Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Handelen advarer mod Betalingsring

Københavns City Center mener, at handelen helt vil forsvinde. 84 pct. af butikkerne i Indre By er imod Betalingsringen. Centre med masser af p – pladser vil blive alvorlig ramt. Andre som Rødovre Centrum og City 2 vil score kassen. På Nørrebro vil en bussluse under Højbanen forstærke den negative effekt. Og så må vi ikke for at vide, at trafikken er faldet siden 2006.

Handelen vil forsvinde
Handelen vil ikke bare flytte til andre bydele. Den vil helt forsvinde. Sådan er skrækscenariet set ud fra butikkerne i Københavns Indre By. Det konkluderer i hvert fald KCC Københavns City Center.

84 pct. af butikkerne imod en betalingsring
I en spørgeskemaundersøgelse svarer: 

 • 84 pct. er imod en betalingsring 
 • 81 pct. forventer faldende omsætning 
 • 87 pct. forventer at det vil forringe Indre Bys konkurrenceevne 
 • 73 pct. mener, at betalingsringen vil have negativ indflydelse på tilgængeligheden 
 • 71 pct. forventer stigende udgifter til varelevering .

Byen vil blive opdelt
KCC mener, at at en stor del af handelen helt vil forsvinde. Alle vil ende som tabere. Kundernes mobilitet vil blive mindre. Butiksudbuddet vil formindskes væsentligt. Byen vil blive delt op i to

 • inden for 
 • uden for

Et dødt bælte omkring ringen
Et erhvervsmæssigt dødt bælte vil lægge sig rundt om ringen, og centrum vil blive væsentligt svækket.

12 grunde til ikke at indføre Ringen
På deres hjemmeside giver KCC endvidere 12 grunde til, at man ikke ønsker en betalingsring. Vi nævner her nogle stykker: 

 • Det er en social skæv model. Hvorfor skal almindelige lønmodtagere, borgere og kunder ikke længere have råd til at tage ind til byen på normal vis? 
 • Vi har ikke brug for et kæmpe administrationsapparat og de dertil hørende enorme omkostninger. Det skaber ikke værdi, men kun spildt arbejdstid. 
 • Vi har ikke brug for, at butikker og arbejdspladser flytter ud af byen. Det bliver konsekvensen, da det er mere rentabelt og medarbejdervenligt. 
 • Vi har ikke brug for en ny skatteskrue. Det lovede niveau på 25 kr. for en passage kommer kun til at holde et par år. Og så kan man skrue på prisen, og skrue, og skrue. Vi taler af erfaring. Mange år med stigende parkeringsafgifter. 
 • Betalingsringen, der ifølge planen skal finansiere bedre kollektiv trafik, er paradoksalt nok en trussel mod en velfungerende kollektiv trafik. For jo mere man spreder arbejdspladser og indkøbsmuligheder, jo mere besværlig bliver det at have en effektiv og rentabel kollektiv trafik. I dag kører busser, tog,biler, cykler, metro og biler os ind i byen, hvor tingene er samlet, men i samme takt, som man spreder tingene uden for byen, bliver bilen fremtidens bedst mulige transportform. 
 • Den familie, der vælger bilen, vil næppe glæde sig over de 11.000 kr. i ekstra skat om året. Det er også penge, der forsvinder fra forbruget.

Hvorfor går et samlet handelsliv ikke imod ?
Nørrebro Handelsforening har tidligere i flere artikler advaret mod den påtænkte betalingsring. Men hvorfor går et samlet handelsliv ikke imod sådan en ring?

Kom til os – vi betaler dine bompenge
Det skyldes sikkert at nogle vil få en gevinst af en betalingsring. Store butikscentre med passer af p – pladser som Fields eller Fisketorvet bliver ramt af betalingsringen. Mon ikke de om et par år vil lancere sloganet: 

 • Kom til os, vi betaler dine bompenge

Nu er ideen givet videre, selv om vi dog helst ville have dem til Nørrebro.

Bussluse under Højbanen
Centre som Rødovre Centrum og City 2 vil score den store gevinst i fremtiden. Og på Nørrebro vil vi som tidligere beskrevet blive ramt, når man går i gang med næste etape af Nørrebrogade. Her vil man for enden ved Højbanen indføre en bussluse.

Forbrugerne kommer til at betale
Forbrugerne kommer til at betale langt mere for fødevarer, forbrugsvarer og tjenesteydelser, når virksomhederne skal have dækket omkostningerne til bompenge. Betalingsringen ventes at koste 80 – 100 mio. kr. årligt for lastbiltrafikken ud og ind. I forvejen er regeringen på vej med nye afgifter på lastbil – trafikken.

Der bliver ikke så meget plads
Politikerne svarer igen ved at nævne, at så kan erhvervslivet spare udgifter til mandskab og køretøjer som følge af den reducerede trængsel inden for ringen. Men denne reducering bliver langt fra så høj, som politikerne nævner.

Dagligevarehandel inden for ringen – hårdt ramt
Center for Planlægning (CICP) har netop foretaget en analyse af konsekvenserne. En række almindelige dagligvarebutikker vil få deres normale opland gennemskåret.
De dagligvarebutikker, der ligger inden for ringen, bliver hårdest ramt.

Køen er faldet siden 2006
Så skal man huske, at den tid, man holder i kø i København er faldet med 10 pct. siden 2006. En betalingsring vil give et samfundsøkonomisk tab på otte milliarder kroner, sa udgifter til etablering og administration ikke står mål med indtægterne.

Og det vi så ikke må vide, er at trafikken i København er dalet siden 2006. Men det vendervi tilbage til.

Se alle de eksisterende artikler om Betalingsringen her på siden, og følg med i alle dem, der er på vej.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16