Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Referat af Bestyrelsesmøde den 23.04.12

Referat af Bestyrelsesmøde den 23.04.12 i Nørrebro Handelsforening afholdt på Nørrebro Apotek

Til stede:

Hans Mejlshede (HM), Johnny Beyer (JB), Martin Godske (MG), Jørgen Holm(JH), Majiid Sairafianpour (MS), Anette Wegener (AW), Uwe Brodersen (UB)
Ikke til stede: Matilde Overgaard

Nyt fra formanden (1)

Julebelysningen fyldte det meste af formandens oplæg.
Vi har fået hjælp af Raberberland, der reklamerer for julebelysning. De er ude at tale med butikker. Og deres engagement kan måske give nye medlemmer, mente HM.

JB undersøger i øjeblikket to leverandører. Vi har selv 33 kæder. Men der er stillet nye krav til belysning. Desuden anvendes der ikke mere ægte gran, men uægte gran, der holder fire fem år. Af de 33 kæder kan vi bruge wire.

Prisen vil nok lande på 400.000 – 500.000 kr. Selv med en underskudsgaranti på 150.000 – 200.000 kr. fra Lokaludvalget, er der en stor risko for os.
Noget tyder på, at vi skal binde os for tre år.

AW havde eksempler på, at butikker følte sig fornærmet over, at de ikke fik julebelysningen serveret.

I kommunikations – øjemed skal vi have UB involveret mente JB. Vi skal motivere butikkerne til at være med. Vi må forhindre, at der er for mange gratister. Vi skal løfte vore bydel. Ikke alle brancher har lige meget at lave op mod jul. For en farvehandler er det årets dårligst måned.

MS mente, at vores jul på Nørrebro skulle være anderledes. Holdningen skal være: Det er mig, der har været med. Det vil være lettere at kapre nye medlemmer, når vi får julebelysningen op at stå. Lyset skal være med til at sælge julen, men det er ikke nok. Vi burde sælge en pakke, der indeholder andre ting. Vi bør som forening også gøre andre ting op mod jul.

MG mener, at det skal kunne ses på bund - linien. Tingene skal spille sammen.
JB er i gang med det praktiske. Vi må have vores fond ind i billedet. Den ligger i dvale. Og en julebelysning gør gavn. Og det er jo også det, vores fond er baseret på.

HM mente, at vi evt. kunne give medlemmerne halv pris på julebelysning. Vi er kommet nogenlunde rettidigt i gang med undersøgelsen af julebelysningen.
Vi kunne måske fremstille jule – plastikposer. En gadeportal til cykler og en til biler var også en mulighed.

MS pegede på at man kunne lave små gimmicks, der fik lyset til at tænde og slukke.

UB pegede på, at det skulle være miljøvenlig, så det skulle måske ikke være poser af plastik.

JB vil i stikord via mail meddele hvorvidt han er kommet i forhandlingerne. Vi må lige følge et strategi. Miljø – motivering – kommunikationsstrategi.

Afviklingsselskabet (2)

På mødet blev diverse papirer underskrevet. AW tager papirerne med til Ejnar.

JB pointerede, at vi lukker ned efter de stive regler. For alle er det en lettelse, at det er slut.

Nyt fra Hjemmesiden (3)

UB var stolt af det nyhedsbrev, der var udsendt. Det var virkelig flot.

Medierne har været inde at kigge på vores side. 2200n.dk havde bragt omtale af Loppemarked, Nørrebrogade, Butikstyveri og Røveri.

Nørrebro Avis havde bragt en artikel om vores holdning til Butikstyveri og Røveri.

UB mener, at feedback fra medlemmerne er næsten lig nul, mens den fra medierne er stor.

AW mente, at vore hjemmeside kunne fungere bedre. Medlemmerne skal have mere udbytte for at være i en forening. Hjemmesiden skal gøres meget mere aktiv. Der skal være tilbud til medlemmerne. Noget man kan få for billige penge.
Siden skal også bruges til bedre kommunikation. Der skal kunne gives rabat på visse ting.

AW vil til næste møde skitsere hendes forslag.

JB oplyste, at vi har mulighed for, at lægge reklamer ind. Det vil tage tid? Hvem har mulighed for at sælge disse? Og hvad skal det koste?

MG oplyste at hos 2200n.dk kan man selv kunne gå ind og ændre ens reklamebillede.

JB nævnte muligheden for at samarbejde med 2200n.dk m.h.t. reklamering. I øjeblikket har denne side dog betydelig flere læsere end vores egen hjemmeside.

