Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Farvel til en Socialdemokrat

Mohammed Aslam, beboerformand i Mjølnerparken er uønsket i kreds 3 hos socialdemokraterne. Han blev nr. 5 hos socialdemokraterne ved sidste kommunalvalg. Han beskyldes for magtmisbrug og for at være udemokratisk. Medierne tegner et billede af Mjølnerparken som et diktatur og som nærmest at føre stammekrig mod det omgivende samfund. Aslam og hans afdelingsbestyrelse beskyldes for at bruge integrationsmidler uden den tilsigtede virkning.

Mistillid fra starten
Han sprang partilisten ved sidste valg til Borgerrepræsentationen. Han var opstillet på plads 32, men nåede op på en femte plads. En flot valgkamp havde han ført.
Men der var allerede dengang mistillid.

Socialdemokrater: Aslam er ikke demokrat
Der var kredse i Socialdemokratiet, der ikke anså ham for demokrat. Der var socialdemokrater, der mente, at han ikke arbejdede for integration og kvinders selvbestemmelse. Ja der var nogle, der mente, at han gik ind for, at Mjølnerparken skulle forblive lukket.

Og til de socialdemokrater, der påstår, at Aslam ikke er demokrat, så læs på hans hjemmeside: 

  • Jeg vil derfor opfordre til, at vi i økonomisk svære tider som disse, bekræfter os selv og hinanden i vores demokratiske overbevisning. Det er måske ikke det mest fordelagtige på kort økonomisk sigt, men hvis vores demokratiske værdier tilsidesættes, blot fordi vi ikke oplever den samme materielle fremgang, som vi er vant til, er disse værdier ikke meget værd.

Alle ville høre Aslam
Inden da havde han givet gode råd til diverse ministre, politimestre, borgmestre og andre. Deriblandt var der mange socialdemokrater. Alle ville høre om livet i Mjølnerparken og gode råd til, hvordan man løser de store sociale problemer.

Beskyldt for at tilrane sig magt
Nu skulle man så tro, at beboerformanden i Mjølnerparken havde begået noget kriminelt, underslæb eller det, der er værre. Nej, han har gjort sig skyldig i ikke, at være demokrat og at have tilranet sig for meget magt.

Arbejder for Mjølnerparkens interesser
Mohammed Aslam er aktiv person både i erhvervslivet, i skolesammenhæng og ikke mindst i Mjølnerparken. Han er svær at sætte i en kasse. Og han kan være irriterende, for han arbejder hele tiden for Mjølnerparkens interesse.
Det var ikke populært, da han mente, at DSB – området skulle rumme fritidsaktiviteter primært for Mjølnerparkens unge.

Har du noget negativt at sige?
Undertegnede, der skriver dette, kender ham særdeles godt. Ikke mindst fra kvarterløft og områdeløft. Han har i tidens løb formået at skaffe mange midler til Mjølnerparken.
Men der gik for nogen tid siden rygter om på Nørrebro, at en smedekampagne var i gang. Således havde journalister været ude med snøren. 

  • Har du noget negativt at sige om Muhammed Aslam?

Er der en hetz?
Måske har Aslam ret i antagelsen, at der er startet en hetz mod ham. For faktum er at Lejerbo, der administrer Mjølnerparken ikke mere nødvendigvis vil henvende sig til afdelingsbestyrelsen, når der skal iværksættes aktiviteter.

Det kan skyldes, at projektleder for Lejerbo er næstformand i kreds tre. Og det er netop kreds tre, der vrager Aslam.

Blev midlerne anvendt korrekt?
Aslam bliver blandt andet beskyldt for, at have søgt integrationsmidler til afholdelse af fødselsdagsfester. Det var Mjølnerparkens fødselsdagsfest, hvor man inviterede politikere og kunstnere til at underholde. Ved den lejlighed inviterede man alle Nørrebros borgere til at overvære festerne. Det skete bl.a. i form af store annoncer i den lokale avis.

I øvrigt har det i tidens løb været mange socialdemokratiske top politikere med til disse fødselsdagsfester.

Midler brugt til annoncer
Og en af de medier, der bl.a. har kritiseret Mjølnerparkens afdelingsbestyrelse for at søge disse midler, har selv tjent mange penge på dette. Et lokalt blad som er i familie med dette medie har således optaget flere helsiders annoncer i de sidste fire år omkring denne begivenhed.

Hvad med kriterierne?
Integrationsmidler er også brugt til familieudflugter til BonBon Land. Undertegnede kan berette om andre udflugter. Men det må medierne selv finde ud af. Det kan undre, at man først ripper op i det nu, når det er foregået over mange år.

Skulle man ikke hellere kigge på kriterierne for at få tilskud til integrationsprojekter, end at bebrejde en aktiv afdelingsbestyrelse i at søge disse midler til glæde for Mjølnerparkens beboere.

