Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Er bilisterne de største syndere?

Man grinede af vores forslag. Når man begrænser en hovedfærdselsåre, så opstår der trængsel i tilstødende gader. Erhvervslivet har ikke brug for begrænsning af fremkommelighed efter nedlukning. En tredjedel af hovedstadens p – pladser skal nedlægges. Nogle skal genetableres under jorden. Men de enorme investeringer står ikke mål med den miljømæssige gevinst. Det virker som grøn overbudspolitik i forbindelse med kommende valgkamp. Skal man beskatte folk for at komme på arbejde? Bilejere betaler 12 gange mere til samfundet end banker. Bilerne er ikke nødvendigvis de største miljøsyndere. Det konkluderer Københavns Kommune selv i en rapport. Mindre trafik og mindre forurenede biler giver ikke nødvendigvis renere luft. Dette glemmer politikerne at fortælle.

Man grinede af vores forslag
For mange år siden fremsatte Nørrebro Handelsforening et forslag. Om at man ved S – togstationer skulle indrette kæmpe p – pladser og indrette em ”Park and Ride service”. Man nærmest grinede af vores forslag. Men det er mere aktuelt end nogensinde.

I mange år fik vi at vide, at hver gang vi berørte bilernes problemer, fik vi at vide at vi var imod miljøforbedringer. Vi synes, at de mest forurenede biler skal ud af byen. Men det er nu engang ikke ældre benzinbiler men dieselbiler, der forurener mest. Og så skal man se at få gang i ladestandere i byen.

Trængsel i tilstødende gader
Man skal være klar over, at når man mindsker en hovedfærdselsåre, så opstår der trængsel i de tilstødende gader. Det gælder for Roskildevej og Bispeengbuen. Og det gælder også de steder, hvor man i skoletiden vil lukke for en vej, hvor der ligger en skole, så skolebørnene får mere plads at boltre sig på.

Erhvervslivet har ikke behov for forringelser af fremkommeligheden
Det er vigtigt for byens kapacitet at fremkommeligheden bevares og ikke forringes. Det gælder også for p – pladser. Erhvervslivet har i årevis appelleret for bedre fremkommelighed. I fremtiden vil det sikkert betyder færre erhvervslicenser. Og det er bestemt ikke sådanne ting, erhvervslivet har behov for efter flere nedlukninger. Man skulle så tro, at politikerne var imødekommende for erhvervslivets behov.

Politikere vil nedlægge en tredjedel af vores p – pladser
Flere partier på rådhuset vil nedlægge en tredjedel af samtlige p – pladser i byen. Man skal skifte til hybrid og el. Men politikerne har glemt at også disse biler har behov for en p – plads. Hvis dette forslag skal realiseres, så bliver det ikke let for en familie eller en virksomhed til at få det hele til at hænge sammen. Og det hele skal realiseres inden 2025.

Jo biler skal spille en endnu mindre rolle i fremtidens København. Det skal være trygt at trække luft i København. Man vil i den grad begrænse bilisternes muligheder i storbyen. Og det gør man bl.a. også i at anlægge en plads foran Tivoli.

Det står slet ikke mål med den miljømæssige gevinst
Det virker meget voldsomt men også urealistisk og det kræver store investeringer. Det vil i den grad påvirke bolig – og arbejdsmarkedet. Og dette står slet ikke mål med den miljømæssige gevinst.

Man kunne så forstå, at man så ville udbygge den offentlige trafik. Endvidere kunne man håbe på at de nedlagte parkeringspladser så kom ned i parkeringshuse. Men se disse to ting vil kræve voldsomme investeringer.

Grøn overbudspolitik
Det bliver dyrt at leje sig ind hos private og bygge nyt. Kan man tidsmæssigt nå dette til 2025? Det virker som en grøn overbudspolitik. Og når man lejer sig ind hos private, så kan pendlerne godt forberede sig på en kraftig stigning i p – afgift. Så er spørgsmålet, om det kan betale sig at arbejde i København.

Det er også mange bilejere, der bruger bilen til at køre ud af kommunen, Det er trængsel i København men trods alt endnu ikke så meget som i andre storbyer, som København plejer at sammenlignes med.

Men det er som om, man ikke tager borgerne alvorlig. For disse p – huse kan komme til at ligge langt fra borgernes privatbolig.

Skal man beskatte folk for at tage på arbejde?
En udfordring er også, at der bliver flere og flere beboere i København. De skal nu konkurrere for færre p – pladser. Og cyklismen er gået i stå selv om der er ofret store summer for at forbedre cyklisternes kår.

Modsat så er antallet af biler i København steget med 31 pct. siden 2008.