MG mente også, at 2200n.dk er meget hurtig til at opdatere nyheder.

MG kunne ikke finde vores facebook – side.

JB mener ikke, at der sker det store på den side. UB skriver det meste, og antallet af medlemmer i gruppen ligger konstant på 55.

MS gjorde opmærksom på de teknologiske muligheder med Wi – Fi og andre nye medier. Man kunne på diverse sider byde ind med rabat på bestemte produkter i tre dage.

Hvervebrochure (4)

HM kunne fornemme, at vi skulle afvente med at gøre brochuren færdig til vi havde undersøgt de nye tiltag.
Han mente dog, at et basis – medlem kun kunne få nye tilbud elektronisk, og ikke andre service – tilbud. Det var der simpelthen ikke penge til

MG savner en mere skarp forretningsplan i foreningen m.h.t. visioner og mål.

Nye tiltag – Forår 2012

JB savnede et medlemsmøde. HM gjorde opmærksom på sommerudflugten den 17. juni.

UB ville have MS til at sende informationer vedr. hans pap – ordning. Her betaler leverandøren for afhentning af pap. Det kunne være gavnlig for alle vore medlemmer, at få denne ordning. Og så er den miljøvenlig.

UB nævnte at Føtex havde gourmet – og vin aften den 8. maj kl. 20.15. Tilmelding i Føtex kiosk. Pris 100,- kr. Kommer snart på vores hjemmeside.

Eventuelt (6)

Forsamlingen mente at det var befriende, at se et nyt sted, og Nørrebro Apotek var et spændende sted. Det var også spændende, at høre om de specielle vilkår, der er i apoteker – branchen. Overraskende for de tilstedeværende var, at der var 25 ansatte.

MS fortalte, at han kunne lukrere på, at Nørrebrogade var bilfri. Cyklister stoppede op, og købte deres medicin på hjemvejen.
Vi skal give vore kunder en oplevelse. Det er meget vigtigt, mente MS. Kunderne skal vide, hvad vi står for.

AW mente, at det ikke kun var på Nørrebrogade, at der var tomme butikker. Det var der også inde i Indre By.

UB undrede sig over, at man skulle læse i et andet medie, at butikkerne først kan mærke konsekvenserne af renoveringen af den yderste del af Nørrebrogade i sidste halvdel af 2014 og første halvdel af 2015.
Hvorfor bliver dem, der går ud over sidst varskoet?
Åbenbart skal renoveringen ske i snævert samarbejde med Lokaludvalget.

HM stillede spørgsmål vedr. Metro – byggeriet.

UB svarede, at vi hjemmesiden har en aftale med Metro – selskabet, hvor de mindst hver anden måned kommer med nyheder fra Metro – byggepladserne på Nørrebro.

MG mente at Nørrebrogade burde gøres endnu bedre som unikt cykelland. Flere cykelstativer burde placeres foran butikkerne, og bycyklerne burde køre over broen. Det er ikke tilladt i øjeblikket. Vi skal imødekomme vores kunder.
Er vi virkelig verdens bedte cykelby. Det kan ikke være rigtig, at vi skal betale ekstra for cykelstativer.

UB vil tage disse forslag fra MG op, evt. som artikel på vores side eller som læserbrev. Forretningslivet skal stadig betale for udstillinger, men restaurationslivet er blevet fritaget for afgifter. Butikker skal derfor stadig betale for cykelstativer. Tænk hvis man kunne fritages for dette.

HM havde set bedre bycykler rundt om i verden i stedet for dem vi kan præstere i København. Han mente, at sågar i Mexico City havde han set cykler til rimelige priser men af en væsentlig bedre kvalitet.

UB var dags dato blevet gjort bekendt med en miljøkampagne i Vanløse, der hed Climate Street. Det gik ud på, at spare energi. Det ville være gavnlig for vores omdømme, at medvirke i et sådant arrangement. Endvidere har kommunen et projekt, der hedder Klimate plus, der befordrer miljøtiltag.

UB vil undersøge nærmere, om vi kan deltage i sådanne arrangementer. Har d.d. sendt mail både til Københavns Kommune og Nørrebro Lokaludvalg vedr. dette.

Næste Møde er tirsdag den 15. maj hos HM. Eneste punkt er Brainstorming på baggrund af dette møde.

Tak for et hyggeligt og konstruktivt møde, og en fantastisk god vin.


Copyright 2021 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16