Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Referat af møde i Nørrebro Handelsforening afholdt den 5.01.12

Referat af møde i Nørrebro Handelsforening afholdt den 5.01.12 hos Mejlshede Låse, Nørrebrogade

Tilstede:

Hans Mejlshede(HM), Matilde Overgaard (MO), Johnny Beyer(JB), Jørgen Holm(JH). Uwe Brodersen (UB), Anette Wegener (AW).

Afbud fra:

Palle Koch og Majid Sairafanpour

Som Gæst:

Ejnar Bækgaard (EB), samt under punkt 5a: Fa. Plan&Handling

Tilføjelse til Dagsorden:

Punkt 5a: Orientering om nyt projekt
Punkt 5b: Klage over hærværk fra Joe and The Juice.

1. Nyt fra Formanden

Formanden bød velkommen i de nye lokaler på 3. sal. Han berettede om indvielsen af det ny stykke af Nørrebrogade. Der var mange med til indvielsen. Officielt var vi ikke repræsenteret med nogle aktiviteter.

Bortset fra Københavns City Center er der heller ikke meget aktivitet hos de andre handelsforeninger. Men man forsøger nu at få genetableret Østerbro Handelsforening, der har ligget død i nogle år.

Der har været et juletræ foran Mejlshede Låse. Kun en gang, har der været hærværk mod den. Vores sædvanlige juletræ var forrige år udsat for flere hærværk.

Vores største aktiv er stadig vores hjemmeside, meddelte formanden

2. Nyt fra Hjemmesiden

Vi har mellem 50 – 100 besøgende hver dag. Der overvejes, at fjerne medlemslisten på siden. Således har Erik Mathiesen klaget over, at han stadig står på siden, selv om det er mange år siden, han flyttede fra Nørrebro. MO er i gang med at revidere en ny medlemsliste med e – mailadresser. Så er vi sikker på at alle medlemmer får vores nyhedsbreve.

Vi har udsendt en ny form for nyhedsbrev, med en brødtekst på de artikler, der er på siden. Medierne har i nogle tilfælde refereret artikler fra siden.

Og i forbindelse med indvielse af Nørrebrogade, har vi lagt en historiske gennemgang af alt det vi har været igennem inden dette.

3. Aktiviteter

Der blev afholdt medlemsmøde i forbindelse med vinsmagning i Føtex med ret god tilslutning. Der skulle være foregået en kampagne for at få nye medlemmer til vores forening i november. Men det blev ikke rigtig til noget. JH har flere gange forsøgt, at få noget i gang.

Vores basis – medlemskab med 100 kr. som var omtalt i Nørrebro Avis og flere gange på vores hjemmeside har kun resulteret i et nyt medlemskab

4. Regnskab

MO orienterede om regnskabet. Det fulgte nogenlunde budgettet. Eneste undtagelse er afregningen af hende og UB. Dette skyldes faktura – tekniske grunde.

Der er brugt penge på afholdelse af afholdelse af Loppemarkedets Jubilæum. Dette jubilæum medførte omtale i adskillige medier.

5. Eventuelt

MO fik fuldmagt til at hæve på Fondens konto.

JH mente, at man havde en aftale om, at hans efterfølger skulle have indkaldelse, samt referater tilsendt. Bestyrelsen godkendte dette, og UB skal sørge for, at dette bliver effektueret. Fremover vil indkaldelse samt referater blive tilsendt Martin fra Danske Bank.

Bestyrelsen vedtog, at afholdelse af Generalforsamling er Torsdag den 29. marts.

a. Orientering om nyt projekt

Vi havde besøg af to repræsentanter for det private firma Plan og Handling. De fortalte om et nyt spændende projekt., som gik ud på at få førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere i job. Og det kan være job i mange nuancer. Det kan for eksempel være skånejob.

Og sådan et job variere i løn lige fra 25 kr. til ? Det kan være til job, der aldrig normalt bliver udført. I forvejen er disse mennesker sikret. Men her får de mulighed for at tjene lidt ekstra. Men det er ikke den væsentligste motivering. Det er nemlig at komme i kontakt med andre mennesker. Forretninger opfordres derfor at åbne dørene for dem.
Antal arbejdstimer varierer også meget fra eks. To til ti timer om ugen. Det er muligt at få refusion af Stat/Kommune.

Ofte ender der med at blive ensomme i deres lejlighed.

De første pensionister har også allerede meldt sig til dette projekt på Nørrebro. Mange af disse er fysisk handicappede. I projektet indgår også fysisk træning Det gælder om, at få dem Op på mærkerne igen.

Tidligere har firmaet kørt Furesø – projektet. Her er det lykkedes at få en del i job og mange har meldt sig til frivilligt arbejde og trådt ud af ensomheden.

Målet for Plan og handling er inden for to år, at få 40 mennesker i arbejde

På forespørgsel fra AW, så er målet slet ikke at piske en stemning op som slavearbejde eller som diskriminerende løntilskudsjob.

HM mente, at det måske kunne været konkurrent til Ung i arbejde, men det er det slet ikke. Der er også mange veludannede i mellem.

UB laver en artikel til hjemmesiden, men venter stadig på materiale. Indtil da kig på www.planoghandling.dk

b. Klage fra Joe and the Juice

Butikskæden Joe and the Juice har telefonisk kontaktet JB og HB omkring hærværk især i deres forretning på Nørrebro. De beder NH om hjælp. Forretningen er ikke medlem hos os. Men derfor tager bestyrelsen selvfølgelig afstand fra enhver form for hærværk. Allerede den 15. nov. havde vi på vores hjemmeside en artikel om hærværk på nye forretninger på Nørrebro. Efterfølgende har nogle af medierne kommenteret vores artikel.

Så vidt bestyrelsen er informeret har politiet særlig fokus på problemet. Andre butikker og kæder på Nørrebro har i perioder været udsat for det samme. Det kan især JH tale med om. Man har ikke i tidens løb været særlig flinke over for Danske Bank.

Bestyrelsen var enige om, at det er grænser for, hvor meget tid, vi kan bruge på en evt. undersøgelse. UB kontakter forretningen Joe and the Juce snarest.

Ref:
UB 

  • særskilt er der lavet referat af møde i Afviklingsselskabet.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16