Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Betalingsring – en klods om benet

Der er få gevinster, men store udgifter ved etablering af ringen. Der er begrænset tidsbesparelse. Der er uenighed mellem de Radikale og SF. De Konservative truer med boykot og hvad mener Venstre egentlig? DSB Øresund har store problemer. Cyklistforbundet mener at bilister bliver prioriteret. Men man glemmer detailhandelen, som er afhængige af kundernes fremkommelighed

Overdænget med undersøgelser
Vi bliver overdænget med den ene undersøgelse efter den anden, omkring betalingsringen. Konklusionen af de enkelte undersøgelser er afhængige af, hvem der betaler for dem. Alle har en mening om denne ring. Og det vil sikkert også afspejle sig i kommende kommunal – og folketingsvalg.

Afhængige af kunderne
Men der findes en gruppe mennesker, der er afhængige af, at kunderne kan komme til deres butikker uanset om de vælger egen bil, den kollektive trafik eller cykler. Og disse mennesker er detailhandlerne, som i forvejen kæmper en kamp for kunderne.
Detailhandel skaber mangfoldighed
Detailhandlere såvel på Nørrebro som i det øvrige København er en del af kulturlivet. De er med til at skabe mangfoldighed i bylivet. De bærer også et socialt ansvar ved at skabe beskæftigelse, udvikle arbejdspladser og skabe trivsel. Hvis deres betingelser bliver slået i stykker, ja så går det ud over de andre faktorer.

Bliver bilister prioriteret?
Hele sagen er ikke så enkelt som Cyklistforbundet i København beskriver i et læserbrev i Nørrebro/Nordvest Lokalavis: 

  • Ikke engang på Nørrebrogade – med byens, hvis ikke verdens største cykelkoncentration – har kommunen kunnet forbedre cyklisternes forhold uden modstand fra dem, der prioriterer bilisterne.

Indlægget har overskriften En havnetunnel løser ikke trængselsproblemerne. Det er et eksempel på at prioritere den ene form for trafik frem for den anden, men så enkelt er sagen jo ikke.

Nørrebro Handelsforening advarede mod udviklingen
Allerede for flere år siden advarede Nørrebro Handelsforening for udviklingen på Nørrebro, men politikerne var ikke lydhøre. Og foreningen, som har været modstandere af både den proces og den udvikling, der er sket med Nørrebrogade har ikke prioriteret den ene trafikform frem for den anden. Man har bare ville sikre detailhandelens rammevilkår. En samlet trafikal infrastruktur indbærer selvfølgelig også en havnetunnel.
Og i dette spørgsmål er foreningen helt klar enig med overborgmesteren.

Begræns ikke erhvervslivets muligheder
Det er nu også tanker fremme om, at parkerings – millionerne nu skal blive i kommunerne. Det ville jo så være rart, at man så ikke bare tænkte på at bruge disse til bredere cykelstier og yderligere trafikchikaner til begrænsning af erhvervslivets muligheder.

DSB Øresund har store problemer
Det vil være fint, hvis den kollektive trafik blev forbedret. Men det skal ikke ske kun på papiret. Kigger vi på de praktiske forhold, så har DSB Øresund forsøgt at gå den helt modsatte vej ved at stille forslag om en forringelse af trafikken. Årsagen skulle åbenbart være sporarbejde i Sverige.
Men den reelle årsag skal nok findes andre steder. Og det er mangel på personale samt mangel på materiel. Ingen bliver det pendlerne, der skal bøde. Trafikstyrelsen har netop givet DSB et nej til en særkøreplan, der indebar 40 pct. mindre personale.

Det er ikke ukendt at DSB Øresund har en massiv mangel på lokomotiv – og togførere. Man har stor besvær med at afvikle normal togtrafik. Passagerne har i årevis stået unødvendigt trangt. Man har stået skulder ved skulder. Mange gange har det kun været et togsæt. Kunderne er ekstremt utilfredse, og pendlerne kalder manglende togsæt for dårlig planlægning. Og mon ikke det bliver endnu værre, når DSB skal i gang med flere effektiviseringer.

De Konservative har truet
De konservative truer nu med, at de ikke vil gå i en borgerlig regering, hvis ikke Venstre sørger for at bryde Betalingsringen hurtigst muligt, når de borgerlige kommer til magten. Også Dansk Folkeparti har stillet et ultimativt krav.

Hvad mener Venstre egentlig?
Den nye debat er rejst efter at Martin Geertsen ikke vil love, at ringen vil blive fjernet igen, når den først er etableret. Det virker dog lidt mystisk efter at Søren Pind i efteråret fastslog, at det er partiets klare mål at fjerne ringen efter næste valg.
Og Venstres trafikordfører har udtalt, at en betalingsring hverken fjerner trængsel eller lange bilkøer. En betalingsring hører fortiden til.
Men hvad mener Venstre egentlig?

En aftale, der blev glemt
I en trafikaftale fra 2009 var alle partier uanset Enhedslisten enige om såkaldte kørselsafgifter eller roadpricing.

Uenighed mellem SF og De Radikale
På Christiansborg kan De Radikale og SF ikke blive enige om, hvor meget det skal koste for at krydse ringen uden for myldretiden. Provenuet er derfor usikkert. Man forventer dog en indtægt på cirka 1,5 milliarder kroner om året.

Fagbevægelsen imod
En samlet fagbevægelse i Storkøbenhavn vender sig mod regeringens planer om at indføre en betalingsring i hovedstaden. I en udtalelse fra forretningsudvalget i LO Storkøbenhavn opfordres regeringen til at løse trængselsproblemerne med roadpricing, det vil sige en afgift pr. kørt kilometer.

Samtidig opfordrer man regeringen til alene at sikre et lovgrundlag for opkrævning af trængselsafgifter, hvorefter Københavns Kommune og forstadskommunerne i fællesskab selv bør beslutte, hvordan et forsøg med GPS – baseret roadpricing i hovedstaden skal fungere i praksis.

Fagbevægelsen forventer også, at regeringen etablerer en kraftig forbedring af den kollektive trafik.

Begrænset tidsbesparelse
Vejdirektoratet har beregnet at Trængsels – eller betalingsringen vil elimenere 15.600 af de 130.000 timers spildtid, som bilisterne i hovedstadsområdet dagligt udsættes for.

En bilist der kører fra Roskilde til Rådhuspladsen mellem klokken 7 og 8 om morgenen vil spare mellem 3,7 minutter og 5,3 minutter, afhængig af, hvor ringen kommer til at ligge. Omregnet til en gennemsnitlig timesløn vil de få minutter ligge langt under de 25 kroner det koster i at passere ringen.

Få gevinster – store udgifter
Tænketanket Kraka har beregnet, at bilister årligt skal betale 1,8 milliarder kroner og værdien af tidsbesparelsen er på knap 600 millioner kroner. Og det går ud over dem, der i forvejen tjener mindst.

Vi kan konstatere at 

  • de tidsmæssige gevinster er små 
  • miljøeffekten er begrænset 
  • indtjeningsmønstret er en dårlig ide – der er for mange omkostninger i etablering og i at drive ringen
  • Og som vi har påvist er diskussionen efterhånden blevet et klods om benet i mange partier.

Det er ikke første og sidste gang vi beskæftiger os med Betalingsringen.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16