Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nyt om Metro – byggeriet - Februar 2012

Vi har fra Metroselskabet modtaget de sidste nye informationer om arbejdet på det forskellige byggepladser på Nørrebro. Man har især ved Nørrebroparken haft forskellige kunstaktiviteter. Vi takker Andrea for orienteringen, og vender tilbage senere og følger udviklingen

Andrea fra Metroselskabet har sendt os de nyeste informationer om byggeriet på byggepladserne på Nørrebro.

Nørrebroparken
I Nørrebroparken er vi fortsat i gang med at bore og støbe vægge til tunnelskakten.

I området omkring Nørrebroparken bores der i øjeblikket en række smalle brønde, såkaldte reinfiltrationsbrønde. De bruges til at tilbageføre det grundvand som pumpes bort fra byggepladsen i Nørrebroparken.
På den måde sikres det, at grundvandsnivuet er stabilt i hele byggeperioden. Borearbejdet fortsætter et godt stykke ind i marts.

Allerede ved årsskiftet kunne hegnet omkring Nørrebroparken byde på nye kunstværker. På sydsiden – den del, der vender ud mod den resterende park – skabte en gruppe grafitkunstnere et ca. 35 meter langt værk i starten af januar, og kort tid efter blev der malet et 10 meter langt grafitti – værk i Krogerupgade.

Fredag den 27. januar åbnede udstillingen Drøm din by på hegnet i Nordbanegade. Udstillingen er et samarbejde mellem billedkunstneren Annette Skov og børnekulturhuset Karensminde, hvor børnene har malet deres drømme om børneliv i år 2012.

Nuuks Plads
I uge 4 besøgte informations – skurvognen naboerne ved Nuuks Plads. I løbet af de fire dage besøget varede, trodsede en del naboer den bidende kulde og fik en snak med Metroselskabets arbejdere.

Etableringen af de afstivede vægge er i gang. Entreprenøren har valgt først at bore med et smallere bord for at nedbryde kalken og lette arbejdet for sekantpæleboremaskinen.
Selve støbningen af de afstivede vægge går i gang i midten af februar.

Nørrebros Runddel
Da Metroselskabets skurvogn forlod Nuuks Plads i slutningen af uge 4 kørte den direkte videre til Nørrebros Runddel, hvor naboer og andre interesserede kiggede forbi i løbet af uge 5.

Åben Skurvogn holder nu en pause, men forventes at vende tilbage til Nørrebro senere på året.

I forbindelse med etableringen af de afstivede vægge ved Nørrebros Runddel, er der blevet udført en række test, og selve støbningen forventes at gå i gang i midten af februar.

Nørrebros Station og Skjolds Plads
De forbedrende arbejder er afsluttet begge steder. Arbejdet med at anlægge selve stationerne begynder til foråret.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16