Estland.

En herboende litauisk kvinde er nu dømt i sagen.

Kilde: 

Vi har på vores side en masse artikler om politi, retstilstanden i Danmark og økonomisk kriminalitet. Brug søgefunktionen og gå ind i vores digitale arkiv. Der ligger over 3.000 artikler frit tilgængelig.


Copyright 2021 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16