Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Der er Trængsel - eller?

Er der trængsel i København eller der ikke. Mange prognoser blev smidt på bordet. For mange år siden efterlyste Nørrebro Handelsforening en helhedsplan for trafikken i København. Den blev vedtaget i 2006. Siden har ingen set den. Hvis erhvervslivet får kompensation bliver der ikke råd til billigere kollektiv trafik. Og det var netop det SF og Socialdemokraterne strides om. Bedre kollektiv trafk – eller lavere billetpriser? For regeringen blev sagen en høj politisk pris.

Død og borte
Betalingsringen er død og borte. En halv milliard skal bruges til at forbedre den kollektive trafik. En anden milliard skal bruges til at nedsætte billetpriserne over hele landet.

Stadig trafikale udfordringer
En trængselskommision skal arbejde med forslag til afhjælpning af Københavns problemer . De skal afgive betænkning inden 1. jan. 2013.
Vi skal huske på, at København stadig har store trafikale udfordringer.

Men i månedsvis har finansministeren og skatteministeren ikke kunnet finde en fællesløsning. Alt for sent har statsministeren grebet ind.

Processen kørte af sporet
Processen var kørt af sporet. Statsministerenens løjtnanter kunne ikke finde en løsning. Billige priser løser ikke trængselsproblemerne. De koster stadig samfundet 6 milliarder kroner om året. Og der spildes stadig 130.000 timer.
Inden vi råber hurra, så husk disse ting.

En ret stor sejr
For rød blok vil det sikkert om nogen tid, betyde at de igen får fremgang. De er nu foreløbig kommet af med en dårlig sag. Og SF betragter en halv milliard kroner til takstnedsættelser som en ret stor sejr.

Ingen trængsel i København 

  • Der er ikke noget problem med trængsel af biler i København.

Denne opsigtsvækkende kommentar fremkom i en diskussion i TV og var fremsat af Martin Geertsen fra Venstre.

Trængslen vil stige
En trafikekspert Per Homann Jespersen oplyser dog, at biltrafikken over Københavns kommunegrænse er steget over de seneste år. Men måske har Geertsen ret, når han siger, at trafikken har været faldende i København de seneste år.

Det mener den omtalte trafikekspert, at det skyldes den økonomiske krise, og kun er en forbigående stagnation. Når økonomien igen er i top, vil trængslen igen stige.

Ifølge Transportministeriet er trafikken faldende
Og for at gøre forvirringen total, så siger Transportministeriet, at trafikken over kommunegrænsen rent faktisk er faldet siden 2006 og i Indre By siden 2003.

Martin Geertsens pointe, at det var vejarbejde og Metro – byggeri, som var skyld i trængslen og ikke et stigende antal biler.

Et mareridt
Trængselsringen blev til et mareridt for regeringen. Projektet var præget af rådvildhed, mangel på styring og dyb splittelse i regeringen.

Overborgmesteren bebuder stigning på 30 pct.
Men ifølge overborgmesteren er transporten i København steget med 20 pct. siden år 2000. Prognoserne peger på en stigning på op mod 30 pct. over de næste 20 år.

Hvor blev helhedsplanen af?
Og der er vitterlig noget galt med infrastrukturen og planlægningen af denne i København. Således vedtog Folketinget den 2. februar 2006 at forsyne hovedstaden med en såkaldt helhedsplan. Planen skulle præcis et år senere skabe et overblik og en sammenhæng i byens trafikprojekter.

Men i dag, er der ingen, der kender til sagen. Og i dag eksisterer der stadig ikke en plan for, hvordan ressourcerne bedst udnyttes.

Vi må da så håbe, at Folketinget vedtager, at bevilge penge til netro – strækningen til Nordhavn, for ellers bliver projektet 700 millioner kroner dyrere.

Nørrebro handelsforening efterlyste det
Mange konsulent – regninger er udfærdiget til en helhedsplan, men det er fortsat uvist, hvornår den bliver færdig. Nørrebro Handelsforening har i forbindelse med Nørrebrogade – projektet i mange år efterlyst denne plan. Man kaldte den helikopter – perspektiv.

Meget tid på ekstra transport
Blandt de mange undersøgelser, der har været tager vi en fra Søndagsavisen.

  • Hvis en pendler bor i Fredensborg, bliver den daglige transporttid forlænget med to gange en halv time, hvis pendleren skifter billen ud med kollektiv transport. Det er vel ikke så galt. Men bare på en uge svarer det til en enkelt arbejdsdag. 
  • Bor vores pendler derimod i Himmerlev ved Roskilde eller dalby syd for Køge, vil hendes årlige transporttid blive forlænget med det, der svarer til henholdsvis 24 eller 40 fulde arbejdsdage, hvis hun lader bilen stå.

Store samfundsmæssige omkostninger
Når folk får længere transporttid er det svært at sætte kroner og øre på. De samfundsmæssige omkostninger ville blive større end det, man sparer ved at køre tre til fem minutter hurtigere fra Nordsjælland til København med Trængselsringen.

Får erhvervslivet kompensation?
Det ville have været spændende at se, om erhvervslivet fik dispensation. For låsesmeden med 30 vogne kan merudgiften sagtens beløbe sig til en halv million kroner. Men skal låsesmeden inden for muren have dispensation, så burde låsesmeden ude for muren også have det, ellers er det konkurrenceforvridende.

Enhedslisten skælder ud
Som vi tidligere har berettet, har fagforeningerne udtrykt mistillid til ringen. Det fik Enhedslisten til at reagere. De sagder: 

  • Lo – Fagforeningerne må begynde at tænke anderledes. Med Trængselsringen står vi overfor den største udbygning af den kollektive trafik i hovedstadsområdet i årtier. At fagforeningerne ikke vil gøre sig til en del af det, fatter vi ikke. Der er masser af arbejdspladser i det her.

Mere kollektiv transport eller billigere billetter?
At overskuddet skulle bruges til bedre kollektiv trafik undermineres nu tilsyneladende af den rabat man vil yde erhvervslivet. Det vil i så fald ikke være penge til busser, tog og letbaner.

SF vil have lavere priser, mens Socialdemokraterne vil have bedre kollektiv trafik.. Det ville blive ekstremt dyrt at nedsætte billetpriserne. Mens den uenighed blomstrede blev medierne tæppebombet af de borgerlige.
Men spørgsmålet var, hvem ville efterhånden have betalings – trængselsringen. Fagbevægelsen var jo stået af.

Kritikken fortsætter fra partikammerater
Og ude i omegnskommunerne talte socialdemokratiske borgmestre om arrogance i den socialdemokratiske ledelse. Her ville man fortsætte med at komme med de negative konsekvenser. Det var heller ikke fare for, at de ville dæmpe deres kritik, selv om ledelsen havde bedt dem om det.

Du kan finde mindst 70 artikler her på siden omhandlende trafik i København. Se listen efter artiklen: Hvorfor blander I jer ikke i Trafikdebatten. Se i arkivet og brug søgefunktionen.

Vi fortsætter selvfølgelig debatten om betalings/Trængsels - ringen


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16