Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Får vi en bedre Nørrebrogade?

Får vi en bedre Nørrebrogade?
Renovering af den resterende del af Nørrebrogade var et stort debatemne på den netop afholdte generalforsamling i Nørrebro Handelsforening. Hvorfor skal der være andre, der tager beslutningen, når det er min butik, der går ud over. Sådan udtrykte en af detailhandlerne det. Men det mest alvorlige problem er, at renoveringen skal strække sig over hele tre år. Erfaringerne fra den første del af renoveringen skræmmer. Har herskede kaos og dårlig information. Har Københavns Kommune lært af dette?

Debat – tema på generalforsamlingen
På den netop afholdte generalforsamling var spørgsmålet om ændringerne på Nørrebrogade et vigtigt tema. I forvejen har Handelsforeningen mistet en del medlemmer, der enten blev konkursramt eller har lukket deres butik. En del kan sikkert også tilbageføres til renoveringen og en ændret trafikregulering.

Penge til renovering af Nørrebrogade
Nu er det bevilliget penge til en videreførelse af renoveringen af Nørrebrogade. Det betyder mindre kørebane, bredere cykelstier og enkelte steder bredere fortove. Og så skulle alle være glade.

Dele af detailhandelen bliver ramt
Men det er alle bare ikke. Det er altid fint, når en slidt gade bliver shinet op. Men når det så samtidig skal ske en begrænsning af biltrafikken, ja så er det dele af detailhandelen, der bliver ramt. Det er nu engang en kendsgerning.

Det er jo ikke uden grund, at centre indretter sig med gratis parkeringspladser. Og fordi supermarkeder og varehuse, der virkelig tiltrækker detailhandels – kunder på Ydre Nørrebro vil ændringen på Nørrebrogade være mærkbar.

Beslutningstagerne glemmer også, at detailhandlere i andre bydele får konkurrence mæssige fordele. Her er ikke de samme trafikreduktioner.

Andre får gavn af ændringen
Andre butikker, som cykelhandlere, cafeer, økologi – forretninger, restauranter m.m. vil opleve ændringerne som positive.
I forvejen sker der en ændring i detailhandels – mønstret. Det skyldes ikke alene finanskrisen, men også kundernes ændrede indkøbsmønster. Mange varer købes efterhånden på Nettet.

Lukkeloven får også betydning
Men også lukkeloven vil kunne mærkes. De små og mellemstore butikker har ikke alle sammen ressourcer til at holde butikken kørende i flere timer.
Kigger man på sammenhængen af butikker på Ydre Nørrebro, er der mange små butikker med en forholdsvis lille omsætning. Her hjælper familie og venner til for at holde den gående.

Store omvæltninger
For de etablerede butikker vil en ændring af trafikmønstret betyde store omvæltninger. Man skal overveje: 

  • om man vil følge den udvidede åbningstid 
  • om en satsning på andre kundetyper ( evt. cyklister)

Mange vil sikkert begynde at analysere den lokale befolkning, som må formodes at være ens kunder. Bydelen er præget af mange unge mennesker, ofte studerende med en forholdsvis lille indkomst. Området tilhører general lavindkomstgruppen.

Har Københavns Kommune taget ved lære?
Det der bekymrer mange detailhandlere er, at ombygningen af Nørrebrogade skal ske over tre – fire år. Og her skræmmer erfaringerne fra Indre Nørrebro. Her oplevede mange detailhandlere ombygningen som meget forvirrende og kaotisk uden mulighed for information.

Der er flere detailhandlere, der håber, at Københavns Kommune har lært af deres fejl. Man håber ikke, at Nørrebrogade de næste tre – fire år skal ligne en stor byggeplads. I forvejen er København og ikke mindst Nørrebro fuld af byggepladser.

I Nørrebro Lokaludvalg er man uenige eller har ikke taget stilling til om ærinde – kørsel skal tillades, når den nye bussluse skal etableres under Højbanen. Dette forhold kan få stor betydning for den bestående detailhandel.

For der er ingen tvivl. Et hvilket som helst erhvervsliv kan tilpasse sig de forhold, der bliver givet. Men det er ikke nødvendigvis den bestående detailhandel, der kan tilpasse sig.

Store omvæltninger i sigte
Lidt længere ude i fremtiden sker det også det på Nørrebrogade, at der omkring Farumgade kommer et helt nyt center. Det kan så igen tiltrække nye kunder, men det kan også lukke eksisterende butikker i området.

En stor betydning får også de to Metro – stationer ved Nørrebro Station og Assitens Kirkegården. En rigtig markedsføring og en en rigtig blanding af detailhandel og cafeliv ville måske kunne være et godt alternativ til storcentre.

Der vil altid være konsekvenser
Det vigtigste er at beslutningerne ikke bliver taget hen over hovedet på den bestående detailhandel. Uanset, hvad man foretager sig, så vil det altid have konsekvenser. Nogle vil opfatte disse som positive mens andre betragter det som negativ.

Se det hele i helikopter – perspektiv
Således må politikerne sørge for p – pladser og gode tilkørselsforhold i områderne omkring Nørrebrogade, såfremt man både vil lave bussluse ved højbanen og forbyde ærindekørsel.

Og hvad der er lige så vigtig, er at finde ud af, hvor trafikken så vil køre hen. Det nytter jo ikke, at skabe et bilfrit Nørrebro, når naboen tilsvarende bliver endnu mere berørt af trafik.

Faren for, at Nordvest bliver en stor p – plads er vel også til stede, når der lukkes for Nørrebro. Det kan befolkningen derude ikke være tjent med.

Men det er vel Københavns problem? Man glemmer, at kigge på hele København i helikopter – perspektiv. Der bliver lavet nogle små bilfri enklaver og så glemmer man helheden.

Andre tar beslutningen
Det er politikere og lokale beboergrupper, der tager beslutningen. Og det er en beslutning, som kan få alvorlige konsekvenser for det lokale erhvervsliv. Derfor er det vigtigt, at detailhandelen bliver taget med på råd og frem for alt, får den nødvendige information, så den enkelte butik også kan tage sine forholdsregler.

En anden ting, som måske også kan være gavnlig for udviklingen, er at detailhandelen blander sig i debatten.

Hvis du vil vide mere: 

  • Læs artiklen: Hvorfor blander I jer ikke i trafikdebatten? 
  • Bagerst i denne artikel kan du finde en fortegnelse over ca. 60 artikler om trafik og manglende infrastruktur i trafikken, som er bragt her på siden.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16