Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Detailhandlen haltede gennem 2011 og får det lige så svært i 2012

DANMARKS HANDELSSTANDSFORENINGER
Bent Aarrebo Pedersen, HD, formand, Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre
Telefron 36 47 01 28 23 23 00 28 aarrebo@adr.dk

NOTAT 25.02.12 vedr. detailhandel i december og i 2011 baseret på de nyeste værdiindeks (kroner) for brancher fra Danmarks Statistik for december og året 2011 sammenholdt med 2010.

Detailhandlen haltede gennem 2011 og får det lige så svært i 2012
Detailhandlen kom igennem december med 1%-vækst i kroner og gik i året 2011 frem med 0,6% i kroner i forhold til 2010

Højdespringer i december blev: Cykelhandlere med +31%
Bundskraber i december blev: Butikker med frugt- og grønt med –32%

Højdespringere for hele året 2011 blev:
1. Lædervarer med 13,0% .
2. Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger med +13,0%.
3. Cykelhandlere med +12,7%

Bundskrabere for hele året 2011 blev:
1. Frugt- og grøntforretninger med -29,1%
2. Stofforretninger med -27,3%
3. Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil med -17,5%

D E C E M B E R
Den samlede detailhandel oplevede i december 1%-vækst. En noget ringere udvikling end prisudviklingen på omkring +3%. Sidste år i december var der en vækst på 2% i butikkernes kasseapparater.

I december sidste år oplevede købmænd og døgnkiosker –2% i tilbagegang, supermarkeder –3%, discount +7% i fremgang og anden detailhandel fra ikke specialiserede forretninger (herunder varehuse og stormagasiner) minus 2%.

For de 7 specialbrancher med fødevarer blev det til en gennemsnitlig fremgang på +0,8% – holdt nede af en tilbagegang for frugt- og grønt på -32%, bagere –6% men holdt oppe af fiskehandlere med +10% og +11% for “anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger” samt +20% for “Specialbutikker med drikkevarer”,

For de 30 specialbrancher med udvalgsvarer m.v. blev det til en gennemsnitlig brancheudvikling på –0,9% – bedst gik det for cykelhandlere med +31% og farvehandlere med +18%, dårligst gik det for butikker med kjolestoffer, garn m.v. med -27% i tilbagegang og for fotohandlere med –20%

Året 2011
Den samlede detailhandel gik kun frem med 0,6% i 2011 set i forhold til 2010. En fremgang noget under prisstigningerne i samme periode på omkring 3%. I året 2011 steg forbrugerpriserne for “Fødevarer og alkoholistiske drikke” som månedsgennemsnit med 4,0%.

For supermarkeder og varehuse i 2011 blev det for de 4 branchergrupper: Købmænd og døgnkiosker til +0,6%, supermarkeder til –1,5%, discount til +8,5% og anden detailhandel fra ikke specialiserede forretninger (herunder varehuse og stormagasiner) til –2,8%.

For de 7 specialbrancher med fødevarer i 2011 blev det til en gennemsnitlig branchetilbagegang på 4,1%. Bedst gik det for gruppen: “Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger” med en vækst på +13,0%. Dårligst gik det for frugt- og grøntforretninger med en tilbagegang på -29,1%, fiskehandlere tilbage med –10,3%, bagere med –7,1%. Slagtere klarede skærene med en beskeden fremgang på 1,1%.

Kampen om kunderne i dagligvaresektoren er gået hårdt ud over specialforretningerne med fødevarer. Og det bliver med fortsat forbrugsopbremsning og mere søndagsåbent hos stordetailhandlen værre endnu med mange butiksophør til følge blandt specialbutikker med fødevarer, kiosker, købmænd og brugser især i YDRE-områder, i fortæder og i mindre byer.

For de 30 øvrige specialbrancher med udvalgsvarer i 2011 blev det til en gennemsnitlig branchetilbagegang på –2,0%. Bedst gik det for lædervarer med +13,0%, cykelhandlere med +12,7%. Dårligst for detailhandel med “kjolestoffer, garn, broderier m.v.” med en tilbagegang på 27,3% mod en vækst i 2010 for hele året på 21,9%.

7 ud af 41 brancher med en fremgang på 8% og derover i 2011

1. Lædervareforretninger +13,0%
2. Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger +13,0%
3. Cykelhandlere +12,7%
4. Detailhandel med elektriske husholdningsapparater +10,7%
5. Dyrehandlere +8,9%
6. Discount (fødevarer) +8,5%
7. Forhandlere af gaveartikler og brugskunst +8,0%

8 ud af 41 brancher med en tilbagegang på over 10% i 2011
(23 ud af de 41 brancher havde tilbagegang)

1. Frugt- og grøntforretninger -29,1%
2. Detailhandel med kjolestoffer, garn og broderier m.v. -27,3%´
3. Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil -17,5%
4. Detailhandel med musik- og videooptagelser -15,7%
5. Blomsterforretninger og plantecentre -14,8%
6. Fotoforretninger -13,2%
7. Fiskehandlere –10,3%
8. Detailhandel med andre varer i.a.n -10,1%

Detailhandlen haltede gennem 2011 og får det nok lige så svært i 2012

Det blev til en beskeden vækst på 0,6% sidste år. Med forbrugerprisstigninger på 2,5-3,0% som månedsgennemsnit i 2011 herunder fødevareprisstigninger på 5,2% i november og 5,0% i december i forhold til samme måneder i 2010, så har der reelt i 2011 renset for prisstigninger været en tilbagegang på henved 2,5-3,0%.

Forbrugertilliden halter lige nu og nok også langt ind i 2012. Folketinget og regeringen virker på mange områder for handlingslammede. Overkapaciteten på føde- og dagligvaremarkedet kan ikke længere reddes/kompenseres med et hav af tilbud i udvalgsvarer. Der er lagt låg på forbruget. Undtagen for genbrug. Der er kun søndagskrigen tilbage med ophævelse af lukkeloven til efteråret som redningsplanke – med en bisset varehuskrig og discountkrig overfor den øvrige detailhandel, især med udvalgsvarer i bymidterne, der ikke magter søndagsåbent.

En situation, der kan få en del selvstændige i eller tæt på pensionsalderen i bymidter, på hovedstrøg, i forstæder og centre til at lukke, slukke og betale enhvert sit, medens tid er, hvis muligt inden søndagskrigen for alvor blusser op efter 1. oktober med ny lukkelov og trækker tæppet væk under minddre og mellemstore især lokale butikker.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16