Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Farvel – Betalingsring

Det blev begrænset med renere luft. Indtægten svingede fra 2 milliarder til 800 millioner kr. Skulle man i fremtiden vælge den kollektive trafik, skulle man stå tidligere op. LO ville have befordringsfradrag. SF arbejdede stadig med lavere billetpriser. DSB har en turbulent tid. Masser af forvirrende undersøgelser. Og blev der 14.000 færre biler i krydset Jagtvej/Ågade, som Miljøpunkt Nørrebro påstår?

Nørrebro Handelsforening hilser beslutningen velkommen
I Nørrebro Handelsforening har man for mange år siden foreslået en grøn bølge. Man har også foreslået en flytning af transport uden at det skulle gå ud over prisen. Og så bør man gå i gang med havnetunnel – planerne.

En anden ting er, at politikerne må tage andre med på råd inden de beslutter sig for trafkmæssige foranstaltninger. De må på en bedre måde lære at vurdere konsekvenserne. Det har fejlet i planerne om Betalingsringen.

Regering i trængsel
Betalingsringen fik navneforandring til Trængselsringen. Det kan være, fordi regeringen har fået store trængsler med at nå til enighed. En plan skulle have været fremlagt for 14 dage siden. Trængslerne blev for store – farvel betalingsring.

14.000 færre biler på Jagtvej?
Miljøpunkt Nørrebro gik ikke overraskende ind for den omstridte Betalingsring.
Herfra siger man, at der ville være 14.000 færre biler på hjørnet af Jagtvej/Ågade i døgnet.

Argumentet med at man vil hente naturen ind til byen er positiv. Man arbejder på en fritlæggelse af Ladegårdsåen. Den tanke havde vi i Kvarterløft Nørrebro Park allerede for tre – fire år siden. Men projektet viste sig, at være for bekosteligt.

Man må håbe, at dette projekt fortsætter, selv om man har skrinlagt betalingsringen.
62 pct. vil ikke lade bilen stå
62 pct. af bilisterne sagde, at de ikke vil lade bilen stå. Og det skyldtes, at når man tager sin egen bil, bestemmer man fuldstændig selv, hvornår man tager hjemmefra. Tager man toget har man ikke rigtig styr på denne proces.

DSB har en turbulent tid
DSB har haft en turbulent tid. Først med ledelsesproblemer, direktionsrokader, DSB – First og IC4 – problemer. Man har også en kamp med medierne, der hele tiden er over koncernen med negative historier. Det dårlige image er en af grundene til at man ikke kan nå målet. Der kommer så en halv milliard mere til den kollektive trafik, men hjælper det – DSB?

Op mod 16 pct. af afgangene mellem København og Slagelse er overfyldte i myldretiden. Transportministeren havde bebudet en udbygningsplan i tilknytning til det bebudede lovforslag. Bliver det nu droppet?

Kæmpe for siddeplads
Dag efter dag må pendlerne kæmpe for at få en siddeplads i overfyldte regional – og intercitytog. Det skyldes, at DSB kører med for få vogne. De har simpelthen ikke mere materiel. Nogle gange for pendlerne ikke engang en ståplads.
Godt 52 pct. af landets pendlere er overvejende utilfredse eller meget utilfreds med DSB.

Disse pendlere så hellere, Tog til Tiden end lavere billetpriser.

I den seneste tilfredsheds - analyse får DSB kun 6,81 af 10 mulige. DSB er på jagt efter gamle IC 3 tog. Det lykkes måske at finde nogle i Israel. Og så skal lejen af dobbeltdækker – togene atter engang forlænges.

Spild – tid
Så viste en undersøgelse at bilisterne sparede 15.800 timer om dagen med den nye Trængselsring. Det påstår i hvert fald Vejdirektoratet.
Men en anden undersøgelse viste, at den øgede pendlertid steg med 2.100 timer. Tager man sin cykel i stedet ja så er det selv med Cykel – motorvejen på Nørrebrogade 7.500 timer – spildtid

Hvor meget tid sparer man
En anden af de talrige undersøgelser viste, hvor meget tid man sparede i egen bil: 

  • Roskilde – Sydhavnen 4 min. 
  • Farum – Nørrebro 3 min. 
  • Hørsholm – Rigshospitalet 4 min. 
  • Roskilde – Rådhuspladsen 5 min. 
  • Lyngby – Rådhuspladsen 3 min. 
  • Helsingør – Køge 1 min. 
  • Hillerød – Rådhuspladsen 3 min.

Fra 2 milliarder til 800 millioner
Og når vi nu er inde på, hvor meget Trængselsringen ville indbringe, viste de nyeste beregninger 700 – 800 millioner kroner. Det er markant mindre end de 2 milliarder kroner, som det blev hævdet under valgkampen.
Embedsmændene var blevet uenige om, hvordan man skal foretage beregningerne.

Højere p – afgifter
Og selv om statsministeren hævdede at der ikke skal betales mere for parkering, så hævdede Københavns overborgmester, at det nu er lovhjemmel til at gøre det. VK havde sat et loft over indtægterne. De steg fra 102 til 354 millioner kroner.

Lo vil have befordringsfradrag
For lønmodtagerne ville det at komme på arbejde i København koste 11.000 kr. årligt, hvis man ikke har en alternativ måde, at komme på arbejde end i egen bil. Det betød, at man skal tjene 20.000 kr. ekstra. På den baggrund forlangte LO et fradrag på selvangivelsen. Dette kaldte regeringen en underminering.

Vælg den kollektive – stå tidligere op
Men faktum var, at 142.000 danskere vil blive berørt af Trængselsringen. Ifølge Danmarks Statistik ville 262.935 danskere passere Trængselsringen hver dag, for at passe deres arbejde.

Dem, der i fremtiden skulle vælge den kollektive transport skulle stå ekstra tidligt op. Problemerne opstår naturligt, når ens bolig ikke ligger ved et stoppested.

Renere luft
Men hvad gør man ikke for en renere luft. Der bliver 15 pct. mindre udledning af CO2 i København og på Frederiksberg.6 pct. mindre udledning af kvælstofdioxid og 3 pct. mindre udledning af partikler. Ja sådan så det ud, når Trængselsringen skulle komme. Hvad gør man nu? Ja det skal en kommission se på.

Rabat til erhvervslivet
Og pludselig kom det frem, at erhvervslivet vil kunne opnå en rabat på 50 – 75 kr. pr. dag. Et endelig lovudkast vil vi aldrig se.

Betalingsringen vil vi aldrig opleve – Farvel Betalingsring.

Vi fortsætter vores massive dækning af Trængselsringen/betalingsringen
www.norrebro.dk har foreløbig 70 artikler om trafikken i København i arkiverne. Se en liste bagerst i artiklen: Hvorfor blander I jer ikke i trafikdebatten?


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16