Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Højdespringer i januar blev overraskende slagtere

DANMARKS HANDELSSTANDSFORENINGER
Bent Aarrebo Pedersen, formand, Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre
Telefon 36 47 01 28 23 23 00 28 aarrebo@adr.dk

NOTAT 26.03.12 vedr. detailhandel i januar 2012 baseret på de nyeste værdiindeks (kroner) for brancher fra Danmarks Statistik sammenholdt med jnauar 2011 bearbejdet og kommenteret Bent Aarrebo Pedersen, formand for Danmarks Handelsstandsforeninger

Den samlede detailhandel gik frem med beskedne 1%(0,5%) i januar i år i forhold til januar sidste år.

Højdespringer i januar blev overraskende slagtere med en fremgang på 16%
Bundskraber blev frugt-/grøntforretninger med en nedgang på 35%.

Den samlede detailhandel gik frem med 1% mere nøjagtigt 0,5% i januar i år i forhold til januar sidste år.

For supermarkeder og varehuse m.fl.
blev det for “købmænd og døgnkiosker” til 0-vækst i januar. “Supermarkeder” en tilbagegang på 2% , for “Discountbutikker” en fornyet fremgang på hele 11% og for “Andel detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger (herunder varehuse og stormagasiner)” en tilbagegang på hele 7%.

For de 7 specialbrancher med fødevarer
blev det til en gennemsnitlig branchetilbagegang på 3,3% med størst tilbagegang til “Frugt-/grøntforretninger” på minus 35% efter sidste år for hele året en tilbagegang på 29%. Supermarkeds- og discountkæderne er ved at trække tæppet næsten helt væk under de selvstændige frugt-/grønthandlere. Størst fremgang på 16% til “slagtere” efter en 0-vækst sidste år for hele året for slagtere. En forespørgsel til Danmarks Statistik om rigtigheden af de 16% bekræftes med rigtigheden heraf. Det er gået væsentlig bedre for slagtere i januar i år end i januar sidste år . Så det er jo meget positivt for slagtere. Fiskehandlere oplevede en fremgang på 5%, også positivt, efter en tilbagegang på 10% for hele sidste år.

For de øvrige 30 specialbrancher med udvalgsvarer
blev det til en gennemsnitlig branchetilbagegang på 0,2%. med størst tilbagagang til “detailhandel med musik og videooptagelser” på minus 19% og størst fremgang til “Forhandlere af lystbåde dog udstyr hertil” på +14%. Næststørst for cykelhandlere og radio-/TV-forhandlere på +12%.

8 ud af 41 brancher med en fremgang 9% og derover i januar

1. Slagtere +16%
2. Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil +14%
3. Cykelhandlere +12%
4. Radio- TV-forhandlere +12%
5. Discount (føde- og dagligvarer) +11%
6. Detailhandel med elektriske husholdningsapparater +11%
7. Dyrehandlere +10%
8. Lædervareforretninger +9%

6 ud af 41 brancher med en tilbagegang på over 10% i januar
(20 ud af 41 brancher havde tilbagegang)

1. Frugt- og grøntforretniner -35%
2. Detailhandel med musik og videooptagelser -19%
3. Fotoforretninger -15%
4. Detailhandel med andre varer i.a.n. -13%
5. Boghandlere -11%
6. Forhandlere af musikinstrumenter -10%

Ikke noget at råbe hurra for – endnu
Der var ikke noget at råbe hurra for sidste år med en beskeden fremgang på 0,6% for den samlede detailhandel og egentlig heller ikke i januar i år med +0,5% – bortset fra de 8 brancher med 9% og derover i vækst i januar. Samtidig lå fødevarepriserne i januar og i februar 5,7% over sidste år i januar og februar og mere end 8% over januar-februar for 2 år siden. De højere priser er i høj grad med til at begrænse forbruget af udvalgsvarer.

Store dele af detailhandlen krydser fingre for, at den lunere vinter og det tidlige forår vil være med til at gøre forbrugerne mere forbrugslystne og glade – så den forbrugsmæssige måske overforsigtighed løsnes lidt mere, inden krigen for alvor sættes ind i kampen om søndagskunderne, når lukkeloven næsten nedlægges til oktober. En situation, der de næsten 18 måneder efter kan ende med at skabe enorme forandringer i detailhandelsbilledet i Danmark.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16