En beboerlicens koster i dag mellem 1.000 og 4.000 kr. En el – bil koster 205 kr. Men ude i flere af Ørestadens 16 p – anlæg koster en beboerlicens 1.043 kr. – om måneden.

Skal der indføres trængselsafgift i København og Frederiksberg, skal man kunne fravælge bilen til fordel for den kollektive trafik. Men dette forudsætter at den kollektive trafik er et reelt alternativ. Her må man sige at det halter – både for almindelige borgere og for erhvervslivet. Det forslag man kommer med i København, beskatter faktisk folk, der vil på arbejde.

Bilejere betaler 12 gange mere til samfundet end banker
Hvis afgifterne på fossilbiler skulle svare til de skader, som de forvolder på klima, miljø, veje og alt det andet så skulle bilafgifterne nedsættes med 78 pct. Afgiften skulle for en gennemsnitsbil nedsættes med 5.100 kr. Det er udregnet efter en bils almindelige levetid på 15 år.

En fornuftig indretning af bilskatterne vil koste den danske stat 18 milliarder kr. ud af de samlede 45 milliarder kroner som bilejerne bidrager med i øjeblikket.

En grøn omstilling betyder store problemer. Det er simpelt hen for dyrt for den danske stat.

For et flertal af politikere på Københavns Rådhus er det lykkedes at dæmonisere bilkørsel, hvilket har bredt sig til hele landet og så er det blevet lettere at brandbeskatte bilister. Deres samfundsbidrag er for øvrigt 12 gange større end bankernes.

Bilerne er ikke de største syndere
Man kan dog ikke helt afskaffe mobiliteten/fremkommeligheden. Det er endnu engang ikke alle virksomheder, der bare kan tage den offentlige transport eller en ladcykel.

Og nu er biltrafikken nu engang ikke den største synder, som politikerne forsøger at bilde deres borger ind. Det har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2020 selv konkluderet. Det er derimod brændeovnene. Og hvad med krydstogtsskibene?

Mindre trafik giver ikke nødvendigvis renere luft
Og man skal ikke bare tro, at fordi man får lidt mindre trafik og flere renere køretøjer, så forsvinder luftforureningen. Så skal det som helhed komme renere luft over hele vores kontinent. Fortæller vores politikere nu også dette. 

  • Følg vores Facebook. Den bliver opdateret flere gange dagligt. Se også vores digitale arkiv. Her er over 3.000 artikler.

Kilde: 

Man grinede af vores forslag. Når man begrænser en hovedfærdselsåre, så opstår der trængsel i tilstødende gader. Erhvervslivet har ikke brug for begrænsning af fremkommelighed efter nedlukning. En tredjedel af hovedstadens p – pladser skal nedlægges. Nogle skal genetableres under jorden. Men de enorme investeringer står ikke mål med den miljømæssige gevinst. Det virker som grøn overbudspolitik i forbindelse med kommende valgkamp. Skal man beskatte folk for at komme på arbejde? Bilejere betaler 12 gange mere til samfundet end banker. Bilerne er ikke nødvendigvis de største miljøsyndere. Det konkluderer Københavns Kommune selv i en rapport. Mindre trafik og mindre forurenede biler giver ikke nødvendigvis renere luft. Dette glemmer politikerne at fortælle.

Man grinede af vores forslag
For mange år siden fremsatte Nørrebro Handelsforening et forslag. Om at man ved S – togstationer skulle indrette kæmpe p – pladser og indrette em ”Park and Ride service”. Man nærmest grinede af vores forslag. Men det er mere aktuelt end nogensinde.

I mange år fik vi at vide, at hver gang vi berørte bilernes problemer, fik vi at vide at vi var imod miljøforbedringer. Vi synes, at de mest forurenede biler skal ud af byen. Men det er nu engang ikke ældre benzinbiler men dieselbiler, der forurener mest. Og så skal man se at få gang i ladestandere i byen.

Trængsel i tilstødende gader
Man skal være klar over, at når man mindsker en hovedfærdselsåre, så opstår der trængsel i de tilstødende gader. Det gælder for Roskildevej og Bispeengbuen. Og det gælder også de steder, hvor man i skoletiden vil lukke for en vej, hvor der ligger en skole, så skolebørnene får mere plads at boltre sig på.

Erhvervslivet har ikke behov for forringelser af fremkommeligheden
Det er vigtigt for byens kapacitet at fremkommeligheden bevares og ikke forringes. Det gælder også for p – pladser. Erhvervslivet har i årevis appelleret for bedre fremkommelighed. I fremtiden vil det sikkert betyder færre erhvervslicenser. Og det er bestemt ikke sådanne ting, erhvervslivet har behov for efter flere nedlukninger. Man skulle så tro, at politikerne var imødekommende for erhvervslivets behov.

