Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Ekstrakt af Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeningers bestyrelsesberetning 1999

Erhvervstilladelser / øgede sanktioner overfor regelbryderne.

Myndighederne har konstateret mange grove uregelmæssigheder i Københavnske butikkers håndtering af fødevarer samt mange andre overtrædelser af eksisterende regler for butiksdrift – og dette har givet stor omtale i aviser, radio og Tv. Og det er uregelmæssigheder og overtrædelser, der breder sig ud over landet og altså ikke bare et Hovedstads - men også mere og mere et landsdækkende problem.

SSH og Danmarks Handelsstandsforeninger har indsamlet viden gennem nogle positive dialoger med levnedsmiddelkontrollen og Politiet.

Vores konklusion er, at der overfor butikker og andre erhvervsdrivende, der groft overtræder gældende lovgivning bør indføres betydeligt skærpede sanktioner bl.a. med større bøder og i særligt grove tilfælde skal myndighederne administrativt have mulighed for at lukke en virksomhed – ved inddragelse af momsregistreringen ( SE.NR.).

Det handler om en lovgivning med enkle og klart forståelige og administrativt hurtigtvirkende sanktioner overfor alle erhvervsdrivende og selskaber, der overtræder eksisterende lovgivning.

Gentagne grove overtrædelser skal ikke kunne betale sig. Men det kan det i dag, så lovlydige erhvervsdrivende gang på gang føler sig til grin.

Det må være et ufravigeligt krav, at der på fødevareområdet ikke forefindes sundhedsfarlige levnedsmidler samtidig med at virksomheder, der overholder regler og lovgivning ikke skal stå i en ulige konkurrence med regelbryderne år efter år.

Derfor bør der på fødevareområdet, i forbindelse med levnedsmiddelmyndighedernes jævnlige kontrolbesøg, der jo som bekendt også omhandler kiosker og købmænd, indføres en godkendelse til synlig opsætning i butikkerne, så kunderne kan føle sig mere trygge ved at handle i disse butikker – og såfremt en godkendelse ikke kan opnås, så er konsekvensen lukning.

En sådan f.eks. kvartalsvis synlig godkendelse af fødevarebutikker kan meget vel indføres på samme måde, som vi alle kender fra den løbende kontrol af elevatorer i Danmark, hvor godkendelsen ses opsat i alle elevatorer. En sådan synlig godkendelse er jo også en slags næringsbrev for salg af fødevarer og kan blive et konkurrenceparameter som kan fremvises på den mest synlige plads i butikken.

Derudover bør levnedsmiddelmyndighederne have hurtige oplysninger fra Told & Skat i forbindelse med momsregistreringer og udstedelse af SE.NR. til nye erhvervsdrivende med fødevarer – så levnedsmiddelmyndighederne omgående kan fremsende nødvendige informationer om regler og lovgivning ved salg af fødevarer. Og er der nogle, der ikke forstår at læse disse informationer, så må de søge – og eventuelt betale for – hjælp hertil, ligesom når der er behov for revisor- eller advokathjælp.

Dermed kan de flestes ønsker om en genindførsel af næringsbreve til alle, formentlig blive indirekte indfriet. De mange massive Københavnske krav, og debatten i medierne om genindførelse af næringsbrev får ikke megen næring i Regeringens og de borgerlige partiers baghave, det er der tydelige tilkendegivelser om, men debatten er afgjort med til at bane vejen for en lovgivning med langt barskere konsekvenser ved overtrædelser – f.eks. inddragelse af SE.NR., og dermed hurtigt lukning – og det er der en stigende politisk forståelse for.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16