Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Butikstyveri – og hvad så?

Hvorfor er det som om at butikstyveri ikke tages alvorlig. Kun i et ud at ti tilfælde dukker politiet op. Butikkerne udfylder en anmeldelse, gerningsmanden får et girokort, Det var det. Det er ikke særlig præventiv. Måske kunne en større bøde, virke mere afskrækkende. Og større interesse fra politikerne ville måske også hjælpe. Cirka tre milliarder kroner fra butikkerne forsvinder hver år. Vi bringer nogle situationer fra det virkelige liv. Og nogle eksempler på, hvornår politiet burde komme.

Butikstyveri afkriminaliseres
Hvorfor afkriminaliseres butikstyveri? Man begår en straffeovertrædelse, der er ved at forsvinde. I ni ud af ti tilfælde kommer politiet slet ikke, når en kunde bliver grebet på fersk gerning. Som regel underskriver gerningsmanden/kvinden en tilståelse. Få uger efter modtager man et bødeforlæg på 1.000 kr.

Det virker ikke ikke særlig præventiv. Et mere synligt politi, og en bøde der er dobbelt så stor, vil virke dobbelt præventiv.
Så kan det jo også godt være, at man tænker sig om en ekstra gang, når man vil begå butikstyveri.

Tyveri er et stigende problem for detailhandelen. På et år mister detailhandelen for tre milliard kroner i tyveri, smårapseri, kassedyk og medarbejdertyveri.
Men det er som om at politikerne ikke interesseret sig for problemet.

Hyppigste kriminalitet blandt unge piger
I 2010 udgjorde butikstyveri 60 pct. af de 15 – 17 årige pigers kriminalitet. For de jævnaldrende drenge blot 14 pct. Men også 14 – 16 piger er gode til det. Og det er ikke altid fra social belastede familier, disse piger kommer. Middelklassemiljøerne er også godt repræsenteret.
For nogle af de unge er butikstyveri en leg og en spænding.

Rapport fra Nørrebro
Vi bringer en rapport fra Nørrebro. Her følger følger nogle sandfærdige beretninger.

Kan jeg hjælpe med noget?
En mistænkelig person har atter indfundet sig i butikken. Personalet får trods travlhed besked på, at holde øje med vedkommende. Flere gange er man henne hos vedkommende: 

 • Kan jeg hjælpe med noget?

Nej kunden vil bare kigge. Til sidst bliver kunden bedt om at gå. Personalet har ikke mere tid til at holde øje med vedkommende.

Skolebørn
En række skolebørn kommer ind i butikken. Et par forsøger at aflede ekspedienternes opmærksomhed, mens andre fylder medbragte poser.
Der er kun en enkelt pige synlig i kassen. Det lykkedes dog for hende at tilkalde hjælp. To mænd dukker nu frem. De unge får lov til at tømme deres poser.
Efter et par minutters forgæves forsøg, lykkedes det ikke at få fat i politiet. De unge slipper med en advarsel om, at de ikke skal vise i butikken mere.

Kvindelige ansatte chikaneres
Fire – fem unge mennesker på 16 – 17 år kommer støjende ind i butikken. De kommer med uhumske og sjofle bemærkninger til de kvindelige ansatte. Disse beder de unge mennesker om at holde deres mund. Dette forstærker blot de unges ubehøvlede adfærd. En af de unge piger tilkalder hjælp hos de mandelige medarbejdere. De føler sig tydeligvis forulempet.
Der er ingen pardon. De unge mennesker bliver bedt om, at forlade butikken. De nægter, og truer nu også det mandelige personale. En salgsopstilling væltes. Andre kunder flygter ud af butikken.
Et opkald til politiet fører ikke til noget: 

 • I må klare det selv

Det lykkes langt om længe personalet om, at få smidt de unge mennesker ud af butikken. Trusler om hærværk og knuste ruder følger.

En gammel kending
En gammel kending, der ellers har fået forbud mod at vise sig i butikken smutter forbi ved kassen. Han har en bærepose med. Den fylder han efter en liste, som han har fået i et nærliggende værtshus. Vedkommende er tydeligvis misbruger, og har behov for kontanter.
Han føler, at ingen holder øje med ham. Men der tager han fejl.
Atter en dyr skindkalender forsvinder ned i posen. Chefen og førstemanden griber nu fat i ham. Må vi lige se din pose? Manden slår vildt omkring sig og protesterer.

En række tyvekoster åbenbarer sig nu. Manden er flere gange smidt ud af butikken, men nu kan det være nok. Førstemanden får besked om, at ringe til politiet. Det tager lang tid inden der er forbindelse.
I mellemtiden har chefen anholdt manden og ført ham ud bag ved, for at få navn m.m.

Fem minutters tale med politiet
Ved telefonen har førstemanden endelig fået kontant med politiet. De fortæller atter engang, at den sag kan butikken selv klare. De har absolut ikke ledige vogne. Førstemanden føler sig nærmest til grin. Det hjælper heller ikke, at han fortæller at det ikke er første gang, manden gribes for fersk gerning. Det hjælper heller ikke, at han fortæller, at man har fundet en bestillingsseddel.

I baglokalet tryner den anholdte om at blive løsladt. Men det hjælper ikke. Den anholdte slår nu atter fra sig. Det får så førstemanden til at rejse stemmen over for politiet. Efter fem minutters diskussion bliver politiet overtalt til at komme. Men man måtte nok væbne sig til tålmodighed.

Politiet kommer
Først efter 40 minutter dukker politiet op – endda med tre mand. Den ene var tydeligvis praktikant. De opfører sig eksemplarisk og viser stor interesse for, hvad der er sket.
Den mand, som personalet anholdt, har man for længst løsladt.
Personalet havde andet at se til. Kunderne kunne ikke bare lades i stikken. Men man kunne da give politiet et tip. 

 • Prøv Værtshuset …......

En positiv overraskelse
Meget overraskende fulgte så halvanden måned efter denne begivenhed, et brev fra politiet om, at vedkommende nu blev fremstillet i Byretten. Hvis man havde kommentarer eller selv ville møde om i Byretten, var man velkommen.

Dette var blot nogle af de episoder, som et butikspersonale på Nørrebro oplevede med eller uden politiets hjælp.

Hvad skal man gøre ?
En god ting vil altid være at have en personalehåndbog, hvor der står beskrevet, hvordan man skal agere i de forskellige situationer og ikke blive grebet af panik.

En god ting er også at sætte grænser. Hvornår er tolerancen overskredet ? Det skal ske af hensyn til personalets sikkerhed. De skal til enhver tid føle tryghed.

Find også blanketten Anmeldelse om Butikstyveri under www.politi.dk/da/borgerservice/blanketter

Ring 114, hvis gerningsmanden 

 • er under 18 år 
 • er ikke herboende udlænding 
 • er uden fast bopæl 
 • nægter at give sig til kende med navn m.m. 
 • når man har mistanke om, at det ikke er første gang 
 • hvis man fornemmer, at det vedkommende også har stjålet i andre butikker 
 • Hvis du tror, at det er organiseret

Ring 112 når gerningsmanden 

 • optræder truende eller voldelig

Andre gode råd 

 • forsøg at nedtrappe en oppisket stemning 
 • vis omsorg og støtte til nervøse kollegaer

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16