Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Det skader detailhandelen

De unge føler sig ofte som andenrangs – medarbejdere. Et fåtal af arbejdsgivere udnytter ungdomsarbejdsløsheden. De unge bliver tilbudt urimelige og ulovlige forhold. Det er på tide, at folkeskolen, forældrene, fagbevægelsen og Dansk Erhverv vågner op til dåd. De unge burde føle sig velkommen på arbejdsmarkedet. Langt de fleste overholder gængse regler, men den dårlige omtale skader hele detailhandelen.

De unge bliver udnyttet
Debatten om, at de unge bliver udnyttet i detailhandelen skader hele detailhandelen. Det bliver fokuseret på problemet i medierne, og læserne bliver efterladt med indtrykket af, at det mere er reglen end undtagelsen. Problemet er at langt de fleste i detailhandelen overholder gængse regler, mens et få tal vitterlig udnytter de unge.

Hvor er forældrene, folkeskolen og forældrene?
Men hvorfor skal de unge behandles så dårlig de få steder? Her må folkeskolen, fagbevægelsen og forældrene på banen. De må hjælpe de unge. Og så må man appellere til de arbejdsgivere, der ikke kan finde ud af det.

Folkeskolen har ikke klædt de unge godt nok på. Forældrene må på en helt anden måde sætte sig ind i forholdene. De unge er magtesløse og som oftest ikke organiseret.

I folkeskolen bør man fortælle de unge, forskellen på overenskomst og lovgivning. Mange tror, at de er sikret ordentlig arbejdsforhold, selv om de ikke er medlem af en fagforening. Enlig burde alle være omfattet af ordentlig arbejdsforhold.

Videoovervågning stresser
De fleste er ansatte under 25 år. De bliver truet med bøder op til 250.000 kr. for at røbe forretningshemmeligheder.
Og så bliver videoovervågning brugt til at finde ud af, om de unge smiler nok til kunderne.
Det kan være utroligt stressende konstant, at være overvåget. Enlig burde kamaraer bruges over for kunderne og ikke til at overvåge medarbejderne. En sådan overvågning må ikke bruges over for medarbejderens effektivitet.

Truet med fyring ved sygdom
Man bliver truet med fyring, hvis man melder sig syg. Andre steder skal man skaffe en ny medarbejder, såfremt man ude af stand til at komme på arbejde.
Her er der åbenlys brud på arbejdsgiverens ledelsesret.

Ja syge tvinges på arbejde under massive trusler. Det er groft og uansvarligt og burde ikke forekomme på en dansk arbejdsplads. Det er lovlig forfald, når man er syg.

Dansk Erhverv nedtoner problemet
Det nytter heller ikke, at Dansk Erhverv affejer problemerne, med at det kun er et lille problem. Her mener man, at arbejdsgiverne har haft så travlt, at de ikke har sat sig ind i tingene. Der hersker mere eller mindre lovløshed. Arbejdsgiverne er i en magtposition over for de unge.
De unge bliver ikke behandlet særlig pænt. De står uvidende, mens chefen presser på.
Disse forhold bliver Dansk Erhverv nødt til, at forholde sig til.

De unge er ikke forsikret
Det kan ikke være rigtig, at unge skal arbejde uden løn og uden at være forsikret. Det må sikres alle steder, at de unge arbejder under ordnede forhold. Det viser sig, at en del unge ikke er dækket af en forsikring i oplæringen.
De unge er mere udsatte end deres mere erfarende kollegaer.

Skal selv betale for oplæring
Således forlanger nogle butikker et kursus i fremstilling af deres produkter. Og det skal ske i de unges fritid, som en slags adgangskort til ansættelse. Disse oplærings kurser er under de unges eget ansvar.
Andre unge tvinges til at arbejde gratis som en slags prøveperiode – uden løn. Derlit kommer et oplærings kursus, som også er uden løn.

Prøvevagter uden løn
Prøvevagter uden løn inden en ansættelse er også meget normalt.

De unge opfordres til at snyde
Fagbevægelsen og fødevarekontrollen må også gribe ind, når de unge opfordres til at snyde med egenkontrollen og deres alder. Desuden bliver man instrueret i at snyde med temperatur.

Man instruere direkte de unge i at begå ulovligheder vel vidende, at politi og anklagemyndighed normalt ikke straffer underordnede. Men de unge bliver bragt i en situation, hvor de kan risikere straf.

Hvordan kan man acceptere, at de unge bliver taget som gidsler?

Hvis man siger fra, ja så får man fyresedlen.

Ikke interesseret i, at unge organiserer sig
Man har indtryk af, at der findes virksomheder, der ikke er interesseret i, at deres medarbejdere organiserer sig. Man skulle tro, man var tilbage til forrige århundrede.
En streng medarbejderpolitik under meget stressede forhold venter mange af de unge. Og de unge har kun lidt eller overhovedet ingen kendskab til deres rettigheder.

Ungdomsarbejdsløshed bliver udnyttet
Ungdomsarbejdsløsheden er så høj, at bare det at have et arbejde er et privilegium. Dette faktum udnyttes desværre af nogle få virksomheder.

Det er fuldstændig uacceptabelt. Og disse forhold burde såvel arbejdsgiver – som lønmodtagerorganisationer på det skarpeste tage afstand fra. Og det skal også ske i forhold til den langt overvejende del af arbejdsgiverne, der overholder lovgivningen og fører en ordentlig personalepolitik.

Der burde være fair arbejdsforhold
Der burde være fair forhold på det danske arbejdsmarked også for de unge. De dårlige forhold burde ikke eksistere. Arbejdsforholdene bør altid være i orden, selv om arbejdsgiveren griber tingene an på en alternativ måde.

Spillereglerne bliver ikke overholdt. Konstant bliver funktionærloven især overtrådt når det gælder syge – og dagpengeloven.

Dårlig omtale skader hele detailhandelen
Den fortsatte dårlige omtale af de unges forhold, skader hele detailhandelen.

Fagbevægelsen burde vågne op
Det er vel også på tide at fagbevægelsen vågner op og tager sig af problemet. Alt for mange unge bliver misbrugt. Problemerne er nok større, end man udmiddelbart forventer.
Alt tyder på, at fagbevægelsen har været for længe om, at erkende problemet

De unge er ikke andenrangs – medarbejdere
De unge skal ikke betragtes som andenrangs - medarbejdere. De er et let bytte, og oplever et maget hårdt arbejdsmarked. Det er en kamp om arbejdet i dag. Desværre er det nogen, der udnytter dette. Det er en klar tendens til, at forholdene de senere år er blevet forværret.

De fleste overholder reglerne
Og det kan den langt overvejende del af butikkerne heller ikke være tjent med. Det er dem der fører en ordentlig medarbejderpolitik og overholder gængse regler.

Læs også artiklen: Bliver unge udnyttet i dansk detailhandel?


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16