Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Afgifter giver øget grænsehandel

Nye afgifter betyder at det bliver dyrere for Familien Danmark. Smugleriet vil stige. Grænsehandelen på 12 milliarder vil stige yderligere. Det er langt fra Sønderjylland til København. Nye administrative byrder på vej for detailhandelen. Og nye forordninger giver detailhandelen flere problemer. Skatteministeren svarer: ”Kun en dråbe i havet”.

Administrative byrder
Hver gang, der indføres en ny afgift på diverse varer, går det ud over detailhandelen. Man skal bruge oceaner af tid på administrative byrder. Varerne bliver dyrere, og fra mange steder kører man over grænsen. Her er varerne betydelig billigere.

Restaurationerne mærker fedtafgiften
Fødevarepriserne stiger og stiger. Også restaurationsbranchen kan mærke de nye afgifter. Branchen forventer udgifter på mellem 250 og 350 millioner kroner. Fedtafgiften betyder, at der skal betales afgift af visse fødevarer med et indhold af mættet fedt på over 2,3 pct.

Smugleriet vil stige
De varer, der pålægges nye afgifter vil værre attraktive at smugle ind i landet uden at skulle betale afgifter for dem. Øl, sodavand, slik og cigaretter uden afgifter vil finde indpas i skumle lagre. Vi vil ganske givet se en fornyet bølge af smuglervarer i kioskmiljøet også i København.

Grænsekøbmændene gnider sig i hænderne
Salget af øl i Danmark vil falde. Man har regnet ud, at faldet vil være på otte millioner liter. Ser man på cigaretterne, ja så vil faldet være på 70 millioner stykker. Grænse – købmændene gnider sig i hænderne. Familien Danmark vil valfarte til over grænsen for at købe disse varer.

Grænsehandelen er på 12 milliarder kroner
31 pct. af danskerne vil købe flere varer syd på i nærmeste fremtid. Trailerne vil i stigende grad blive påmonteret bilerne.
I Sønderjylland kalder detailhandelen de nye afgifter for københavneri. Grænsehandelen ville slet ikke have haft det omfang, som den har nu, hvis den dansk – tyske grænse havde ligget nærmere København.
Og varerne bliver ikke sundere af, at man køber dem i det store land mod syd.
Grænsehandelen har nået 12 milliarder kroner om året. Og alt ser ud til at omsætningen vil stige til astronomiske højder. I øvrigt så svarer beløbet til 4 pct. af den samlede danske detailhandels omsætning.

Pludselig steg grænsehandelen tre gange
I stigende grad køber danskere også special – og udvalgsvarer i form af tøj, sko, fladskærme og elektronik.

Det kan jo så undre, at man pludselig mener, at grænsehandelen er tre gange højere end man troede. Her gik man så og troede, at Skatteministeret havde check på den omsætning.

1.000 jobs vil forsvinde
De Samvirkende Købmænd forudser, at 1.000 jobs vil forsvinde fra den danske detailhandel som følge af den eksplosive grænsehandel. Man forudser også mindre grænsehandel fra nordmænd og svenskere. Dette vil også betyde tab af jobs.

CO2 – regnskabet forværres
Grænsehandelen vil føre til øget bilkørsel til stor skade for CO2 – regnskabet. Ifølge en analyse køres der årligt mellem 550 og 600 millioner kilometer efter de billige varer.
Grænsehandelen skaber et unaturligt højt forbrug af de varer, som trækker grænsehandelen. Dermed udvandes forebyggelseseffekten af afgiftsforhøjelsen.

Nye forordninger på vej
Nu er et forslag fremme, at cigaretter skal skjules i butikkerne, som ikke skal lede kunder i fristelse. Dette forslag fremsættes senere som led i en revision af rygeloven. Det næste skridt vil sikkert være, at man forlanger et forhæng over alt, hvad der har med slik at gøre. Der gives ingen erstatning til detailhandelen for disse restriktioner. Tværtimod vil der blive indført forhøjede bødestraf, hvis man overtræder nye forordninger.

Skatteministeren er ikke foruroliget
Skatteministeren er ikke bekymret over den stigende grænsehandel. Han mener at udenlandske turister i stigende grad udligner beløbet med køb i Danmark: 

  • Vi overvåger området, og hvis der skulle ske nye udviklinger, er vi klar til at tage affære, men grundlæggende har vi valgt at gøre usunde varer dyrere, fordi det gavner folkesundheden. 
  • Når vi øger afgifter på usunde fødevarer og tobak, så forventes det, at grænsehandelen stiger, men omvendt så sikre vi finansieringen til den finanslov, som skal sætte gang i Danmark med flere arbejdspladser til følge.

En dråbe i havet
Skatteministeren mener i øvrigt at de 12 milliarder kroner kun er en dråbe i havet i forhold til den samlede omsætning i detailhandelen.
Men for de sønderjyske butikker er det et stort problem. Men det er langt fra Sønderjylland til København.

Også på Nørrebro kan man mærke afgiften
For dem, der ikke lige kan køre over grænsen vil man hurtig kunne mærke de nye afgifter. De forhøjede afgifter vil blive indført over tre år.

Og rent administrativt vil detailhandelen i hovedstaden kunne mærke de nye tiltag.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16