Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Detailhandlen kom igennem november med 0-vækst

DANMARKS HANDELSSTANDSFORENINGER
Bent Aarrebo Pedersen,HD, formand, Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre
Telefron 36 47 01 28 23 23 00 28 aarrebo@adr.dk

NOTAT vedr. januar-november baseret på de nyeste værdiindeks (kroner) for brancher fra Danmarks Statistik for første 11 måneder 2011 sammenholdt med de samme 11 måneder 2010 - bearbejdet og kommenteret af Bent Aarrebo Pedersen

Detailhandlen kom igennem november med 0-vækst og gik de første 11 måneder 2011 frem med 0,5% i kroner i forhold til de samme måneder i 2010

Højdespringer i november blev: 1. Butikker med lædervarer med +14%
Bundskraber i november blev: 1. butikker med frugt- og grønt med –33%

Højdespringere i januar-november. blev:
1. Lædervarer med 13,8% .
2. Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger med +13,2%.
3. Cykelhandlere med +11,9%
4. Dyrehandlere med +10,2%

Bundskrabere i januar-november blev:
1. Frugt- og grøntforretninger med -28,9%
2. Stofforretninger med -27,4%
3. Forhandlere af lystbåde og udstyt hertil med -17,2%
4. Blomsterhandlere og havecentre med -16,2%

N O V E M B E R
Den samlede detailhandel oplevede i november 0-vækst. En noget ringere udvikling end prisudviklingen på omkring +3%. Sidste år i november var der en vækst på 4% i butikkernes kasseapparater.

I november i år oplevede købmænd og døgnkiosker 0-vækst, også 0-vækst for supermarkeder, discount, +7% og anden detailhandel fra ikke specialiserede forretninger (herunder varehuse og stormagasiner) minus 4%.

For de 7 specialbrancher med fødevarer blev det gennemsnitligt til en tilbagegang på 3,6% – holdt nede af en tilbagegang for frugt- og grønt på 33%, bagere –8% men holdt oppe af fiskehandlere med +6% og af +16% for “anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger”.

For de 30 specialbrancher med udvalgsvarer m.v. blev det til en gennemsnitlig brancheudvikling på –1,2% – bedst gik det for butikker med lædervarer med +14%, dårligst gik det for butikker med foto og med sko med –19% i tilbagegang

Årets første 11 måneder: Januar-november:
Den samlede detailhandel gik i de første 10 måneder frem med 0,6% set i forhold til de samme 10 måneder sidste år. En fremgang langt under prisstigningerne i samme periode på omkring 3%.

For supermarkeder og varehuse m.v. i årets første 11 mdr.
blev det for de 4 branchergrupper: Købmænd og døgnkiosker til +0,9%, supermarkeder til –1,4%, discount til +8,8% og anden detailhandel fra ikke specialiserede forretninger (herunder varehuse og stormagasiner) til –2,8%. I årets første 11 måneder steg forbrugerpriserne for “Fødevarer og ikke alkoholiske drikke” som månedsgennemsnit med 3,8%

For de 7 specialbrancher med fødevarer i årets første 11 mdr.
blev det til en gennemsnitlig branchetilbagegang på 4,7%. Bedst gik det for gruppen: “Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger” med en vækst på +12,9%. Dårligst gik det for frugt- og grøntforretninger med en tilbagegang på -28,5%, fiskehandlere tilbage med –13,2%, bagere med –7,1%. Slagtere klarede skærene med en beskeden fremgang på 0,5%.

Kampen om kunderne i dagligvaresektoren er gået hårdt ud over specialforretningerne med fødevarer. Og det bliver med fortsat forbrugsopbremsning og mere søndagsåbent hos stordetailhandlen værre endnu med mange butiksophør til følge blandt specialbutikker med fødevarer, kiosker, købmænd og brugser især i YDRE-områder, i fortæder og mindre byer.

For de 30 øvrige specialbrancher med udvalgsvarer i årets første 11 mdr.
blev det til en gennemsnitlig branchetilbagegang på –2,0%. Bedst gik det for lædervarer med +13,8%, cykelhandlere med +11,7%, og dyrehandlere med +11,4%. Dårligst for detailhandel med “kjolestoffer, garn, broderier m.v.” med en tilbagegang på 29,2% mod en vækst sidste år for hele året på 21,9%.

7 ud af 41 brancher med en fremgang på over 8% i januar-november

1. Lædervareforretninger +13,8%
2. Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger +13,2%
3. Cykelhandlere +11,9%
4. Dyrehandlere +10,2%
5. Detailhandel med elektriske husholdningsapparater +9,9%
6. Forhandlere af gaveartikler og brugskunst +8,8%
7. Discount (fødevarer) +8,6%

9 ud af 41 brancher med en tilbagegang på over 10% i jan. – nov.
(23 ud af de 41 brancher havde tilbagegang)

1. Frugt- og grøntforretninger -28,9%
2. Detailhandel med kjolestoffer, garn og broderier m.v. -27,4%´
3. Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil -17,2%
4. Blomsterforretninger og plantecentre -16,2%
5. Detailhandel med musik- og videooptagelser -16,0%
6. Fotoforretninger -12,2%
7. Fiskehandlere –12,1%
8. Forhandlere af musikinstrumenter -11,0%
9. Detailhandel med andre varer i.a.n -10,2%

Detailhandlen haltede gennem, ud af 2011, ind i 2012, og får det nok lige så svært i 2012

Med en beskeden vækst på 0,5% i de første 11 måneder sidste år og måske +1-2% vækst i december, så landede 2011 i kroner kasseapparaterne for den samlede detailhandel formentlig på en beskeden vækst på 0,7%. Med forbrugerprisstigninger på 2,5-3,0% som månedsgennemsnit i 2011 herunder fødevareprisstigninger på 5,2% i november og 5,0% i december i forhold til samme måneder i 2010, så har der reelt i 2011 renset for prisstigninger været en tilbagegang på henved 2%.

Det bliver spændende at se de foreløbige tal fra Danmarks Statistik den 1. februar om udviklingen i december for hovedbranchegrupper og for den samlede detailhandel. Detailhandelen får det svært også i 2012

Forbrugertilliden er fortsat lav, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dertil har den nye fedtafgift fået forbrugererne til at bremse op – måske kun midlertidigt???. Men måske derfor alligevel nok til, at der i januar er lanceret både en 20%-rabatkrig på økologi og en mælkekrig fra nogle af de store kæder som et led i discountkrigen på føde- og dagligvaremarkedet. En opvarmning til - med øget prisfokusering fra stordetailhandlen både på fødevarer og udvalgsvarer - en saneringskrig op til og efter, at lukkeloven lukkes yderligere ned til efteråret.

En situation, der kan få en del selvstændige i eller op mod pensionsalderen i bymidter, på hovedstrøg, i forstæder og centre til at lukke, slukke og betale enhvert sit, medens tid er, hvis muligt inden søndagskrigen for alvor blusser op efter 1. oktober med ny lukkelov.

Det bliver en lang sej fælles kamp for os alle – politikere som forbrugere og virksomheder for at skabe ny tillid til og genoprette Danmark som velfærdssamfund og dermed ny vækst i detailhandlen. Evner nutidens politiske ledere – det nye folketing – at være i front hermed ???? Det tvivler mange forståeligt på lige nu. Det viser vælgerfrafaldet fra rød regering ganske tydeligt. Og dermed en større forbrugsopbremsning i Danmark end i flere andre sammenlignelige lande i Europa. En bekostelig situation for detailhandlen, For samfundet.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16