Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Skal vi have flere læssezoner på Nørrebrogade?

Teknik – og Miljøforvaltningen lægger nu op til, at der kan komme flere læssezoner i byens handelsgader. Er der behov for flere læssezoner på Nørrebrogade? Hvilke problemer er der i forbindelse med disse læssezoner på Nørrebrogade? Detailhandlere kom frem af busken. Nørrebro Handelsforening vi gerne afgive høringssvar. Men det haster.

Københavns Kommune lægger nu op til, at der kan komme flere læssezoner på Nørrebrogade. Tidligere har detailhandlere klaget over at reglerne ved læssezonerne håndteres meget restriktivt. Det er tale om, at detailhandlere har fået bøder fordi de i deres privatbiler har læsset varer af til deres butikker. Det har afstedkommet bøder.

Men er der nok læssezoner på Nørrebrogade? Skal man gå for langt med pallerne? Fungerer ordningen uhensigtsmæssigt? Kan det gøres bedre?

Detailhandlere, kom nu frem fra busken og fortæl jeres oplevelser. For nu er det mulighed for at gøre noget ved det.

Borgerrepræsentationen har som en del af parkeringsaftalen 2011 besluttet, at forbedre butikkernes muligheder for at få leveret varer. Derfor er Teknik og Miljøforvaltningen meget interesseret i at undersøge mulighederne for at etablere flere læssezoner.

Men for at der skal etableres en læssezone skal behovet være der. Butikker og vognmænd skal kunne opleve en klar forbedring set i forhold til den nuværende situation.

Forvaltningen forventer derfor at alle relevante interessenter afleverer høringssvar. Og dette gælder selvfølgelig også Nørrebros detailhandlere. Så kom endelig frem med dine kommentarer.

Det er særlig to spørgsmål som forvaltningen vil have svar på:

1. Hvad er interessenternes overordnede vurdering af de nuværende forhold i forbindelse med varelevering til butikker i Københavns Kommune? Og herunder også placering, omfang og skiltning af de eksisterende læssezoner.

2. Hvordan vurderes de konkrete behov for anlæggelse af yderligere læssezoner? Dvs. hvor i byen opleves behovet at være størst, og er der særlige konkrete omstændigheder og lokale forhold, som forvaltningen skal være opmærksom på?

På baggrund af høringssvarene og Teknik – og Miljøforvaltningens egen analyse, vil forvaltningen inden sommerferien 2012 fremlægge forslag om oprettelse af ekstra læssezoner i København.

Vi burde for længst have offentliggjort dette, men den udsatte redaktør er først fornylig blevet opmærksom på dette. Besvarelserne på de to spørgsmål kan også være muligheder for at detailhandelen på Nørrebrogade kan få bedre muligheder.

Men husk, at argumenterne for flere læssezoner og problemer omkring disse, skal være velbegrundet. Husk, at vi skal have svarene hurtig, så vi kan aflevere et høringssvar.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16