Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

For mange pensionist-modne kollegaer i bymidten?

DANMARKS HANDELSSTANDSFORENINGER
Bent Aarrebo Pedersen, formand, Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre
Telefon 36 47 01 28 23 23 00 28 aarrebo@adr.dk

For mange pensionist-modne kollegaer i bymidten??
Ny bymidtedebat lokalt??

Man har kendt hinanden gennem mange år. Samarbejdet om at gøre bymidten attraktiv som et godt visitkort. Alle er blevet ældre. Det tænker man måske ikke så meget over.

Der er sket megen fornyelse i bymidten, men ikke så meget de senere år siden forbrugsfestårene. Flere melder i bedste fald om 0-vækst de sidste par år. Andre – måske flere - bøjer hovedet lidt og er tavse. Flere omkring en selv i gaden er måske i høj grad pensionist-modne. Ophør og kridtede vinduer tæt på een selv er ikke rart.

Derfor er rigtig mange nok også fuldt ud opmærksomme på, at en uheldig situation kan være på vej. En situation, som forbrugerne også bør være yderst opmærksomme på.

Mit gamle debatmødetema som mødeleder på omkring 150 erhvervs- og kommunalpolitiske debatmøder ud over landet primært 10 års perioden sidst i 80`erne og først i 90`erne om: FÆLLES FODSLAW om bymidten som en kommunes BEDSTE VISITKORT er dukket op igen på forskellig vis i lokale artikler i forbindelse med bl.a. forårets generalforsamlinger. En debat, der i sin tid bl.a. var med til at varme op til de mange spændende bymidteinvesteringer både kommunalt og erhvervsmæssigt op gennem 90`erne og efter årtusindeskiftet.

Vi står i dag samlet set med en unik bymidtestruktur ud over landet. Den kan i flere byer nok trænge til fornyet debat og fornyelse, hvor både borgere, politikere og erhvervsdrivende samt lokale foreninger bør inddrages i en løbende debat herom.

Har I inspiration hertil, som vi kan viderebringe, så send venligst et par ord herom.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16