Pengene til fødselsdagsfesterne og familieudflugterne er kommet fra Landsbyggefonden. De er mærket Integrationstiltag.

Et negativt billede
Man skulle nok hellere fra politisk hold, herunder også fra socialdemokratisk side tage en grundig oprydning i alt hvad der hedder integrationsprojekter. Kig ved samme lejlighed på kriterierne. Nu bruger man så et eksempel med tilbagevirkende kraft for at tegne et negativt billede af en person og hans afdelingsbestyrelse.

I den forbindelse deltog Nørrebro Handelsforening for en del år siden i et projekt sammen med Somalisk netværk. Ved den lejlighed efterlyste Nørrebro Handelsforening større gennemskuelighed omkring integrations – indsatsen på Nørrebro.

Bliver foragtet
Aslam beskyldes blandt andet for at modvirke, at kvinderne i Mjølnerparken kommer ud på arbejdsmarkedet. Han skulle angivelig have overvåget kamaraer og ringet til de kvinder han så gå uden tørklæde.
Han bliver desuden beskyldt for manipulation i forbindelse med formandsvalg.

Men det skægge er også, at de medier, der engang dyrkede Aslam, nu foragter ham.

Masser af beskyldninger
Halvdelen af beboerne i Mjølnerparken (48 pct. ) er på overførselsindkomst. Samtidig beskyldes Aslam og hans bestyrelse at modtage penge fra kommunen uden at sende dem videre. Beskyldningerne kommer fra anonyme, men er videregivet i medierne.
Man skulle tro, at sådanne beskyldninger kunne efterprøves.

I en af de medier, som angriber Aslam, konkluderer man, at det er mærkeligt, at folk på kontanthjælp rejser udenlands tre gange om året. Hvor kommer pengene fra?

Man får en anonym person til at fortælle, at i Mjølnerparken skal man sige Fucking danskere, og man får samtidig at vide, at alle danskere er racister.

En af historierne går på, at Lejerbos repræsentant måtte ekskorteres ud fra et møde med tre politibetjente. Han følte sig truet.

Kommer der en reaktion?
Beskyldningerne fra medierne er grove. Det bliver spændende, at se beboerafdelingens reaktion på anklagerne.

Et lukket land
Mjølnerparken beskrives nærmest som et lukket land med egne regler i de nyeste anklager mod Aslam og hans bestyrelse. Vi kan ikke vide, om alle beskyldninger er rigtige. Men artiklerne efterlader læseren med en fornemmelse af, at meget er galt.

Stammekrig mod det omgivende samfund
Videokammeraer er sprayet til og ambulancer bliver plyndret. Folk bliver truet.
En væg bliver væltet, fordi en gruppe unge ikke mener, at de har fået nok plads.
Især kvinderne er bange for breve fra det offentlige system. Deres ambition er at komme på førtidspension.

Mjølnerparkens talsmænd skulle sidde passiv og bare modtage penge. De kan ikke dokumentere, hvad kommunens penge er brugt til. Ja sådan påstås det.

Hvad er fakta? Hvad er rygter?
Man får nærmest indtryk af, at Mjølnerparken er et diktatur. Man fører stammekrig mod det omgivende samfund. Hvad er fakta? Og hvad er rygter?

Der er brugt mange penge i tidens løb på Mjølnerparken. Beskrivelserne i medierne efterlader det indtryk, at der overhovedet ikke er noget kontrol fra samfundets side eller fra Lejerbo. Medierne har brugt både navngivne personer og anonyme i deres beskrivelse af forholdene i Mjølnerparken.

Beboerne må ikke sidde på passiv ydelse
Københavns Kommune er af den mening, at folk ikke skal sidde på passiv ydelse. Indvandrerkvinder med dårlige danskkundskaber tvinges på sprogskole. Men socialarbejdere i Mjølnerparken har ikke de bedste arbejdsbetingelser. Man klager over den behandling, man får af kommunen. Hvis man ikke adlyder, standses kontanthjælpen.

Mjølnerparken skal lukke samfundet ind
Der stilles en lang række krav, som der ikke før er blevet stillet til beboerne i Mjølnerparken. Den nye tilstand opfattes af mange beboere som brutal.

Aslam sagde engang følgende: 

  • Det er ikke bare samfundet, der skal lukke Mjølnerparken ind. Mjølnerparken skal også lukke samfundet ind.

Socialdemokraterne har truffet deres afgørelse
Socialdemokraterne i kreds 3 har taget deres beslutning. Men hvad sker der i sagen? Har medierne ret i deres formodninger, beskyldninger, antagelser og måske direkte ulovligheder, ja så må man antage at kommunen griber ind.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16