Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

BYMIDTEN krakelerer i mange kommuner

DANMARKS HANDELSSTANDSFORENINGER
Bent Aarrebo Pedersen, formand, Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre.
Telefon 36 47 01 28 23 23 00 28 aarrebo@adr.dk 

Visitkortet: BYMIDTEN krakelerer i mange kommuner – Bli`r ægtefælle-job en mangel især i YDRE-DANMARK og dermed en bremseklods for ny erhvervsudvikling.

Detailhandlen er ikke kommet særligt godt ind i 2012. Og får det hårdt i 2012.

Detailhandlen i bymidten sammen med andre servicefag har tidligere været et godt visitkort også beskæftigelsesmæssigt set for mange kommuner, når kommunen og øvrige lokale virksomheder satsede på og lykkedes med at tiltrække dygtige medarbejdere og deres ægtefæller til kommunen. Der var ofte gode beskæftigelsesmuligheder for begge ægtefæller. Det er langt sværere nu især i YDRE-DANMARK at tiltrække dygtige medarbejdere, hvis det ikke er muligt for ægtefæller at finde beskæfigelse i f.eks. detailhandlen eller i servicefagene.

Bymidten – som et godt visitkort med specialhandel og servicefag iøvrigt risikerer at krakelere i mange byer især de kommende 2-3 år med øget fokus på at bekæmpe hinanden på søndage mellem kædeerne i stordetailhandlen og overfor den øvrige detailhandel, der ikke magter søndagsåbent, når lukkeloven næsten lukkes helt ned til efteråret.

Det bli`r i høj grad også op til virksomhedersamlet set i en kommune i et handelsområde/i en by at satse på at medsikre, bakke op om den bedst mulige lokale handel, så der fortsat er gode muligheder for beskæftigelse af ægtefæller, når der er brug for et sikre tilflytning af dygtige og nødvendige medarbejdere til den enkelte virksomhed som overlevelsesgrundlag. Eller til en kommune, når de store årgange pensioneres. For mange kridtede vinduer er ikke noget rart visitkort, hverken for detailhandlen, det øvrige erhvervsliv og slet ikke for en kommune.

Bli`r ægtefælle-job en mærkbar mangelvare, bli`r det også svært at tiltrække gode medarbejdere til virksomheder med vækstmuligheder og dermed en bremseklods på ny erhvervsudvikling og i stedet for risiko for erhvervsflytning eller erhvervsafvikling. Det kræver i høj grad landspolitisk opmærksomhed. Og lokalpolitisk – erhvervsmæssigt – samarbejde.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16