Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nyt spændende projekt

Et nyt spændende projekt er startet i Bragesgade. Det er projekt ”Erhvervsserviceassistent” Formålet er at få gjort førtidspensionister aktive. Har du et arbejde, der normalt ikke bliver udført, så har du her chancen. Læs her, hvad du gør, og hvor du kan få flere oplysninger.

Plan og Handling
Erhvervslivet opfordres til at hjælpe til med et nyt spændende projekt, der er startet i Bragesgade. Det er er ikke tale om et Ung i Job eller om at sende eksisterende medarbejdere ud i arbejdsløsheden for at få del i løntilskudskroner.

Men nu er der mulighed for at få udført et stykker arbejde, man normalt ikke vil få udført. Plan og Handling som er et privat firma, oplyser at der i forbindelse med deres projekt er et fitnesscenter til rådighed, som førtidspensionister kan benytte sig af.

Projektet henvender sig til førtidspensionister, der gerne vil tilbage til livet. Samtidig inviteres erhvervslivet til at gøre brug af disse.

Erhvervsserviceassistent
Projekt Erhvervsserviceassistent er et samarbejde mellem Plan og Handling og Pensionsstyrelsen. Projektet vil øge deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet og samfundslivet ved at skabe skånejobs som Erhvervsserviceassitenter i lokale virksomheder på Nørrebro.

Det kan være i handelslivet, skole, biblioteker, plejehjem m.m.

En erhvervsserviceassistent kan varetage opgaver som for eksempel oprydning, rengøring, køkkenarbejde, chaufføropgaver, regnskab og telefonpasning.
Jobbet matches på baggrund af førtidspensionistens kompetence.

Mål
Projektets formål er at gennemføre disse forløb for mindst 160 førtidspensionister. Heraf skønnes at 25 pct. opnår beskæftigelse.

Unaturligt projekt
Det er ikke særlig anvendt, at førtidspensionister arbejder. Det skyldes dels, at det ikke er tradition for det, dels at de ændringer, som loven rummer, ikke er særlig kendte.

Men der findes flere og flere førtidspensionister, der ønsker en eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet. Behovet for tilknytning til arbejdsmarkedet skyldes, at man ønsker at udvide sin sociale omgangskreds, trangen til at udfordre sig selv og behov for at føle sig aktiv.
Andre føler igen at de vil gøre nytte eller at få suppleret sin førtidspension med en lønindtægt.

Hvad gør man?
Inden der indgås ansættelsessamtale afholdes et uforpligtende ansættelsessamtale afholdes et uforpligtende møde, hvor borger og arbejdsgiver kan se hinanden an.
Er der enighed om at indgå et samarbejde, aftales herpå rammerne for jobbet. 

  • Der udarbejdes kontrakt eller ansættelsesbrev, hvor løn, arbejdsopgaver og løntilskudsperioden beskrives. 
  • Ved opsigelse bruges gældende overenskomst/lovgivning 
  • Lønnen aftales mellem arbejdsgiver/arbejdstager og de faglige organisationer 
  • Man har mulighed for at fravælge den overenskomstmæssige løn, da jobbet ikke er sammenlignlig med arbejde på ordinære vilkår. 
  • Jobcentret betaler løntilskud til arbejdsgiver. Løntilskuddet udgør 25,29 kr. pr. time. 
  • Løntilskuddet må ikke overstige de samlede lønomkostninger over en periode på et år. 
  • Arbejdsgiveren skal være indforstået med at tage de nødvendige sikkerhedshensyn.

Er du interesseret i projektet så gå ind på www.planoghandling.dk eller ring til 33 36 98 99 og få svar på dine spørgsmål.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16