Politikere vil nedlægge en tredjedel af vores p – pladser
Flere partier på rådhuset vil nedlægge en tredjedel af samtlige p – pladser i byen. Man skal skifte til hybrid og el. Men politikerne har glemt at også disse biler har behov for en p – plads. Hvis dette forslag skal realiseres, så bliver det ikke let for en familie eller en virksomhed til at få det hele til at hænge sammen. Og det hele skal realiseres inden 2025.

Jo biler skal spille en endnu mindre rolle i fremtidens København. Det skal være trygt at trække luft i København. Man vil i den grad begrænse bilisternes muligheder i storbyen. Og det gør man bl.a. også i at anlægge en plads foran Tivoli.

Det står slet ikke mål med den miljømæssige gevinst
Det virker meget voldsomt men også urealistisk og det kræver store investeringer. Det vil i den grad påvirke bolig – og arbejdsmarkedet. Og dette står slet ikke mål med den miljømæssige gevinst.

Man kunne så forstå, at man så ville udbygge den offentlige trafik. Endvidere kunne man håbe på at de nedlagte parkeringspladser så kom ned i parkeringshuse. Men se disse to ting vil kræve voldsomme investeringer.

Grøn overbudspolitik
Det bliver dyrt at leje sig ind hos private og bygge nyt. Kan man tidsmæssigt nå dette til 2025? Det virker som en grøn overbudspolitik. Og når man lejer sig ind hos private, så kan pendlerne godt forberede sig på en kraftig stigning i p – afgift. Så er spørgsmålet, om det kan betale sig at arbejde i København.

Det er også mange bilejere, der bruger bilen til at køre ud af kommunen, Det er trængsel i København men trods alt endnu ikke så meget som i andre storbyer, som København plejer at sammenlignes med.

Men det er som om, man ikke tager borgerne alvorlig. For disse p – huse kan komme til at ligge langt fra borgernes privatbolig.

Skal man beskatte folk for at tage på arbejde?
En udfordring er også, at der bliver flere og flere beboere i København. De skal nu konkurrere for færre p – pladser. Og cyklismen er gået i stå selv om der er ofret store summer for at forbedre cyklisternes kår.

Modsat så er antallet af biler i København steget med 31 pct. siden 2008.

En beboerlicens koster i dag mellem 1.000 og 4.000 kr. En el – bil koster 205 kr. Men ude i flere af Ørestadens 16 p – anlæg koster en beboerlicens 1.043 kr. – om måneden.

Skal der indføres trængselsafgift i København og Frederiksberg, skal man kunne fravælge bilen til fordel for den kollektive trafik. Men dette forudsætter at den kollektive trafik er et reelt alternativ. Her må man sige at det halter – både for almindelige borgere og for erhvervslivet. Det forslag man kommer med i København, beskatter faktisk folk, der vil på arbejde.

Bilejere betaler 12 gange mere til samfundet end banker
Hvis afgifterne på fossilbiler skulle svare til de skader, som de forvolder på klima, miljø, veje og alt det andet så skulle bilafgifterne nedsættes med 78 pct. Afgiften skulle for en gennemsnitsbil nedsættes med 5.100 kr. Det er udregnet efter en bils almindelige levetid på 15 år.

En fornuftig indretning af bilskatterne vil koste den danske stat 18 milliarder kr. ud af de samlede 45 milliarder kroner som bilejerne bidrager med i øjeblikket.

En grøn omstilling betyder store problemer. Det er simpelt hen for dyrt for den danske stat.

For et flertal af politikere på Københavns Rådhus er det lykkedes at dæmonisere bilkørsel, hvilket har bredt sig til hele landet og så er det blevet lettere at brandbeskatte bilister. Deres samfundsbidrag er for øvrigt 12 gange større end bankernes.

Bilerne er ikke de største syndere
Man kan dog ikke helt afskaffe mobiliteten/fremkommeligheden. Det er endnu engang ikke alle virksomheder, der bare kan tage den offentlige transport eller en ladcykel.

Og nu er biltrafikken nu engang ikke den største synder, som politikerne forsøger at bilde deres borger ind. Det har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2020 selv konkluderet. Det er derimod brændeovnene. Og hvad med krydstogtsskibene?

Mindre trafik giver ikke nødvendigvis renere luft
Og man skal ikke bare tro, at fordi man får lidt mindre trafik og flere renere køretøjer, så forsvinder luftforureningen. Så skal det som helhed komme renere luft over hele vores kontinent. Fortæller vores politikere nu også dette. 

  • Følg vores Facebook. Den bliver opdateret flere gange dagligt. Se også vores digitale arkiv. Her er over 3.000 artikler.

Kilde: 


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16