Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Forsigtige forbrugere

DANMARKS HANDELSSTANDSFORENINGER
Bent Aarrebo Pedersen, formand, Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre
Telefon 36 47 01 28 23 23 00 28 aarrebo@adr.dk

Forsigtige forbrugere
Sortsynet breder sig blandt forbrugerne. Forbrugertilliden og synet på landets økonomi er stærkt forværret. Historisk lave lønstigninger under inflationen. Flere skatter og afgifter. Privatforbruget vil kun vokse svagt i 2012. Det påpeger Danske Banks økonomer.

Og dog. Fra april til oktober vil det være muligt at få udbetalt sin opsparing i efterlønsordningen skattefrit. Det vil i henhold til Danske Bank teoretisk set kunne frigive omkring 60 mia. kr. svarende til henved 7% af privatforbruget – til ny opsparing eller øget forbrug. Efter nogle økonomers mening vil omkring 25% – altså ca. 15 milliarder måske lande i øget privatforbrug især i 2. halvår af i år. Og dermed et privatforbrugsløft på 1-2%-point.

Dansk økonomi skifter nu farve
fra rødt til gult lys. Sådan lyder den øjeblikkelige dom over dansk økonomi fra analytikerne hos Nykredit. Nedturen i dansk økonomi er stilnet af. Især båret af en bedring i det private forbrug. Støttet af bl.a. dankortomsætningen, der steg med 3,3% i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal og med 3,8% i december i forhold til december 2010. Det er dog langt fra gult over det hele. Det røde lys knytter sig i høj grad til forventningerne til fremtiden – ud fra at forbrugerne blev ramt af et massivt sortsyn i 2. halvår, og at forbrugertilliden er faldet markant gennem 2011. Erhvervslilliden ligger fortsat på et lavt niveau- om end de seneste måneder har budt på en svag fremgang.

Lukkeloven fortid til efteråret
Der er næppe tvivl om, at det handler om nye tider for detailhandlen og forbrugerne til efteråret, når lukkeloven smutter. Tilbudskrig med søndagsstart alle søndage vil presse forbrugerne til at gøre søndagen til den helt store indkøbsdag. Ensbetydende med et stigende antal ophør blandt mindre og mellemstore butikker i specialhandelen med fødevarer og med udvalgsvarer samt blandt discountbutikker, brugser, kiosker o.,s.v. især i 2013. En kraftig slankekur ensbetydende på sigt en svækket detailhandelsbetjening i store dele af YDRE-Danmark og i forstæder til de større byer. Mange butiksejere i eller tæt på pensionsalderen især i YDRE-Danmark ventes at lukke og slukke, før søndagskrigen bryder løs for alvor. I flere handelsgader, mindre og mellemstore centre i stor-København ses allerede nu stadig flere tomme butikker.

De kommende 8 måneder handler det for hele detailhandlen om at indstille og omstille sig til helt nye tider, når lukkeloven smutter. Det må lokalt blive et væsentligt emne på de kommende generalforsamlinger og medlemsmøder både i handelsstandsforeninger, handelsforeninger, gadeforeninger og centre. Ikke mindst også i frivillige kæder med mange placeringer i bymidter og i mindre/mellemstore centre.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16