Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Brev til Erhvervsminister Pia Gjellerup

Erhvervsminister
Pia Gjellerup
Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10 - 12
1216 København K.
København den 16. april 1999

Vedr.: Københavns borgerrepræsentations dagsordenspunkt 141/99

Indstilling om, at der anbefales Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, at der meddeles Københavns City Center dispensation fra lov om butikstid til at holde butikkerne åbne grundlovsdagen 1999


Kære Pia Gjellerup !

På baggrund af vores gode dialog på mødet hos Vesterbro byfornyelsescenter, den 17. marts 1999, skal jeg jeg på vegne af Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger herved henstille til dig, at Erhvervs- & Selskabsstyrelsen ikke giver den endelige dispensation til Københavns City center, til at holde åben grundlovsdagen 1999.

Jeg vil tillade mig, at argumentere for, hvorfor du skal henstille, at de ikke gives dispensation til at holde butikkerne i Københavns city åbne, udover det i lov om butikstid allerede gældende.

Som det er dig bekendt udkom butiksstrukturkommissionen med deres betænkning i foråret 1998, og jeg vil tillade mig at citere nogle af kommissionens konklusioner;

Et flertal af butiksstrukturkommissionens medlemmer kan anbefale at man afventer effekterne af ændringerne af lov om butikstid, før der tages yderligere politiske initiativer på området.

Jo flere særregler og dispensationer der lægges ind i lov om butikstid, desto større er risikoen for konkurrenceforvridning.

Kravene til sikring af effektiv håndhævelse af loven vil tilsvarende stige.

Jo flere butikker der får særregler - dispensation for lovens regler - desto mindre bliver effekten for den enkelte butik, og dermed muligheden for at hjælpe trængte butikker.

Ændringer af loven vil kunne føre til lukning af nogle butikker der har baseret deres butik på de nuværende regler.

Derudover vil Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger yderligere tilføje, det ganske urimelige i, at Københavns city skulle have dispensation til at “stjæle” omsætning fra de Københavnske brokvarterer samtidig med, at vi er bekymret over borgerrepræsentationens indblanding i overenskomsterne for detailhandlen, om at grundlovsdagen er en fridag og, at det derfor igen bliver de mindre selvstændige erhvervsdrivende, som bliver sorteper i dette spil.


Samtidig med at politikerne bør tænke på, at de selvstændige erhvervsdrivende også vil være med til at fejre grundlovens 150 års dag. Og nu kan de selvstændige for første gang i meget lang tid, få lov til at holde en fri weekend i en sommermåned.


I håbet om, at du kigger velvilligt på denne anmodning, vil jeg forblive afventende og forventer at modtage et svar fra dig snarest muligt.

Med Venlig hilsenNæstformand
Johnny Beyer


Kopi tilsendt;

Anker Ring, Erhvervs- & selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1604 København V.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16