Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Bestemmelser om råden over vejareal m.m. i Københavns Kommune

Borgmester
Søren Pind
Bygge- og teknikforvaltningen
Rådhuset
1599 - København K.

København den 31. marts 1999.

Vedr.: Bestemmelser om råden over vejareal m.m. i Københavns Kommune.

Kære Søren Pind !

På vegne af Storkøbenhavns samvirkende handelsforeninger skal jeg herved igennem denne skrivelse tilkendegive handelsforeningernes utilfredshed med den netop vedtagne ændring af brugerbetalingen for råden over vejarealer m.m. i Københavns kommune.

Det er med dyb beklagelse, at de Københavnske handelsforeninger har måttet konstatere, at borgerrepræsentationen den 4. marts 1999 har vedtaget en - i vores øjne - ganske urimelig ekstra skat og yderligere bureaukratiske byrde overfor handelslivet i vort nærmiljø.

De Københavnske handelsforeninger gå indfor en styrkelse af bymidterne til glæde for borger-, handelslivet og miljø.

Såfremt borgerrepræsentation ikke revurderer denne vedtagelse, er det vores overbevisning;

• at vi får en gold og en kedelig by.
• at de erhvervsdrivende i København, bliver stillet i en dårligere konkurrencesituation end konkurrenterne fra de omkringliggende kommuner.
• at København bliver mindre attraktiv overfor turisterne.
• at de mindste grønthandlere vil lukke - på grund af denne ekstra skat.
• at stort set alle loppemarkeder i byen må lukke.
• at det bliver mindre oplevelsesrigt, at handle i København.
• at Kommunen samlet får betydeligt mindre ind i skatter og afgifter på denne vedtagelse.
• at de fleste restauranter i byen, ikke fremover vil benytte fortorvene til servering, og vi ad denne vej får en betydelig mere kedelige by.
Afgift på et hul i jorden.

København må være det eneste sted i verden, hvor man kan finde på, at lave en afgift på et hul i jorden ( bøsning til flagstang kr. 1.050,00 pr. år. )

Storkøbenhavns samvirkende handelsforeninger kan naturligvis godt se nogle af argumenterne for en gennemførelse af en eller anden form for restriktion, så byen ikke uhæmmet bliver overdænget med alt i mellem himmel og jord. Men vi synes absolut ikke, at den vedtagne bestemmelse er heldig.

Såfremt det skulle være i din interesse, vil jeg gerne sammen med foreningens formand deltage i et møde, hvor vi yderligere kan redegøre for problemerne og vi kan måske også anvise alternative løsningsforslag.

Du er naturligvis velkommen til at ringe eller skrive til mig og foreningen står til disposition for en nærmere drøftelse herom.

Med venlig hilsen

Næstformand
Johnny BeyerCopyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16