Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Bliver Enevælden indført i København?

København skal af med 400 millioner kroner til udkants – Danmark. Overborgmester Frank Jensen kræver noget for noget. Og det er en ændret styreform. Hans kollegaer er fortørnede. De vil miste deres kongerige. Dem er der syv af i København. Byen vil kunne spare 150 millioner kroner årligt. Med udgangspunkt i regeringsgrundlaget har overborgmesteren fat i noget af det rigtige.

Overborgmesteren ville have noget for noget
Overborgmester Frank Jensen har igen bragt Københavns styreform til debat. Det er sket samtidig med, at man vil pålægge Københavns Kommune at sende 400 millioner kr. til de fattige kommuner.
Som modgift vil overborgmestren have forenklet styreformen.

Fra by til land
Overborgmestren er bestemt ikke enig med sin partiformand i dette spørgsmål. Statsminister Helle Thorning – Schmidt fastslår, at større kommuner fra 2013 skal give flere penge til udkantskommuner. Det er de større byer, der har haft væksten. Det er overborgmesteren ikke særlig glad for.

Forvaltningerne overlapper hinanden
En del af forvaltningerne i Københavns Kommune overlapper hinanden. Det giver en uhensigtsmæssig arbejdsfordeling. Man kan spare en del funktioner ved at lægge dem sammen.

150 millioner i besparelse pr. år
Kritikkerne påstår, at overborgmesteren vil være konge af København og at han vil indføre enevælden. Men også forgængeren Ritt Bjerregaard havde lignende tanker.
Frank Jensen har vel en god sag, for en forenkling af styreformen i København vil årlig kunne spare byen for 150 millioner kroner årligt.

En forenklet styreform vil sikkert også gøre hele administrationen mere gennemskuelig for den enkle borger.

Tankerne vækker ikke glæde
Det er nok ikke enevælden, Frank Jensen, tænker på. Han vil slå den administrative ledelse sammen. Borgmestrene skal i fællesskab stå for forvaltningen. Så undgår man alt det dobbeltarbejde, der i dag finder sted i kommunen.
Men overborgmesterens tanker vækker ikke just glæde hos hans borgmesterkollegaer.

Således er det kraftige reaktioner fra både SF, Radikale, Konservative og Venstre.

I dag består Københavns Kommune af syv små kongeriger med hver deres kommunaldirektør og hver deres borgmester.

Overborgmestrens tanker er en myte
De Konservative beskylder Frank Jensen for at bryde en henstilling, som et flertal i Borgerrepræsentationen har givet ham. Herfra ønsker man ikke at alle kommunens 50.000 ansatte skal samles under én forvaltning og under én mands ledelse.

Også hos De Radikale undrer man sig over overborgmesterens udmeldinger. Man synes, at det er en underlig måde at presse regeringen på. De Radikale kalder det for en myte, at forvaltningen er bureaukratisk, hvilket Frank Jensen udmærket ved, siger man herfra.

Overborgmestren er præget af kræmmermentalitet
På Facebook konstaterer teknik – og miljøborgmester Ayfer Baykal, at det må være Frank Jensens opvækst i Nordjylland, der får ham til at slå en handel af med regeringen. En jysk overborgmester er præget af kræmmermentalitet, hævder SF'eren.

Enerådig hersker
Og udmeldingen fra Pia Allerslev er ikke mindre barsk. Hun mener, at Frank Jensen har et brændende ønske om at blive enerådig hersker i København.

Overborgmester har fået barnepige
I november måned vedtog et flertal i Borgerrepræsentationen bestående af Enhedslisten, Venstre, DF og de Konservative uden om Socialdemokratiet at bevare en delt administrativ ledelse som hidtil.
Med andre ord, disse partier kan sende overborgmesteren en barnepige, når han skal forhandle med regeringen.

Regeringen vil have ny styreform
For at Frank Jensen skal få sin vilje igennem, vil det kræve en lovændring.

Det spændende er så, at i regeringsgrundlaget gør Socialdemokraterne, de Radikale og SF det klart, at partierne vil tage initiativ til en ny styreform for de store byer. 

  • Det skal give en mere effektiv styring og gøre det lettere for borgerne at se, hvem der har ansvaret for beslutningerne.

Ja som det ser ud, er en del partifæller i forskellige partier i Borgerrepræsentationen bestemt ikke enige med deres moderpartier på Christiansborg.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16